ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 23-K06 Péče a diagnostika pro nemoci a stavy nezařazené jinde

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 23-K06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu nemocí a stavů nezařazených jinde. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 23-X04
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - péče a diagnostika pro nemoci a stavy nezařazené jinde
  • Q920 Úplná chromozomální trisomie, meiotická nondisjunkce
  • Q921 Úplná chromozomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q922 Větší částečná trisomie
  • Q923 Menší částečná trisomie
  • Q924 Duplikace patrná pouze v prometafázi
  • Q925 Duplikace s jinou komplexní přestavbou
  • Q926 Nadpočetné zvláštní [marker] chromozomy
  • Q927 Triploidie a polyploidie
  • Q928 Jiná určená trisomie a částečná trisomie autozomů
  • Q929 Trisomie a částečná trisomie autozomů NS
  • Q930 Úplná autozomální monosomie, meiotická nondisjunkce
  • Q931 Úplná autozomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q932 Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
  • Q950 Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
  • Q951 Inverze chromozomů u jedince bez klinických projevů
  • Q952 Balancované přestavby autozomů u jedince s klinickými projevy
  • Q953 Balancované přestavby pohlavních chromozomů a autozomů s klinic.proj.
  • Q954 Jedinci se zvláštním [marker] heterochromatinem
  • Q955 Jedinci s fragilními místy na autozomech
  • Q958 Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery]
  • Q959 Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery] NS
  • Q999 Abnormalita chromozomů NS
  • Z438 Ošetření jiných umělých vyústění
  • Z442 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)
  • Z443 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy
  • Z448 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
  • Z451 Přizpůsobení a seřízení infuzního čerpadla
  • Z452 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
  • Z453 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
  • Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
  • Z460 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
  • Z461 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
  • Z462 Zkouška a přizpůsobení j.pomůcek nervové soustavy a smyslů
  • Z463 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
  • Z464 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
  • Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
  • Z514 Přípravná péče pro následující léčbu nezařazená jinde
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace