ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 23-X03 Lékařská péče o osoby bez obtíží nebo uvedené diagnózy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 23-X03 zahrnuje hospitalizační případy osob bez obtíží nebo známé diagnózy.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - lékařská péče o osoby bez obtíží nebo uvedené diagnózy
  • Z000 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)
  • Z001 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte
  • Z002 Prohlídka pro období rychlého růstu v dětství
  • Z003 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého
  • Z004 Celkové psychiatrické vyšetření nezařazené jinde
  • Z006 Vyšetření pro porovnání a kontrolu v klinickém výzkumu
  • Z008 Jiná celková vyšetření (prohlídky)
  • Z010 Vyšetření očí a zraku
  • Z011 Vyšetření uší a sluchu
  • Z012 Zubní vyšetření
  • Z013 Vyšetření krevního tlaku
  • Z014 Gynekologické vyšetření (všeobecné)(rutinní)
  • Z015 Diagnostické testy kožní a senzibilizace
  • Z016 Radiologické vyšetření nezařazené jinde
  • Z017 Laboratorní vyšetření
  • Z018 Jiná určená speciální vyšetření
  • Z019 Speciální vyšetření NS
  • Z020 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce
  • Z021 Vyšetření před přijetím do zaměstnání
  • Z022 Vyšetření pro přijetí do ústavu
  • Z023 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil
  • Z024 Vyšetření pro řidičské oprávnění
  • Z025 Vyšetření k účasti ve sportu
  • Z026 Vyšetření pro pojišťovací účely
  • Z027 Vydání lékařského potvrzení
  • Z028 Jiná vyšetření pro administrativní účely
  • Z029 Vyšetření pro administrativní účely NS
  • Z100 Zdravotní prohlídka zaměstnanců
  • Z101 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel ústavů
  • Z102 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil
  • Z103 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů
  • Z108 Rutinní celková zdrav. prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva
  • Z110 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci
  • Z111 Screeningové vyšetření specializované na tbc dýchacího ústrojí
  • Z112 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci
  • Z113 Screeningové vyšetření special.na infek.s převáž.sexuál.způs.přenosu
  • Z114 Screeningové vyšetření specializované na HIV
  • Z115 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
  • Z116 Screeningové vyšetř. specializované na j.protozoární nem.a helmintózy
  • Z118 Screeningové vyšetř. specializované na j.infekce a parazitární nemoci
  • Z119 Screeningové vyšetření specializované na
  • Z120 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku
  • Z121 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev
  • Z122 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů
  • Z123 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu
  • Z124 Screeningové vyšetření specializované na novotvar hrdla děložního
  • Z125 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty
  • Z126 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře
  • Z128 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
  • Z129 Screeningové vyšetření specializované na novotvar NS
  • Z130 Screen.vyšetř.special.na nem.krve a krvetv.org.a někt.poruch imunity
  • Z131 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus
  • Z132 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy
  • Z133 Screeningové vyšetření specializ.na dušev.poruchy a poruchy chování
  • Z134 Screeningové vyšetření specializ.na některé vývoj.poruchy v dětství
  • Z135 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy
  • Z136 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění
  • Z137 Screening.vyšetř.specializ.na VV,deformace a chromozom.abnormality
  • Z138 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy
  • Z139 Specializované screeningové vyšetření NS
  • Z230 Potřeba imunizace proti choleře, samostatně
  • Z231 Potřeba imunizace proti tyfu – paratyfu [TAB], samostatně
  • Z232 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
  • Z233 Potřeba imunizace proti moru
  • Z234 Potřeba imunizace proti tularemii
  • Z235 Potřeba imunizace proti tetanu, samostatně
  • Z236 Potřeba imunizace proti záškrtu, samostatně
  • Z237 Potřeba imunizace proti dávivému kašli, samostatně
  • Z238 Potřeba imunizace proti jiným jednotl.bakteriálním nem.
  • Z240 Potřeba imunizace proti akutní dětské obrně (poliomyelitidě)
  • Z241 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenáš. členovci
  • Z242 Potřeba imunizace proti vzteklině
  • Z243 Potřeba imunizace proti žluté zimnici
  • Z244 Potřeba imunizace proti spalničkám, samostatně
  • Z245 Potřeba imunizace proti zarděnkám, samostatně
  • Z246 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě
  • Z250 Potřeba imunizace proti příušnicím, samostatně
  • Z251 Potřeba imunizace proti chřipce
  • Z258 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
  • Z260 Potřeba imunizace proti leishmanióze
  • Z268 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
  • Z269 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci
  • Z270 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera+TAB]
  • Z271 Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli [DTP]
  • Z272 Potřeba imunizace proti DTP s tyfem - paratyfem [DTP+TAB]
  • Z273 Potřeba imunizace proti DTP s poliomyelitidou [DTP+polio]
  • Z274 Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR]
  • Z278 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
  • Z279 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí
  • Z291 Profylaktická imunoterapie
  • Z292 Jiná profylaktická chemoterapie
  • Z298 Jiná určená profylaktická opatření
  • Z302 Sterilizace
  • Z400 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory (ZN)
  • Z408 Jiný profylaktický operační výkon
  • Z520 Dárce krve
  • Z761 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence
  • Z762 Zdravotní prohlídka,dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě
  • Z765 Simulant (vědomá simulace)
  • Z768 Osoby,které se setkaly se zdravot. službami za jiných urč.okolností
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prsu (s profylaktickým odstraněním dělohy nebo děložních adnex)
  • C500 ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola
  • C501 ZN - střední část prsu
  • C502 ZN - horní vnitřní kvadrant prsu
  • C503 ZN - dolní vnitřní kvadrant prsu
  • C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
  • C505 ZN - dolní zevní kvadrant prsu
  • C506 ZN - axilární část prsu
  • C508 ZN - léze přesahující prs
  • C509 ZN - prs NS
  • D050 Lobulární karcinom in situ
  • D051 Intraduktální karcinom in situ
  • D057 Jiný karcinom in situ prsu
  • D059 Karcinom in situ prsu NS
 • | Hlavní diagnózy - zástupná hdg. při profylaktickém výkonu pro ZN
  • Q998 Jiné určené abnormality chromozomů
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace