ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 23-I08 Profylaktické odstranění děložních adnex

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 23-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientek, u kterých došlo za hospitalizace k profylaktickému odstranění děložních adnex. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 23-X03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - profylaktická chirurgie
  • Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory (ZN)
  • Z408 Jiný profylaktický operační výkon
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění děložních adnex
  • 63589 SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE ANEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE - JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
  • 90808 (DRG) OVAREKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90809 (DRG) ADNEXEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
 • a zároveň
 • | Pohlaví
  • Žena
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prsu
  • C500 ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola
  • C501 ZN - střední část prsu
  • C502 ZN - horní vnitřní kvadrant prsu
  • C503 ZN - dolní vnitřní kvadrant prsu
  • C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
  • C505 ZN - dolní zevní kvadrant prsu
  • C506 ZN - axilární část prsu
  • C508 ZN - léze přesahující prs
  • C509 ZN - prs NS
  • D050 Lobulární karcinom in situ
  • D051 Intraduktální karcinom in situ
  • D057 Jiný karcinom in situ prsu
  • D059 Karcinom in situ prsu NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění děložních adnex
  • 63589 SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE ANEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE - JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
  • 90804 (DRG) RESEKCE OVARIA LAPAROSKOPICKY
  • 90808 (DRG) OVAREKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90809 (DRG) ADNEXEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace