ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 23-K04 Vyšetření a pozorování pro podezření na nemoci a patologické stavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 23-K04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, hospitalizovaných pro podezření na nemoc nebo patologický stav. Převážně se jedná o hospitalizace za účelem podrobnějšího vyšetření pacienta (ať už symptomatických, či asymptomatických) pro uzavření diagnostiky, bez toho aniž by za stejné hospitalizace byla pro diagnostikovaný stav zahájena další terapie. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle věku pacienta.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 23-X04
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - vyšetření a pozorování pro podezření na nemoci a patologické stavy
  • E790 Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
  • R231 Bledost [pallor]
  • R232 Zrudnutí
  • R410 Dezorientace NS
  • R411 Anterográdní amnézie
  • R412 Retrográdní amnézie
  • R413 Jiná amnézie
  • R418 Jiné a neurč.příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
  • R42 Závrať (vertigo)
  • R440 Sluchové halucinace
  • R441 Zrakové halucinace
  • R442 Jiné halucinace
  • R443 Halucinace NS
  • R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
  • R520 Akutní bolest
  • R522 Jiná chronická bolest
  • R53 Nevolnost a únava
  • R54 Stáří (senilita)
  • R58 Krvácení nezařazené jinde
  • R600 Lokalizovaný edém
  • R601 Celkový edém
  • R609 Edém NS
  • R64 Kachexie
  • R680 Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
  • R681 Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
  • R682 Suchost úst NS
  • R683 Paličkovité prsty
  • R688 Jiné určené celkové příznaky a znaky
  • R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo ehydrogenázy kyseliny mléčné (LD)
  • R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
  • R762 Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
  • R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
  • R770 Abnormalita albuminu
  • R771 Abnormalita globulinu
  • R772 Abnormalita alfafetoproteinu
  • R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
  • R790 Abnormální hladina krevních minerálů
  • R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
  • R81 Glykosurie
  • R820 Chylurie
  • R821 Myoglobinurie
  • R822 Biliurie
  • R823 Hemoglobinurie
  • R824 Acetonurie
  • R825 Zvýšená hladina léků, léčiv a návykových a biologických látek v moči
  • R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčebných, v moči
  • R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
  • R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
  • R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
  • R830 Abnormální hladina enzymů
  • R831 Abnormální hladina hormonů
  • R832 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
  • R833 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
  • R834 Abnormální imunologické nálezy
  • R835 Abnormální mikrobiologické nálezy
  • R836 Abnormální cytologické nálezy
  • R837 Abnormální histologické nálezy
  • R838 Jiné abnormální nálezy
  • R840 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R841 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R842 Abnorm.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcíchz dých.org.a hrudníku
  • R843 Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z dých.org.a hrudníku
  • R844 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
  • R845 Abnormální mikrobiol. nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
  • R846 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
  • R847 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
  • R848 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
  • R850 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R851 Abnorm. hladina hormonů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R852 Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích tráv.org.a břicha
  • R853 Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích tráv.org.a dut.břišní
  • R854 Abnormální imunologické nálezy ve vzorích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R855 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R856 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R857 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
  • R858 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
  • R860 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R861 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R862 Abn.hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z muž.pohl.orgánů
  • R863 Aborm.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z muž.pohlav.orgánů
  • R864 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R865 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R866 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R867 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
  • R868 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
  • R870 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R871 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R872 Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z žen.pohl.orgánnů
  • R873 Abn. hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z žen.pohlav.orgánů
  • R874 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R875 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R876 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R877 Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
  • R878 Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
  • R890 Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
  • R891 Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z jiných orgánů,soustav a tkání
  • R892 Abn.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcích z j.org.,soustav a tkání
  • R893 Abn.hlad.lát.převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z j.org.,soustav,tkání
  • R894 Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R895 Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R896 Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R897 Abnormální histologiské nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
  • R898 Jiné abnorm. nálezy nálezy ve vzorcích z jiných orgánů,soustav,tkání
  • R938 Abnormální nálezy při diagn.zobr.met. jiných určených tělních struktur
  • R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
  • U6975 Podezření na COVID-19
  • Z031 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
  • Z038 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
  • Z044 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
  • Z046 Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané
  • Z048 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
  • Z200 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
  • Z201 Kontakt s tuberkulózou a expozice
  • Z202 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
  • Z203 Kontakt se vzteklinou a expozice
  • Z204 Kontakt se zarděnkami a expozice
  • Z205 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
  • Z206 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice
  • Z207 Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
  • Z208 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
  • Z209 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice
  • Z220 Přenašeč (nosič) tyfu
  • Z221 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
  • Z222 Přenašeč (nosič) záškrtu
  • Z223 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí
  • Z224 Přenašeč (nosič) infekce s převáž.sex.způsobem přenosu
  • Z226 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
  • Z227
  • Z228 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
  • Z229 Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace