ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 23-X02 Stavy vzniklé v perinatálním období u dětí s věkem 29 dnů a více

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 23-X02 zahrnuje hospitalizační případy dětí s věkem při přijetí 29 a více dní, kdy hlavní náplní hospitalizace je řešení stavů vzniklých v perinatálním období.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - MKN-10 kapitola XVI (pouze v kombinaci s věkem při přijetí 29 a více dní)
  • P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzní nemocí matky
  • P001 Postižení plodu a novorozence nemocí ledvin a moč. ústrojí matky
  • P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazit. nemocemi matky
  • P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a resp. nemocemi matky
  • P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
  • P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky
  • P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
  • P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky NJ
  • P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
  • P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
  • P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
  • P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
  • P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
  • P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
  • P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
  • P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočet.těhotenstvím
  • P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
  • P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před zač.porodu
  • P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateř.komplikacemi těhotenství
  • P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS
  • P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
  • P021 Postižení plodu a novorozence při j.formách odlouč.placenty a krvácení
  • P022 Postižení plodu a novorozence jinými a neurč.abnormalitami placenty
  • P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze
  • P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
  • P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
  • P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
  • P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
  • P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
  • P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS
  • P030 Postižení plodu a novorozence porodem KP a extrakcí
  • P031 Postiž.plodu a novor.j.neprav.poloh.naléh.a nepom.během por.čin.a por.
  • P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
  • P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextrakcí
  • P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
  • P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
  • P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
  • P038 Postižení plodu a novorozence jinými urč.komplikacemi por.čin.a porodu
  • P039 Postižení plodu a novorozence komplikacemi por.čin.a porodu NS
  • P040 Postižení plodu a novor.při anestezii a analgezii matky v těh.,porodu
  • P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
  • P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
  • P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
  • P044 Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky
  • P045 Postižení plodu a novorozence chemickou látkou požitou matkou
  • P046 Postižení plodu a novor. při vystav.matky chem.látkám vnějš.prost.
  • P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
  • P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy NS
  • P050 Lehký plod vzhledem k délce těhotenství [light for dates]
  • P051 Malý plod vzhledem k délce těhotenství
  • P052 Podvýživa plodu
  • P059 Pomalý růst plodu NS
  • P070 Velmi nízká porodní hmotnost
  • P071 Jiná nízká porodní hmotnost
  • P072 Krajní nezralost (immaturita)
  • P073 Jiné předčasně narozené děti
  • P080 Hypertrofický novorozenec
  • P081 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
  • P082 Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
  • P158 Jiná určená poranění za porodu
  • P159 Poranění za porodu NS
  • P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
  • P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
  • P209 Nitroděložní hypoxie NS
  • P210 Těžká porodní asfyxie
  • P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie
  • P219 Porodní asfyxie NS
  • P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév
  • P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
  • P502 Fetální ztráta krve z placenty
  • P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí
  • P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí
  • P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
  • P508 Jiná fetální ztráta krve
  • P509 Fetální ztráta krve NS
  • P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence
  • P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence
  • P519 Krvácení z pupečníku novorozence NS
  • P548 Jiná určená krvácení u novorozence
  • P549 Krvácení u novorozence NS
  • P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence
  • P551 AB0 izoimunizace plodu a novorozence
  • P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
  • P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS
  • P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací
  • P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
  • P800 Syndrom podchlazení novorozence
  • P808 Jiná hypotermie novorozence
  • P809 Hypotermie novorozence NS
  • P810 Hypertermie z prostředí u novorozence
  • P818 Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
  • P819 Poruchy regulace teploty novorozence NS
  • P920 Zvracení u novorozence
  • P921 Regurgitace a ruminace u novorozence
  • P922 Pomalý příjem potravy u novorozence
  • P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence
  • P924 Přejídání u novorozence
  • P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
  • P928 Jiné problémy s krmením u novorozence
  • P929 Problémy s krmením u novorozence NS
  • P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
  • P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky
  • P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávaní léčiv novorozenci
  • P965 Komplikace nitroděložních výkonů nezařazené jinde
  • P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
  • P969 Stavy vzniklé v perinatálním období NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace