ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 23-K05 Následné vyšetření pro již dříve léčené onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 23-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, kteří byli již v minulosti léčeni pro známé onemocnění a hlavní náplní hospitalizace je provedení následného vyšetření po dříve prodělané léčbě. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle vyšetřovaného onemocnění.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 16
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 23-X04
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - následné vyšetření pro již dříve léčené onemocnění
  • Z080 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
  • Z081 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
  • Z082 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
  • Z087 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro ZN
  • Z088 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
  • Z089 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
  • Z090 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
  • Z091 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
  • Z092 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
  • Z093 Následné vyšetření po psychoterapii
  • Z094 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
  • Z097 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
  • Z098 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
  • Z099 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro J. stavy
  • Z480 Péče o chirurgické obvazy a sutury
  • Z488 Jiná určená chirurgická následná péče
  • Z489 Chirurgická následná péče NS
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - akutní rehabilitace
  • Z500 Srdeční rehabilitace
  • Z501 Jiná fyzikální léčba
  • Z505 Léčba řeči
  • Z506 Ortoptické cvičení
  • Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání NJ
  • Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
  • Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
 • a zároveň
 • | Věk při přijetí (v letech)
  • > 17
 • a zároveň
 • | Lůžkové oddělení akutní rehabilitace (žádné z uvedených v následujícím seznamu)
  • 2F1akutní LP rehabilitační a fyzikální medicíny - typ F
  • 2H1akutní LP rehabilitační a fyzikální medicíny - typ H
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - akutní rehabilitace
  • Z500 Srdeční rehabilitace
  • Z501 Jiná fyzikální léčba
  • Z505 Léčba řeči
  • Z506 Ortoptické cvičení
  • Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání NJ
  • Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
  • Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
 • a zároveň
 • | Věk při přijetí (v letech)
  • < 18
 • a zároveň
 • | Lůžkové oddělení dětské odbornosti (žádné z uvedených v následujícím seznamu)
  • 3F1akutní LP dětského lékařství - typ F
  • 3F2akutní LP dětské kardiologie - typ F
  • 3F3akutní LP dorostového lékařství - typ F
  • 3F4akutní LP neonatologie - typ F
  • 3F6akutní LP dětské a dorostové psychiatrie - typ F
  • 3H1akutní LP dětského lékařství - typ H
  • 3H2akutní LP dětské kardiologie - typ H
  • 3H3akutní LP dorostového lékařství - typ H
  • 3H4akutní LP neonatologie - typ H
  • 3H6akutní LP dětské a dorostové psychiatrie - typ H
  • 4F5akutní LP dětské dermatologie - typ F
  • 4F9akutní LP dětské neurologie - typ F
  • 4H5akutní LP dětské dermatologie - typ H
  • 4H9akutní LP dětské neurologie - typ H
  • 5F2akutní LP dětské chirurgie - typ F
  • 5H2akutní LP dětské chirurgie - typ H
  • 6F4akutní LP dětské gynekologie - typ F
  • 6H4akutní LP dětské gynekologie - typ H
  • 7F4akutní LP dětské otorinolaryngologie - typ F
  • 7F7akutní LP dětské urologie - typ F
  • 7H4akutní LP dětské otorinolaryngologie - typ H
  • 7H7akutní LP dětské urologie - typ H
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace