ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 23-K03 Lékařská péče o osoby bez obtíží nebo uvedené diagnózy

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

23-K03-01 Potřeba imunizace

DRG skupina 23-K03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 23-K03 Lékařská péče o osoby bez obtíží nebo uvedené diagnózy, u kterých je hlavní příčinou hospitalizace potřeba imunizace.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - potřeba imunizace
  • Z230 Potřeba imunizace proti choleře, samostatně
  • Z231 Potřeba imunizace proti tyfu – paratyfu [TAB], samostatně
  • Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
  • Z233 Potřeba imunizace proti moru
  • Z234 Potřeba imunizace proti tularemii
  • Z235 Potřeba imunizace proti tetanu, samostatně
  • Z236 Potřeba imunizace proti záškrtu, samostatně
  • Z237 Potřeba imunizace proti dávivému kašli, samostatně
  • Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotl.bakteriálním nem.
  • Z240 Potřeba imunizace proti akutní dětské obrně (poliomyelitidě)
  • Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenáš. členovci
  • Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině
  • Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici
  • Z244 Potřeba imunizace proti spalničkám, samostatně
  • Z245 Potřeba imunizace proti zarděnkám, samostatně
  • Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě
  • Z250 Potřeba imunizace proti příušnicím, samostatně
  • Z251 Potřeba imunizace proti chřipce
  • Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
  • Z260 Potřeba imunizace proti leishmanióze
  • Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
  • Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci
  • Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera+TAB]
  • Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli [DTP]
  • Z272 Potřeba imunizace proti DTP s tyfem - paratyfem [DTP+TAB]
  • Z273 Potřeba imunizace proti DTP s poliomyelitidou [DTP+polio]
  • Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR]
  • Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
  • Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí
23-K03-02 Jiná péče o osoby bez obtíží nebo známé diagnózy

DRG skupina 23-K03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 23-K03 Lékařská péče o osoby bez obtíží nebo uvedené diagnózy, které nesplňují definiční kritéria DRG skupiny s vyšší prioritou.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace