ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 24 Akutní lůžková rehabilitace

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 24 není orgánově vymezenou MDC. Do této MDC jsou klasifikovány jednak případy splňující podmínku délky pobytu na spinální jednotce alespoň 22 dní (tedy alespoň 3 týdny), dále pak veškeré hospitalizační případy pro akutní rehabilitaci na lůžkových odděleních 2H1 nebo 2F1 bez ohledu na indikaci k rehabilitaci a všechny hospitalizační případy pacientů do 18 let s dětskou lůžkovou odborností a s definovanou hlavní diagnózou. Struktura DRG kategorií a DRG bází zohledňuje jak indikaci rehabilitace tak i délku rehabilitace. Pro spinální jednotky je délka kvantifikována pomocí ošetřovacího dne 00611. Pro ostatní případy je délka rehabilitace kvantifikována pomocí tzv. rehabilitačního dne, přičemž jako rehabilitační den je označen každý kalendářní den hospitalizace pacienta, v rámci kterého čas strávený na rehabilitačních výkonech, procedurách a vyšetřeních (viz Seznam výkonů pro definici rehabilitačního dne dále) dosáhne alespoň 60 minut. Seznam výkonů pro definici rehabilitačního dne je vždy součástí klasifikačních pravidel pro příslušnou DRG bázi. Celkem je v CZ-DRG pro MDC 24 definováno 9 DRG kategorií, 13 DRG bází zohledňujících délku rehabilitace a 24 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

 • | Hlavní diagnózy
  • Z500 Srdeční rehabilitace
  • Z501 Jiná fyzikální léčba
  • Z505 Léčba řeči
  • Z506 Ortoptické cvičení
  • Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání NJ
  • Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
  • Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace