ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 24-M06 Akutní rehabilitace - 7-12 rehabilitačních dnů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 24-M06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče, jejichž hlavní náplní je rehabilitace pacienta. Do této DRG báze jsou klasifikovány veškeré případy, které obsahují minimálně 7 rehabilitačních dnů bez ohledu na indikaci rehabilitace a zároveň nesplňují klasifikační pravidla DRG bází s nižší prioritou. Jako rehabilitační den je brán každý kalendářní den hospitalizace, v rámci kterého čas strávený na rehabilitačních výkonech, procedurách a vyšetřeních (viz Seznam výkonů pro definici rehabilitační dne níže) dosáhne alespoň 60 minut.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 6
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 24-R01, 24-R02, 24-R03, 24-R04, 24-R05, 24-R06, 24-R07, 24-R08, 24-R09
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | První vedlejší diagnóza - dorzopatie včetně stavů po operaci
  • M4000 Posturální kyfóza; mnohočet. post. páteře
  • M4003 Posturální kyfóza; krčně-hrudní krajina
  • M4004 Posturální kyfóza; hrudní krajina
  • M4005 Posturální kyfóza; hrudně-bederní krajina
  • M4009 Posturální kyfóza; lokalizace NS
  • M4010 Jiná sekundární kyfóza; mnohočet. post. páteře
  • M4012 Jiná sekundární kyfóza; krční krajina
  • M4013 Jiná sekundární kyfóza; krčně-hrudní krajina
  • M4014 Jiná sekundární kyfóza; hrudní krajina
  • M4015 Jiná sekundární kyfóza; hrudně-bederní krajina
  • M4016 Jiná sekundární kyfóza; bederní krajina
  • M4017 Jiná sekundární kyfóza; bederně-křížová krajina
  • M4019 Jiná sekundární kyfóza; lokalizace NS
  • M4020 Jiná a neurčená kyfóza; mnohočet. post. páteře
  • M4022 Jiná a neurčená kyfóza; krční krajina
  • M4023 Jiná a neurčená kyfóza; krčně-hrudní krajina
  • M4024 Jiná a neurčená kyfóza; hrudní krajina
  • M4025 Jiná a neurčená kyfóza; hrudně-bederní krajina
  • M4026 Jiná a neurčená kyfóza; bederní krajina
  • M4027 Jiná a neurčená kyfóza; bederně-křížová krajina
  • M4029 Jiná a neurčená kyfóza; lokalizace NS
  • M4033 Syndrom plochých zad; krčně-hrudní krajina
  • M4034 Syndrom plochých zad; hrudní krajina
  • M4035 Syndrom plochých zad; hrudně-bederní krajina
  • M4039 Syndrom plochých zad; lokalizace NS
  • M4040 Jiná lordóza; mnohočet. post. páteře
  • M4042 Jiná lordóza; krční krajina
  • M4043 Jiná lordóza; krčně-hrudní krajina
  • M4045 Jiná lordóza; hrudně-bederní krajina
  • M4046 Jiná lordóza; bederní krajina
  • M4047 Jiná lordóza; bederně-křížová krajina
  • M4049 Jiná lordóza; lokalizace NS
  • M4050 Lordóza NS; mnohočetné postižení páteře
  • M4052 Lordóza NS; krční krajina
  • M4053 Lordóza NS; krčně-hrudní krajina
  • M4055 Lordóza NS; hrudně-bederní krajina
  • M4056 Lordóza NS; bederní krajina
  • M4057 Lordóza NS; bederně-křížová krajina
  • M4059 Lordóza NS; lokalizace NS
  • M4100 Dětská idiopatická skolióza; mnohočet.post.páteře
  • M4102 Dětská idiopatická skolióza; krční krajina
  • M4103 Dětská idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4104 Dětská idiopatická skolióza; hrudní krajina
  • M4105 Dětská idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4106 Dětská idiopatická skolióza; bederní krajina
  • M4107 Dětská idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4109 Dětská idiopatická skolióza; lokalizace NS
  • M4110 Juvenilní idiopatická skolióza; mnohočet. post. páteře
  • M4112 Juvenilní idiopatická skolióza; krční krajina
  • M4113 Juven. idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4114 Juvenilní idiopatická skolióza; hrudní krajina
  • M4115 Juvenilní idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4116 Juvenilní idiopatická skolióza; bederní krajina
  • M4117 Juvenilní idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4119 Juvenilní idiopatická skolióza; lokalizace NS
  • M4120 Jiná idiopatická skolióza; mnohočet. post. páteře
  • M4122 Jiná idiopatická skolióza; krční krajina
  • M4123 Jiná idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4124 Jiná idiopatická skolióza; hrudní krajina
  • M4125 Jiná idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4126 Jiná idiopatická skolióza; bederní krajina
  • M4127 Jiná idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4129 Jiná idiopatická skolióza; lokalizace NS
  • M4130 Torakogenní skolióza; mnohočet.post.páteře
  • M4133 Torakogenní skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4134 Torakogenní skolióza; hrudní krajina
  • M4135 Torakogenní skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4136 Torakogenní skolióza; bederní krajina
  • M4139 Torakogenní skolióza; lokalizace NS
  • M4140 Nervově svalová skolióza; mnohočet. post. páteře
  • M4143 Nervově svalová skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4144 Nervově svalová skolióza; hrudní krajina
  • M4145 Nervově svalová skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4146 Nervově svalová skolióza; bederní krajina
  • M4147 Nervově svalová skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4149 Nervově svalová skolióza; lokalizace NS
  • M4150 Jiná druhotná skolióza; mnohočet. postižení páteře
  • M4153 Jiná druhotná skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4154 Jiná druhotná skolióza; hrudní krajina
  • M4155 Jiná druhotná skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4156 Jiná druhotná skolióza; bederní krajina
  • M4157 Jiná druhotná skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4159 Jiná druhotná skolióza; lokalizace NS
  • M4180 Jiné formy skoliózy; mnohočet. postižení páteře
  • M4182 Jiné formy skoliózy; krční krajina
  • M4183 Jiné formy skoliózy; krčně-hrudní krajina
  • M4184 Jiné formy skoliózy; hrudní krajina
  • M4185 Jiné formy skoliózy; hrudně-bederní krajina
  • M4186 Jiné formy skoliózy; bederní krajina
  • M4187 Jiné formy skoliózy; bederně-křížová krajina
  • M4189 Jiné formy skoliózy; lokalizace NS
  • M4190 Skolióza NS; mnohočet. post. páteře
  • M4192 Skolióza NS; krční krajina
  • M4193 Skolióza NS; krčně-hrudní krajina
  • M4194 Skolióza NS; hrudní krajina
  • M4195 Skolióza NS; hrudně-bederní krajina
  • M4196 Skolióza NS; bederní krajina
  • M4197 Skolióza NS; bederně-křížová krajina
  • M4199 Skolióza NS; lokalizace NS
  • M4200 Juvenilní osteochondróza páteře; mnohočet. postižení páteře
  • M4201 Juvenilní osteochondróza páteře; týlní krajina
  • M4202 Juvenilní osteochondróza páteře; krční krajina
  • M4203 Juvenilní osteochondróza páteře; krčně-hrudní krajina
  • M4204 Juvenilní osteochondróza páteře; hrudní krajina
  • M4205 Juvenilní osteochondróza páteře; hrudně-bederní krajina
  • M4206 Juvenilní osteochondróza páteře; bederní krajina
  • M4207 Juvenilní osteochondróza páteře; bederně-křížová krajina
  • M4208 Juvenilní osteochondróza páteře; křížová-kostrční krajina
  • M4209 Juvenilní osteochondróza páteře; lokalizace NS
  • M4210 Osteochondróza páteře dospělých; mnohočet. postižení páteře
  • M4211 Osteochondróza páteře dospělých; týlní krajina
  • M4212 Osteochondróza páteře dospělých; krční krajina
  • M4213 Osteochondróza páteře dospělých; krčně-hrudní krajina
  • M4214 Osteochondróza páteře dospělých; hrudní krajina
  • M4215 Osteochondróza páteře dospělých; hrudně-bederní krajina
  • M4216 Osteochondróza páteře dospělých; bederní krajina
  • M4217 Osteochondróza páteře dospělých; bederně-křížová krajina
  • M4218 Osteochondróza páteře dospělých; křížová-kostrční krajina
  • M4219 Osteochondróza páteře dospělých; lokalizace NS
  • M4290 Osteochondróza páteře NS; mnohočet.postižení
  • M4291 Osteochondróza páteře NS; týlní krajina
  • M4292 Osteochondróza páteře NS; krční krajina
  • M4293 Osteochondróza páteře NS; krčně-hrudní krajina
  • M4294 Osteochondróza páteře NS; hrudní krajina
  • M4295 Osteochondróza páteře NS; hrudně-bederní krajina
  • M4296 Osteochondróza páteře NS; bederní krajina
  • M4297 Osteochondróza páteře NS; bederně-křížová krajina
  • M4298 Osteochondróza páteře NS; křížová-kostrční krajina
  • M4299 Osteochondróza páteře NS; lokalizace NS
  • M4300 Spondylolýza; mnohočet. postižení páteře
  • M4301 Spondylolýza; týlní krajina
  • M4302 Spondylolýza; krční krajina
  • M4303 Spondylolýza; krčně-hrudní krajina
  • M4304 Spondylolýza; hrudní krajina
  • M4305 Spondylolýza; hrudně-bederní krajina
  • M4306 Spondylolýza; bederní krajina
  • M4307 Spondylolýza; bederně-křížová krajina
  • M4308 Spondylolýza; křížová-kostrční krajina
  • M4309 Spondylolýza; lokalizace NS
  • M4310 Spondylolistéza; mnohočet.postižení páteře
  • M4311 Spondylolistéza; týlní krajina
  • M4312 Spondylolistéza; krční krajina
  • M4313 Spondylolistéza; krčně-hrudní krajina
  • M4314 Spondylolistéza; hrudní krajina
  • M4315 Spondylolistéza; hrudně-bederní krajina
  • M4316 Spondylolistéza; bederní krajina
  • M4317 Spondylolistéza; bederně-křížová krajina
  • M4318 Spondylolistéza; křížová-kostrční krajina
  • M4319 Spondylolistéza; lokalizace NS
  • M4320 Jiná fúze páteře; mnohočet.postižení páteře
  • M4321 Jiná fúze páteře; týlní krajina
  • M4322 Jiná fúze páteře; krční krajina
  • M4323 Jiná fúze páteře; krčně-hrudní krajina
  • M4324 Jiná fúze páteře; hrudní krajina
  • M4325 Jiná fúze páteře; hrudně-bederní krajina
  • M4326 Jiná fúze páteře; bederní krajina
  • M4327 Jiná fúze páteře; bederně-křížová krajina
  • M4328 Jiná fúze páteře; křížová-kostrční krajina
  • M4329 Jiná fúze páteře; lokalizace NS
  • M4331 Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií; týlní krajina
  • M4341 Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace; týlní krajina
  • M4350 Jiná recidivující subluxace obratle; mnohočet. postižení páteře
  • M4351 Jiná recidivující subluxace obratle; týlní krajina
  • M4352 Jiná recidivující subluxace obratle; krční krajina
  • M4353 Jiná recidivující subluxace obratle; krčně-hrudní krajina
  • M4354 Jiná recidivující subluxace obratle; hrudní krajina
  • M4355 Jiná recidivující subluxace obratle; hrudně-bederní krajina
  • M4356 Jiná recidivující subluxace obratle; bederní krajina
  • M4357 Jiná recidivující subluxace obratle; bederně-křížová krajina
  • M4358 Jiná recidivující subluxace obratle; křížová-kostrční krajina
  • M4359 Jiná recidivující subluxace obratle; lokalizace NS
  • M4362 Tortikolis; krční krajina
  • M4380 Jiná urč.deformující dorzopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4381 Jiná urč.deformující dorzopatie; týlní krajina
  • M4382 Jiná urč.deformující dorzopatie; krční krajina
  • M4383 Jiná urč.deformující dorzopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4384 Jiná urč.deformující dorzopatie; hrudní krajina
  • M4385 Jiná urč.deformující dorzopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4386 Jiná urč.deformující dorzopatie; bederní krajina
  • M4387 Jiná urč.deformující dorzopatie; bederně-křížová krajina
  • M4388 Jiná urč.deformující dorzopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4389 Jiná urč.deformující dorzopatie; lokalizace NS
  • M4390 Deformující dorzopatie NS; mnohočet. postižení páteře
  • M4391 Deformující dorzopatie NS; týlní krajina
  • M4392 Deformující dorzopatie NS; krční krajina
  • M4393 Deformující dorzopatie NS; krčně-hrudní krajina
  • M4394 Deformující dorzopatie NS; hrudní krajina
  • M4395 Deformující dorzopatie NS; hrudně-bederní krajina
  • M4396 Deformující dorzopatie NS; bederní krajina
  • M4397 Deformující dorzopatie NS; bederně-křížová krajina
  • M4398 Deformující dorzopatie NS; křížová-kostrční krajina
  • M4399 Deformující dorzopatie NS; lokalizace NS
  • M450 Ankylozující spondylitida; mnohočet. postižení páteře
  • M451 Ankylozující spondylitida; týlní krajina
  • M452 Ankylozující spondylitida; krční krajina
  • M453 Ankylozující spondylitida; krčně-hrudní krajina
  • M454 Ankylozující spondylitida; hrudní krajina
  • M455 Ankylozující spondylitida; hrudně-bederní krajina
  • M456 Ankylozující spondylitida; bederní krajina
  • M457 Ankylozující spondylitida; bederně-křížová krajina
  • M458 Ankylozující spondylitida; křížová-kostrční krajina
  • M459 Ankylozující spondylitida; lokalizace NS
  • M4600 Spinální entézopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4601 Spinální entézopatie; týlní krajina
  • M4602 Spinální entézopatie; krční krajina
  • M4603 Spinální entézopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4604 Spinální entézopatie; hrudní krajina
  • M4605 Spinální entézopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4606 Spinální entézopatie; bederní krajina
  • M4607 Spinální entézopatie; bederně-křížová krajina
  • M4608 Spinální entézopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4609 Spinální entézopatie; lokalizace NS
  • M4618 Zánět kosti křížové a kyčelní NJ; křížová-kostrční krajina
  • M4620 Osteomyelitida obratle; mnohočet. postižení páteře
  • M4621 Osteomyelitida obratle; týlní krajina
  • M4622 Osteomyelitida obratle; krční krajina
  • M4623 Osteomyelitida obratle; krčně-hrudní krajina
  • M4624 Osteomyelitida obratle; hrudní krajina
  • M4625 Osteomyelitida obratle; hrudně-bederní krajina
  • M4626 Osteomyelitida obratle; bederní krajina
  • M4627 Osteomyelitida obratle; bederně-křížová krajina
  • M4628 Osteomyelitida obratle; křížová-kostrční krajina
  • M4629 Osteomyelitida obratle; lokalizace NS
  • M4630 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); mnohočet.post.páteře
  • M4631 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); týlní krajina
  • M4632 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); krční krajina
  • M4633 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); krčně-hrudní krajina
  • M4634 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); hrudní krajina
  • M4635 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); hrudně-bederní krajina
  • M4636 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); bederní krajina
  • M4637 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); bederně-křížová krajina
  • M4638 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); křížová-kostrční krajina
  • M4639 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); lokalizace NS
  • M4640 Discitida NS; mnohočet. post. páteře
  • M4642 Discitida NS; krční krajina
  • M4643 Discitida NS; krčně-hrudní krajina
  • M4644 Discitida NS; hrudní krajina
  • M4645 Discitida NS; hrudně-bederní krajina
  • M4646 Discitida NS; bederní krajina
  • M4647 Discitida NS; bederně-křížová krajina
  • M4649 Discitida NS; lokalizace NS
  • M4650 Jiné infekční spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4651 Jiné infekční spondylopatie; týlní krajina
  • M4652 Jiné infekční spondylopatie; krční krajina
  • M4653 Jiné infekční spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4654 Jiné infekční spondylopatie; hrudní krajina
  • M4655 Jiné infekční spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4656 Jiné infekční spondylopatie; bederní krajina
  • M4657 Jiné infekční spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4658 Jiné infekční spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4659 Jiné infekční spondylopatie; lokalizace NS
  • M4680 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4681 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; týlní krajina
  • M4682 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; krční krajina
  • M4683 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4684 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; hrudní krajina
  • M4685 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4686 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; bederní krajina
  • M4687 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4688 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4689 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; lokalizace NS
  • M4690 Zánětlivá spondylopatie NS; mnohočet. postižení páteře
  • M4691 Zánětlivá spondylopatie NS; týlní krajina
  • M4692 Zánětlivá spondylopatie NS; krční krajina
  • M4693 Zánětlivá spondylopatie NS; krčně-hrudní krajina
  • M4694 Zánětlivá spondylopatie NS; hrudní krajina
  • M4695 Zánětlivá spondylopatie NS; hrudně-bederní krajina
  • M4696 Zánětlivá spondylopatie NS; bederní krajina
  • M4697 Zánětlivá spondylopatie NS; bederně-křížová krajina
  • M4698 Zánětlivá spondylopatie NS; křížová-kostrční krajina
  • M4699 Zánětlivá spondylopatie NS; lokalizace NS
  • M4780 Jiná spondylóza; mnohočet. postižení páteře
  • M4781 Jiná spondylóza; týlní krajina
  • M4782 Jiná spondylóza; krční krajina
  • M4783 Jiná spondylóza; krčně-hrudní krajina
  • M4784 Jiná spondylóza; hrudní krajina
  • M4785 Jiná spondylóza; hrudně-bederní krajina
  • M4786 Jiná spondylóza; bederní krajina
  • M4787 Jiná spondylóza; bederně-křížová krajina
  • M4788 Jiná spondylóza; křížová-kostrční krajina
  • M4789 Jiná spondylóza; lokalizace NS
  • M4790 Spondylóza NS; mnohočet.postižení páteře
  • M4791 Spondylóza NS; týlní krajina
  • M4792 Spondylóza NS; krční krajina
  • M4793 Spondylóza NS; krčně-hrudní krajina
  • M4794 Spondylóza NS; hrudní krajina
  • M4795 Spondylóza NS; hrudně-bederní krajina
  • M4796 Spondylóza NS; bederní krajina
  • M4797 Spondylóza NS; bederně-křížová krajina
  • M4798 Spondylóza NS; křížová-kostrční krajina
  • M4799 Spondylóza NS; lokalizace NS
  • M4800 Zúžení páteře; mnohočet. postižení páteře
  • M4801 Zúžení páteře; týlní krajina
  • M4802 Zúžení páteře; krční krajina
  • M4803 Zúžení páteře; krčně-hrudní krajina
  • M4804 Zúžení páteře; hrudní krajina
  • M4805 Zúžení páteře; hrudně-bederní krajina
  • M4806 Zúžení páteře; bederní krajina
  • M4807 Zúžení páteře; bederně-křížová krajina
  • M4808 Zúžení páteře; křížová-kostrční krajina
  • M4809 Zúžení páteře; lokalizace NS
  • M4810 Ankylozující hyperostóza; mnohočet. postižení páteře
  • M4811 Ankylozující hyperostóza; týlní krajina
  • M4812 Ankylozující hyperostóza; krční krajina
  • M4813 Ankylozující hyperostóza; krčně-hrudní krajina
  • M4814 Ankylozující hyperostóza; hrudní krajina
  • M4815 Ankylozující hyperostóza; hrudně-bederní krajina
  • M4816 Ankylozující hyperostóza; bederní krajina
  • M4817 Ankylozující hyperostóza; bederně-křížová krajina
  • M4818 Ankylozující hyperostóza; křížová-kostrční krajina
  • M4819 Ankylozující hyperostóza; lokalizace NS
  • M4820 Kissingova páteř; mnohočet. postižení páteře
  • M4821 Kissingova páteř; týlní krajina
  • M4822 Kissingova páteř; krční krajina
  • M4823 Kissingova páteř; krčně-hrudní krajina
  • M4824 Kissingova páteř; hrudní krajina
  • M4825 Kissingova páteř; hrudně-bederní krajina
  • M4826 Kissingova páteř; bederní krajina
  • M4827 Kissingova páteř; bederně-křížová krajina
  • M4828 Kissingova páteř; křížová-kostrční krajina
  • M4829 Kissingova páteř; lokalizace NS
  • M4830 Úrazová spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4831 Úrazová spondylopatie; týlní krajina
  • M4832 Úrazová spondylopatie; krční krajina
  • M4833 Úrazová spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4834 Úrazová spondylopatie; hrudní krajina
  • M4835 Úrazová spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4836 Úrazová spondylopatie; bederní krajina
  • M4837 Úrazová spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4838 Úrazová spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4839 Úrazová spondylopatie; lokalizace NS
  • M4840 Zlomenina obratle z únavy; mnohočet. postižení páteře
  • M4841 Zlomenina obratle z únavy; týlní krajina
  • M4842 Zlomenina obratle z únavy; krční krajina
  • M4843 Zlomenina obratle z únavy; krčně-hrudní krajina
  • M4844 Zlomenina obratle z únavy; hrudní krajina
  • M4845 Zlomenina obratle z únavy; hrudně-bederní krajina
  • M4846 Zlomenina obratle z únavy; bederní krajina
  • M4847 Zlomenina obratle z únavy; bederně-křížová krajina
  • M4848 Zlomenina obratle z únavy; křížová-kostrční krajina
  • M4849 Zlomenina obratle z únavy; lokalizace NS
  • M4850 Zhroucení obratle NJ; mnohočet. postižení páteře
  • M4851 Zhroucení obratle NJ; týlní krajina
  • M4852 Zhroucení obratle NJ; krční krajina
  • M4853 Zhroucení obratle NJ; krčně-hrudní krajina
  • M4854 Zhroucení obratle NJ; hrudní krajina
  • M4855 Zhroucení obratle NJ; hrudně-bederní krajina
  • M4856 Zhroucení obratle NJ; bederní krajina
  • M4857 Zhroucení obratle NJ; bederně-křížová krajina
  • M4858 Zhroucení obratle NJ; křížová-kostrční krajina
  • M4859 Zhroucení obratle NJ; lokalizace NS
  • M4880 Jiné určené spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4881 Jiné určené spondylopatie; týlní krajina
  • M4882 Jiné určené spondylopatie; krční krajina
  • M4883 Jiné určené spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4884 Jiné určené spondylopatie; hrudní krajina
  • M4885 Jiné určené spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4886 Jiné určené spondylopatie; bederní krajina
  • M4887 Jiné určené spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4888 Jiné určené spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4889 Jiné určené spondylopatie; lokalizace NS
  • M4890 Spondylopatie NS; mnohočet. postižení páteře
  • M4891 Spondylopatie NS; týlní krajina
  • M4892 Spondylopatie NS; krční krajina
  • M4893 Spondylopatie NS; krčně-hrudní krajina
  • M4894 Spondylopatie NS; hrudní krajina
  • M4895 Spondylopatie NS; hrudně-bederní krajina
  • M4896 Spondylopatie NS; bederní krajina
  • M4897 Spondylopatie NS; bederně-křížová krajina
  • M4898 Spondylopatie NS; křížová-kostrční krajina
  • M4899 Spondylopatie NS; lokalizace NS
  • M4900 TBC páteře; mnohočet. postižení páteře
  • M4901 TBC páteře; týlní krajina
  • M4902 TBC páteře; krční krajina
  • M4903 TBC páteře; krčně-hrudní krajina
  • M4904 TBC páteře; hrudní krajina
  • M4905 TBC páteře; hrudně-bederní krajina
  • M4906 TBC páteře; bederní krajina
  • M4907 TBC páteře; bederně-křížová krajina
  • M4908 TBC páteře; křížová-kostrční krajina
  • M4909 TBC páteře; lokalizace NS
  • M4910 Brucellózní spondylitida; mnohočet. postižení páteře
  • M4911 Brucellózní spondylitida; týlní krajina
  • M4912 Brucellózní spondylitida; krční krajina
  • M4913 Brucellózní spondylitida; krčně-hrudní krajina
  • M4914 Brucellózní spondylitida; hrudní krajina
  • M4915 Brucellózní spondylitida; hrudně-bederní krajina
  • M4916 Brucellózní spondylitida; bederní krajina
  • M4917 Brucellózní spondylitida; bederně-křížová krajina
  • M4918 Brucellózní spondylitida; křížová-kostrční krajina
  • M4919 Brucellózní spondylitida; lokalizace NS
  • M4920 Spondylitida způsobená enterobakt.; mnohočet. postižení páteře
  • M4921 Spondylitida způsobená enterobakt.; týlní krajina
  • M4922 Spondylitida způsobená enterobakt.; krční krajina
  • M4923 Spondylitida způsobená enterobakt.; krčně-hrudní krajina
  • M4924 Spondylitida způsobená enterobakt.; hrudní krajina
  • M4925 Spondylitida způsobená enterobakt.; hrudně-bederní krajina
  • M4926 Spondylitida způsobená enterobakt.; bederní krajina
  • M4927 Spondylitida způsobená enterobakt.; bederně-křížová krajina
  • M4928 Spondylitida způsobená enterobakt.; křížová-kostrční krajina
  • M4929 Spondylitida způsobená enterobakt.; lokalizace NS
  • M4930 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; mnohočet. postižení páteře
  • M4931 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; týlní krajina
  • M4932 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; krční krajina
  • M4933 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; krčně hrudní krajina
  • M4934 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; hrudní krajina
  • M4935 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; hrudně-bederní krajina
  • M4936 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; bederní krajina
  • M4937 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; bederně křížová krajina
  • M4938 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; křížová-kostrční krajina
  • M4939 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; lokalizace NS
  • M4940 Neuropatická spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4941 Neuropatická spondylopatie; týlní krajina
  • M4942 Neuropatická spondylopatie; krční krajina
  • M4943 Neuropatická spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4944 Neuropatická spondylopatie; hrudní krajina
  • M4945 Neuropatická spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4946 Neuropatická spondylopatie; bederní krajina
  • M4947 Neuropatická spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4948 Neuropatická spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4949 Neuropatická spondylopatie; lokalizace NS
  • M4950 Zhroucení obratle při nem.ZJ; mnohočet.postižení páteře
  • M4951 Zhroucení obratle při nem.ZJ; týlní krajina
  • M4952 Zhroucení obratle při nem.ZJ; krční krajina
  • M4953 Zhroucení obratle při nem.ZJ; krčně-hrudní krajina
  • M4954 Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudní krajina
  • M4955 Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudně-bederní krajina
  • M4956 Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederní krajina
  • M4957 Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederně-křížová krajina
  • M4958 Zhroucení obratle při nem.ZJ; křížová-kostrční krajina
  • M4959 Zhroucení obratle při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M4980 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné postižení páteře
  • M4981 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; týlní krajina
  • M4982 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; krční krajina
  • M4983 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; krčně-hrudní krajina
  • M4984 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; hrudní krajina
  • M4985 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; hrudně bederní krajina
  • M4986 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; bederní krajina
  • M4987 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; bederně křížová krajina
  • M4988 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; křížová-kostrční krajina
  • M4989 Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M502 Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
  • M503 Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
  • M508 Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
  • M509 Onemocnění krční meziobratlové ploténky NS
  • M512 Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
  • M513 Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
  • M514 Schmorlovy uzly
  • M518 Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
  • M519 Onemocnění meziobratlové ploténky NS
  • M5301 Cervikokraniální syndrom; týlní krajina
  • M5302 Cervikokraniální syndrom; krční krajina
  • M5303 Cervikokraniální syndrom; krčně-hrudní krajina
  • M5312 Cervikobrachiální syndrom; krční krajina
  • M5313 Cervikobrachiální syndrom; krčně-hrudní krajina
  • M5320 Nestability páteře; mnohočet. postižení páteře
  • M5321 Nestability páteře; týlní krajina
  • M5322 Nestability páteře; krční krajina
  • M5323 Nestability páteře; krčně-hrudní krajina
  • M5324 Nestability páteře; hrudní krajina
  • M5325 Nestability páteře; hrudně-bederní krajina
  • M5326 Nestability páteře; bederní krajina
  • M5327 Nestability páteře; bederně-křížová krajina
  • M5328 Nestability páteře; křížová-kostrční krajina
  • M5329 Nestability páteře; lokalizace NS
  • M5338 Sakrokokcygeální onemocnění NJ; křížová-kostrční krajina
  • M5339 Sakrokokcygeální onemocnění NJ; lokalizace NS
  • M5380 Jiné určené dorzopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M5381 Jiné určené dorzopatie; týlní krajina
  • M5382 Jiné určené dorzopatie; krční krajina
  • M5383 Jiné určené dorzopatie; krčně-hrudní krajina
  • M5384 Jiné určené dorzopatie; hrudní krajina
  • M5385 Jiné určené dorzopatie; hrudně-bederní krajina
  • M5386 Jiné určené dorzopatie; bederní krajina
  • M5387 Jiné určené dorzopatie; bederně-křížová krajina
  • M5388 Jiné určené dorzopatie; křížová-kostrční krajina
  • M5389 Jiné určené dorzopatie; lokalizace NS
  • M5390 Dorzopatie NS; mnohočet. postižení páteře
  • M5391 Dorzopatie NS; týlní krajina
  • M5392 Dorzopatie NS; krční krajina
  • M5393 Dorzopatie NS; krčně-hrudní krajina
  • M5394 Dorzopatie NS; hrudní krajina
  • M5395 Dorzopatie NS; hrudně-bederní krajina
  • M5396 Dorzopatie NS; bederní krajina
  • M5397 Dorzopatie NS; bederně-křížová krajina
  • M5398 Dorzopatie NS; křížová-kostrční krajina
  • M5399 Dorzopatie NS; lokalizace NS
  • M5400 Panikulitida postih.krk a záda; mnohočet. postižení páteře
  • M5401 Panikulitida postih.krk a záda; týlní krajina
  • M5402 Panikulitida postih.krk a záda; krční krajina
  • M5403 Panikulitida postih.krk a záda; krčně-hrudní krajina
  • M5404 Panikulitida postih.krk a záda; hrudní krajina
  • M5405 Panikulitida postih.krk a záda; hrudně-bederní krajina
  • M5406 Panikulitida postih.krk a záda; bederní krajina
  • M5407 Panikulitida postih.krk a záda; bederně-křížová krajina
  • M5409 Panikulitida postih.krk a záda; lokalizace NS
  • M5419 Radikulopatie; lokalizace NS
  • M5421 Cervikalgie; týlní krajina
  • M5422 Cervikalgie; krční krajina
  • M5423 Cervikalgie; krčně-hrudní krajina
  • M5429 Cervikalgie; lokalizace NS
  • M5430 Ischias; mnohočet. postižení páteře
  • M5436 Ischias; bederní krajina
  • M5437 Ischias; bederně-křížová krajina
  • M5438 Ischias; křížová-kostrční krajina
  • M5439 Ischias; lokalizace NS
  • M5440 Lumbago s ischiasem; mnohočet. postižení páteře
  • M5445 Lumbago s ischiasem; hrudně-bederní krajina
  • M5446 Lumbago s ischiasem; bederní krajina
  • M5447 Lumbago s ischiasem; bederně-křížová krajina
  • M5448 Lumbago s ischiasem; křížová-kostrční krajina
  • M5449 Lumbago s ischiasem; lokalizace NS
  • M5450 Bolesti dolní části zad; mnohočet. postižení páteře
  • M5455 Bolesti dolní části zad; hrudně-bederní krajina
  • M5456 Bolesti dolní části zad; bederní krajina
  • M5457 Bolesti dolní části zad; bederně-křížová krajina
  • M5458 Bolesti dolní části zad; křížová-kostrční krajina
  • M5459 Bolesti dolní části zad; lokalizace NS
  • M5463 Bolest v hrudní páteři; krčně-hrudní krajina
  • M5464 Bolest v hrudní páteři; hrudní krajina
  • M5465 Bolest v hrudní páteři; hrudně-bederní krajina
  • M5469 Bolest v hrudní páteři; lokalizace NS
  • M5480 Jiná dorzalgie; mnohočet. postižení páteře
  • M5483 Jiná dorzalgie; krčně-hrudní krajina
  • M5484 Jiná dorzalgie; hrudní krajina
  • M5485 Jiná dorzalgie; hrudně-bederní krajina
  • M5486 Jiná dorzalgie; bederní krajina
  • M5487 Jiná dorzalgie; bederně-křížová krajina
  • M5488 Jiná dorzalgie; křížová-kostrční krajina
  • M5489 Jiná dorzalgie; lokalizace NS
  • M5490 Dorzalgie NS; mnohočet. postižení páteře
  • M5493 Dorzalgie NS; krčně-hrudní krajina
  • M5494 Dorzalgie NS; hrudní krajina
  • M5495 Dorzalgie NS; hrudně-bederní krajina
  • M5496 Dorzalgie NS; bederní krajina
  • M5497 Dorzalgie NS; bederně-křížová krajina
  • M5498 Dorzalgie NS; křížová-kostrční krajina
  • M5499 Dorzalgie NS; lokalizace NS
  • R293 Abnormální postoj (držení těla)
  • T911 Následky zlomeniny páteře
  • T912 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
 • | První vedlejší diagnóza - nemoci muskuloskeletální vyjma dorzopatií
  • M0000 Stafylokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0001 Stafylokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0002 Stafylokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0003 Stafylokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0004 Stafylokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0005 Stafylokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0006 Stafylokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0007 Stafylokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0008 Stafylokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0009 Stafylokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0010 Pneumokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0011 Pneumokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0012 Pneumokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0013 Pneumokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0014 Pneumokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0015 Pneumokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0016 Pneumokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0017 Pneumokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0018 Pneumokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0019 Pneumokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0020 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0021 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0022 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0023 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0024 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0025 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0026 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0027 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0028 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0029 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0080 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; mnohočetné lokalizace
  • M0081 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč .bakt.; ramenní krajina
  • M0082 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; nadloktí
  • M0083 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; předloktí
  • M0084 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; ruka
  • M0085 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; pánevní krajina a stehno
  • M0086 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; bérec
  • M0087 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; kotník a noha pod ním
  • M0088 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; jiné
  • M0089 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; lokalizace NS
  • M0090 Pyogenní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0091 Pyogenní artritida NS; ramenní krajina
  • M0092 Pyogenní artritida NS; nadloktí
  • M0093 Pyogenní artritida NS; předloktí
  • M0094 Pyogenní artritida NS; ruka
  • M0095 Pyogenní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0096 Pyogenní artritida NS; bérec
  • M0097 Pyogenní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0098 Pyogenní artritida NS; jiné
  • M0099 Pyogenní artritida NS; lokalizace NS
  • M0100 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0101 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ramenní krajina
  • M0102 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); nadloktí
  • M0103 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); předloktí
  • M0104 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ruka
  • M0105 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); pánev. krajina a stehno
  • M0106 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); bérec
  • M0107 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0108 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); jiné
  • M0109 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); lokalizace NS
  • M0110 Tuberkulózní artritida (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M0111 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ramenní krajina
  • M0112 Tuberkulózní artritida (A18.0+); nadloktí
  • M0113 Tuberkulózní artritida (A18.0+); předloktí
  • M0114 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ruka
  • M0115 Tuberkulózní artritida (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M0116 Tuberkulózní artritida (A18.0+); bérec
  • M0117 Tuberkulózní artritida (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M0118 Tuberkulózní artritida (A18.0+); jiné
  • M0119 Tuberkulózní artritida (A18.0+); lokalizace NS
  • M0120 Artritida při Lymeské nemoci, mnohočetné lokalizace
  • M0121 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ramenní krajina
  • M0122 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); nadloktí
  • M0123 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); předloktí
  • M0124 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ruka
  • M0125 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); pánevní krajina a stehno
  • M0126 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); bérec
  • M0127 Artritida při Lymeské nemoci, kotník a noha pod ním
  • M0128 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); jiné
  • M0129 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); lokalizace NS
  • M0130 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0131 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0132 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; nadloktí
  • M0133 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; předloktí
  • M0134 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ruka
  • M0135 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0136 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; bérec
  • M0137 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0138 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; jiné
  • M0139 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0140 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0141 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); ramenní krajina
  • M0142 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); nadloktí
  • M0143 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); předloktí
  • M0144 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)ruka
  • M0145 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0146 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); bérec
  • M0147 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); kotník a noha pod ním
  • M0148 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); jiné
  • M0149 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); lokalita NS
  • M0150 Artritida při jiných virových nem.ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0151 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0152 Artritida při jiných virových nem.ZJ; nadloktí
  • M0153 Artritida při jiných virových nem.ZJ; předloktí
  • M0154 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ruka
  • M0155 Artritida při jiných virových nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0156 Artritida při jiných virových nem.ZJ; bérec
  • M0157 Artritida při jiných virových nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0158 Artritida při jiných virových nem.ZJ; jiné
  • M0159 Artritida při jiných virových nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0160 Artritida při mykózách (B35-B49+); mnohočetné lokalizace
  • M0161 Artritida při mykózách (B35-B49+); ramenní krajina
  • M0162 Artritida při mykózách (B35-B49+); nadloktí
  • M0163 Artritida při mykózách (B35-B49+); předloktí
  • M0164 Artritida při mykózách (B35-B49+); ruka
  • M0165 Artritida při mykózách (B35-B49+); pánevní krajina a stehno
  • M0166 Artritida při mykózách (B35-B49+); bérec
  • M0167 Artritida při mykózách (B35-B49+); kotník a noha pod ním
  • M0168 Artritida při mykózách (B35-B49+); jiné
  • M0169 Artritida při mykózách (B35-B49+); lokalizace NS
  • M0180 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0181 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0182 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; nadloktí
  • M0183 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; předloktí
  • M0184 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ruka
  • M0185 Artritida při jiných inf.a par.nem. ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0186 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; bérec
  • M0187 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0188 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; jiné
  • M0189 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M0200 Artropatie následující střevní by-pass; mnohočetné lokalizace
  • M0201 Artropatie následující střevní by-pass; ramenní krajina
  • M0202 Artropatie následující střevní by-pass; nadloktí
  • M0203 Artropatie následující střevní by-pass; předloktí
  • M0204 Artropatie následující střevní by-pass; ruka
  • M0205 Artropatie následující střevní by-pass; pánevní krajina a stehno
  • M0206 Artropatie následující střevní by-pass; bérec
  • M0207 Artropatie následující střevní by-passkotník a noha pod ním
  • M0208 Artropatie následující střevní by-pass; jiné
  • M0209 Artropatie následující střevní by-pass; lokalizace NS
  • M0210 Postdysenterická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0211 Postdysenterická artropatie; ramenní krajina
  • M0212 Postdysenterická artropatie; nadloktí
  • M0213 Postdysenterická artropatie; předloktí
  • M0214 Postdysenterická artropatie; ruka
  • M0215 Postdysenterická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0216 Postdysenterická artropatie; bérec
  • M0217 Postdysenterická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0218 Postdysenterická artropatie; jiné
  • M0219 Postdysenterická artropatie; lokalizace NS
  • M0220 Postimunizační artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0221 Postimunizační artropatie; ramenní krajina
  • M0222 Postimunizační artropatie; nadloktí
  • M0223 Postimunizační artropatie; předloktí
  • M0224 Postimunizační artropatie; ruka
  • M0225 Postimunizační artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0226 Postimunizační artropatie; bérec
  • M0227 Postimunizační artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0228 Postimunizační artropatie; jiné
  • M0229 Postimunizační artropatie; lokalizace NS
  • M0230 Reiterova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M0231 Reiterova nemoc; ramenní krajina
  • M0232 Reiterova nemoc; nadloktí
  • M0233 Reiterova nemoc; předloktí
  • M0234 Reiterova nemoc; ruka
  • M0235 Reiterova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M0236 Reiterova nemoc; bérec
  • M0237 Reiterova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M0238 Reiterova nemoc; jiné
  • M0239 Reiterova nemoc; lokalizace NS
  • M0280 Jiná reakční artropatie; mnohočetné lokalzace
  • M0281 Jiná reakční artropatie; ramenní krajina
  • M0282 Jiná reakční artropatie; nadloktí
  • M0283 Jiná reakční artropatie; předloktí
  • M0284 Jiná reakční artropatie; ruka
  • M0285 Jiná reakční artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0286 Jiná reakční artropatie; bérec
  • M0287 Jiná reakční artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0288 Jiná reakční artropatie; jiné
  • M0289 Jiná reakční artropatie; loklalzace NS
  • M0290 Reakční artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M0291 Reakční artropatie NS; ramenní krajina
  • M0292 Reakční artropatie NS; nadloktí
  • M0293 Reakční artropatie NS; předloktí
  • M0294 Reakční artropatie NS; ruka
  • M0295 Reakční artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M0296 Reakční artropatie NS; bérec
  • M0297 Reakční artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M0298 Reakční artropatie NS; jiné
  • M0299 Reakční artropatie NS; lokalizace NS
  • M0300 Postmeningokoková artritida (A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0301 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ramenní krajina
  • M0302 Postmeningokoková artritida (A39.8+); nadloktí
  • M0303 Postmeningokoková artritida (A39.8+); předloktí
  • M0304 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ruka
  • M0305 Postmeningokoková artritida (A39.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0306 Postmeningokoková artritida (A39.8+); bérec
  • M0307 Postmeningokoková artritida (A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0308 Postmeningokoková artritida (A39.8+); jiné
  • M0309 Postmeningokoková artritida (A39.8+); lokalizace NS
  • M0310 Postinfekční artropatie při syfilis; mnohočetné lokalizace
  • M0311 Postinfekční artropatie při syfilis; ramenní krajina
  • M0312 Postinfekční artropatie při syfilis; nadloktí
  • M0313 Postinfekční artropatie při syfilis; předloktí
  • M0314 Postinfekční artropatie při syfilis; ruka
  • M0315 Postinfekční artropatie při syfilis; pánevní krajina a stehno
  • M0316 Postinfekční artropatie při syfilis; bérec
  • M0317 Postinfekční artropatie při syfilis; kotník a noha pod ním
  • M0318 Postinfekční artropatie při syfilis; jiné
  • M0319 Postinfekční artropatie při syfilis; lokalizace NS
  • M0320 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0321 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0322 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; nadloktí
  • M0323 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; předloktí
  • M0324 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ruka
  • M0325 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0326 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; bérec
  • M0327 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0328 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; jiné
  • M0329 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0360 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0361 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0362 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M0363 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M0364 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ruka
  • M0365 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0366 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; bérec
  • M0367 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0368 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; jiné
  • M0369 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0500 Feltyho syndrom; mnohočetné lokalizace
  • M0501 Feltyho syndrom; ramenní krajina
  • M0502 Feltyho syndrom; nadloktí
  • M0503 Feltyho syndrom; předloktí
  • M0504 Feltyho syndrom; ruka
  • M0505 Feltyho syndrom; pánevní krajina a stehno
  • M0506 Feltyho syndrom; bérec
  • M0507 Feltyho syndrom; kotník a noha pod ním
  • M0508 Feltyho syndrom; jiné
  • M0509 Feltyho syndrom; lokalizace NS
  • M0520 Revmatická vaskulitida; mnohočetné lokalizace
  • M0521 Revmatická vaskulitida; ramenní krajina
  • M0522 Revmatická vaskulitida; nadloktí
  • M0523 Revmatická vaskulitida; předloktí
  • M0524 Revmatická vaskulitida; ruka
  • M0525 Revmatická vaskulitida; pánevní krajina a stehno
  • M0526 Revmatická vaskulitida; bérec
  • M0527 Revmatická vaskulitida; kotník a noha pod ním
  • M0528 Revmatická vaskulitida; jiné
  • M0529 Revmatická vaskulitida; lokalizace NS
  • M0530 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; mnohočetné lokalizace
  • M0531 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ramenní krajina
  • M0532 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; nadloktí
  • M0533 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; předloktí
  • M0534 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ruka
  • M0535 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; pánev. krajina a stehno
  • M0536 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; bérec
  • M0537 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; kotník a noha pod ním
  • M0538 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; jiné
  • M0539 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; lokalizace NS
  • M0580 Jiná séropozitivní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0581 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0582 Jiná séropozitivní revmatická artritida; nadloktí
  • M0583 Jiná séropozitivní revmatická artritida; předloktí
  • M0584 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ruka
  • M0585 Jiná séropozitivní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0586 Jiná séropozitivní revmatická artritida; bérec
  • M0587 Jiná séropozitivní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0588 Jiná séropozitivní revmatická artritida; jiné
  • M0589 Jiná séropozitivní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0590 Séropozitivní revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0591 Séropozitivní revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0592 Séropozitivní revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0593 Séropozitivní revmatická artritida NS; předloktí
  • M0594 Séropozitivní revmatická artritida NS; ruka
  • M0595 Séropozitivní revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0596 Séropozitivní revmatická artritida NS; bérec
  • M0597 Séropozitivní revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0598 Séropozitivní revmatická artritida NS; jiné
  • M0599 Séropozitivní revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0600 Séronegat.revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0601 Séronegat.revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0602 Séronegat.revmatická artritida; nadloktí
  • M0603 Séronegat.revmatická artritida; předloktí
  • M0604 Séronegat.revmatická artritida; ruka
  • M0605 Séronegat.revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0606 Séronegat.revmatická artritida; bérec
  • M0607 Séronegat.revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0608 Séronegat.revmatická artritida; jiné
  • M0609 Séronegat.revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0610 Stillova nemoc začínající v dospělosti; mnohočetné lokalizace
  • M0611 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ramenní krajina
  • M0612 Stillova nemoc začínající v dospělosti; nadloktí
  • M0613 Stillova nemoc začínající v dospělosti; předloktí
  • M0614 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ruka
  • M0615 Stillova nemoc začínající v dospělosti; pánevní krajina a stehno
  • M0616 Stillova nemoc začínající v dospělosti; bérec
  • M0617 Stillova nemoc začínající v dospělosti; kotník a noha pod ním
  • M0618 Stillova nemoc začínající v dospělosti; jiné
  • M0619 Stillova nemoc začínající v dospělosti; lokalizace NS
  • M0620 Revmatická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M0621 Revmatická burzitida; ramenní krajina
  • M0622 Revmatická burzitida; nadloktí
  • M0623 Revmatická burzitida; předloktí
  • M0624 Revmatická burzitida; ruka
  • M0625 Revmatická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M0626 Revmatická burzitida; bérec
  • M0627 Revmatická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M0628 Revmatická burzitida; jiné
  • M0629 Revmatická burzitida; lokalizace NS
  • M0630 Revmatické uzlíky; mnohočetná lokalizace
  • M0631 Revmatické uzlíky; ramenní krajina
  • M0632 Revmatické uzlíky; nadloktí
  • M0633 Revmatické uzlíky; předloktí
  • M0634 Revmatické uzlíky; ruka
  • M0635 Revmatické uzlíky; pánevní krajina a stehno
  • M0636 Revmatické uzlíky; bérec
  • M0637 Revmatické uzlíky; kotník a noha pod ním
  • M0638 Revmatické uzlíky; jiné
  • M0639 Revmatické uzlíky; lokalizace NS
  • M0640 Zánětlivá polyartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0641 Zánětlivá polyartropatie; ramenní krajina
  • M0642 Zánětlivá polyartropatie; nadloktí
  • M0643 Zánětlivá polyartropatie; předloktí
  • M0644 Zánětlivá polyartropatie; ruka
  • M0645 Zánětlivá polyartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0646 Zánětlivá polyartropatie; bérec
  • M0647 Zánětlivá polyartropatie; kotník a noha pod ním
  • M0648 Zánětlivá polyartropatie; jiné
  • M0649 Zánětlivá polyartropatie; lokalizace NS
  • M0680 Jiná určená revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0681 Jiná určená revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0682 Jiná určená revmatická artritida; nadloktí
  • M0683 Jiná určená revmatická artritida; předloktí
  • M0684 Jiná určená revmatická artritida; ruka
  • M0685 Jiná určená revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0686 Jiná určená revmatická artritida; bérec
  • M0687 Jiná určená revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0688 Jiná určená revmatická artritida; jiné
  • M0689 Jiná určená revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0690 Revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0691 Revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0692 Revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0693 Revmatická artritida NS; předloktí
  • M0694 Revmatická artritida NS; ruka
  • M0695 Revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0696 Revmatická artritida NS; bérec
  • M0697 Revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0698 Revmatická artritida NS; jiné
  • M0699 Revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0700 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0704 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+); ruka
  • M0707 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5); kotník a noha pod ním
  • M0709 Distální interfalang. psoriatická artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0710 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0711 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ramenní krajina
  • M0712 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); nadloktí
  • M0713 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); předloktí
  • M0714 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ruka
  • M0715 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0716 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); bérec
  • M0717 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0718 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)jiné
  • M0719 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); lokalizace NS
  • M0720 Psoriatická spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0721 Psoriatická spondylitida; ramenní krajina
  • M0722 Psoriatická spondylitida; nadloktí
  • M0723 Psoriatická spondylitida; předloktí
  • M0724 Psoriatická spondylitida; ruka
  • M0725 Psoriatická spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0726 Psoriatická spondylitida; bérec
  • M0727 Psoriatická spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0728 Psoriatická spondylitida; jiné
  • M0729 Psoriatická spondylitida; lokalizace NS
  • M0730 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0731 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ramenní krajina
  • M0732 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); nadloktí
  • M0733 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); předloktí
  • M0734 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ruka
  • M0735 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0736 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); bérec
  • M0737 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0738 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); jiné
  • M0739 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0740 Artropatie při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0741 Artropatie při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0742 Artropatie při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0743 Artropatie při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0744 Artropatie při Crohnově nemoci; ruka
  • M0745 Artropatie při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0746 Artropatie při Crohnově nemoci; bérec
  • M0747 Artropatie při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0748 Artropatie při Crohnově nemoci; jiné
  • M0749 Artropatie při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0750 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetné lokalizace
  • M0751 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0752 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0753 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0754 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0755 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0756 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0757 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0758 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0759 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0760 Jiné enteropatické artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0761 Jiné enteropatické artropatie; ramenní krajina
  • M0762 Jiné enteropatické artropatie; nadloktí
  • M0763 Jiné enteropatické artropatie; předloktí
  • M0764 Jiné enteropatické artropatie; ruka
  • M0765 Jiné enteropatické artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0766 Jiné enteropatické artropatie; bérec
  • M0767 Jiné enteropatické artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0768 Jiné enteropatické artropatie; jiné
  • M0769 Jiné enteropatické artropatie; lokalizace NS
  • M0800 Juvenilní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0801 Juvenilní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0802 Juvenilní revmatická artritida; nadloktí
  • M0803 Juvenilní revmatická artritida; předloktí
  • M0804 Juvenilní revmatická artritida; ruka
  • M0805 Juvenilní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0806 Juvenilní revmatická artritida; bérec
  • M0807 Juvenilní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0808 Juvenilní revmatická artritida; jiné
  • M0809 Juvenilní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0810 Juvenilní ankylozující spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0811 Juvenilní ankylozující spondylitida; ramenní krajina
  • M0812 Juvenilní ankylozující spondylitida; nadloktí
  • M0813 Juvenilní ankylozující spondylitida; předloktí
  • M0814 Juvenilní ankylozující spondylitida; ruka
  • M0815 Juvenilní ankylozující spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0816 Juvenilní ankylozující spondylitida; bérec
  • M0817 Juvenilní ankylozující spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0818 Juvenilní ankylozující spondylitida; jiné
  • M0819 Juvenilní ankylozující spondylitida; lokalizace NS
  • M0820 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; mnohočetné lokalizace
  • M0821 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ramenní krajina
  • M0822 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; nadloktí
  • M0823 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; předloktí
  • M0824 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ruka
  • M0825 Juvenilní artritida se syst.nást. [Stillova]; pánevní krajina a stehno
  • M0826 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; bérec
  • M0827 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; kotník a noha pod ním
  • M0828 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; jiné
  • M0829 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; lokalizace NS
  • M0830 Juvenilní polyartritida (séronegativní); mnohočetné lokalizace
  • M0831 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ramenní krajina
  • M0832 Juvenilní polyartritida (séronegativní); nadloktí
  • M0833 Juvenilní polyartritida (séronegativní); předloktí
  • M0834 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ruka
  • M0835 Juvenilní polyartritida (séronegativní); pánevní krajina a stehno
  • M0836 Juvenilní polyartritida (séronegativní); bérec
  • M0837 Juvenilní polyartritida (séronegativní); kotník a noha pod ním
  • M0838 Juvenilní polyartritida (séronegativní); jiné
  • M0839 Juvenilní polyartritida (séronegativní); lokalizace NS
  • M0840 Pauciartikulární juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0841 Pauciartikulární juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0842 Pauciartikulární juvenilní artritida; nadloktí
  • M0843 Pauciartikulární juvenilní artritida; předloktí
  • M0844 Pauciartikulární juvenilní artritida; ruka
  • M0845 Pauciartikulární juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0846 Pauciartikulární juvenilní artritida; bérec
  • M0847 Pauciartikulární juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0848 Pauciartikulární juvenilní artritida; jiné
  • M0849 Pauciartikulární juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0880 Jiná juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0881 Jiná juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0882 Jiná juvenilní artritida; nadloktí
  • M0883 Jiná juvenilní artritida; předloktí
  • M0884 Jiná juvenilní artritida; ruka
  • M0885 Jiná juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0886 Jiná juvenilní artritida; bérec
  • M0887 Jiná juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0888 Jiná juvenilní artritida; jiné
  • M0889 Jiná juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0890 Juvenilní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0891 Juvenilní artritida NS; ramenní krajina
  • M0892 Juvenilní artritida NS; nadloktí
  • M0893 Juvenilní artritida NS; předloktí
  • M0894 Juvenilní artritida NS; ruka
  • M0895 Juvenilní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0896 Juvenilní artritida NS; bérec
  • M0897 Juvenilní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0898 Juvenilní artritida NS; jiné
  • M0899 Juvenilní artritida NS; lokalizace NS
  • M0900 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0901 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ramenní krajina
  • M0902 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); nadloktí
  • M0903 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); předloktí
  • M0904 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ruka
  • M0905 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); stehenní krajina a stehno
  • M0906 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); bérec
  • M0907 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0908 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); jiné
  • M0909 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); lokalizace NS
  • M0910 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0911 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0912 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0913 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0914 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ruka
  • M0915 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0916 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; bérec
  • M0917 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0918 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; jiné
  • M0919 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0920 Juven. artrit. při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetná lokalizace
  • M0921 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0922 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0923 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0924 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0925 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0926 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0927 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0928 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0929 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0980 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0981 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0982 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M0983 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M0984 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M0985 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0986 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M0987 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0988 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M0989 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M1000 Idiopatická dna; mnohočetné lokalizace
  • M1001 Idiopatická dna; ramenní krajina
  • M1002 Idiopatická dna; nadloktí
  • M1003 Idiopatická dna; předloktí
  • M1004 Idiopatická dna; ruka
  • M1005 Idiopatická dna; pánevní krajina a stehno
  • M1006 Idiopatická dna; bérec
  • M1007 Idiopatická dna; kotník a noha pod ním
  • M1008 Idiopatická dna; jiné
  • M1009 Idiopatická dna; lokalizace NS
  • M1010 Dna působená olovem; mnohočetné lokalizace
  • M1011 Dna působená olovem; ramenní krajina
  • M1012 Dna působená olovem; nadloktí
  • M1013 Dna působená olovem; předloktí
  • M1014 Dna působená olovem; ruka
  • M1015 Dna působená olovem; pánevní krajina a stehno
  • M1016 Dna působená olovem; bérec
  • M1017 Dna působená olovem; kotník a noha pod ním
  • M1018 Dna působená olovem; jiné
  • M1019 Dna působená olovem; lokalizace NS
  • M1020 Dna způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M1021 Dna způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M1022 Dna způsobená léčivy; nadloktí
  • M1023 Dna způsobená léčivy; předloktí
  • M1024 Dna způsobená léčivy; ruka
  • M1025 Dna způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M1026 Dna způsobená léčivy; bérec
  • M1027 Dna způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M1028 Dna způsobená léčivy; jiné
  • M1029 Dna způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M1030 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M1031 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ramenní krajina
  • M1032 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; nadloktí
  • M1033 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; předloktí
  • M1034 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ruka
  • M1035 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M1036 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; bérec
  • M1037 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; kotník a noha pod ním
  • M1038 Dna způsobená poškozením ledvinových funkcí; jiné
  • M1039 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; lokalizace NS
  • M1040 Jiná sekundární dna; mnohočetné lokalizace
  • M1041 Jiná sekundární dna; ramenní krajina
  • M1042 Jiná sekundární dna; nadloktí
  • M1043 Jiná sekundární dna; předloktí
  • M1044 Jiná sekundární dna; ruka
  • M1045 Jiná sekundární dna; pánevní krajina a stehno
  • M1046 Jiná sekundární dna; bérec
  • M1047 Jiná sekundární dna; kotník a noha pod ním
  • M1048 Jiná sekundární dna; jiné
  • M1049 Jiná sekundární dna; lokalizace NS
  • M1090 Dna NS; mnohočetné lokalizace
  • M1091 Dna NS; ramenní krajina
  • M1092 Dna NS; nadloktí
  • M1093 Dna NS; předloktí
  • M1094 Dna NS; ruka
  • M1095 Dna NS; pánevní krajina a stehno
  • M1096 Dna NS; bérec
  • M1097 Dna NS; kotník a noha pod ním
  • M1098 Dna NS; jiné
  • M1099 Dna NS; lokalizace NS
  • M1100 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; mnohočetné lokalizace
  • M1101 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ramenní krajina
  • M1102 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; nadloktí
  • M1103 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; předloktí
  • M1104 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ruka
  • M1105 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; pánevní krajina a stehno
  • M1106 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; bérec
  • M1107 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; kotník a noha pod ním
  • M1108 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; jiné
  • M1109 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; lokalizace NS
  • M1110 Familiární chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1111 Familiární chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1112 Familiární chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1113 Familiární chondrokalcinóza; předloktí
  • M1114 Familiární chondrokalcinóza; ruka
  • M1115 Familiární chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1116 Familiární chondrokalcinóza; bérec
  • M1117 Familiární chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1118 Familiární chondrokalcinóza; jiné
  • M1119 Familiární chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1120 Jiná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1121 Jiná chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1122 Jiná chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1123 Jiná chondrokalcinóza; předloktí
  • M1124 Jiná chondrokalcinóza; ruka
  • M1125 Jiná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1126 Jiná chondrokalcinóza; bérec
  • M1127 Jiná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1128 Jiná chondrokalcinóza; jiné
  • M1129 Jiná chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1180 Jiné určené krystalové artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1181 Jiné určené krystalové artropatie; ramenní krajina
  • M1182 Jiné určené krystalové artropatie; nadloktí
  • M1183 Jiné určené krystalové artropatie; předloktí
  • M1184 Jiné určené krystalové artropatie; ruka
  • M1185 Jiné určené krystalové artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1186 Jiné určené krystalové artropatie; bérec
  • M1187 Jiné určené krystalové artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1188 Jiné určené krystalové artropatie; jiné
  • M1189 Jiné určené krystalové artropatie; lokalizace NS
  • M1190 Krystalová artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M1191 Krystalová artropatie NS; ramenní krajina
  • M1192 Krystalová artropatie NS; nadloktí
  • M1193 Krystalová artropatie NS; předloktí
  • M1194 Krystalová artropatie NS; ruka
  • M1195 Krystalová artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M1196 Krystalová artropatie NS; bérec
  • M1197 Krystalová artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M1198 Krystalová artropatie NS; jiné
  • M1199 Krystalová artropatie NS; lokalizace NS
  • M1200 Chronická postrevmatická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1201 Chronická postrevmatická artropatie; ramenní krajina
  • M1202 Chronická postrevmatická artropatie; nadloktí
  • M1203 Chronická postrevmatická artropatie; předloktí
  • M1204 Chronická postrevmatická artropatie; ruka
  • M1205 Chronická postrevmatická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1206 Chronická postrevmatická artropatie; bérec
  • M1207 Chronická postrevmatická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1208 Chronická postrevmatická artropatie; jiné
  • M1209 Chronická postrevmatická artropatie; lokalizace NS
  • M1210 Kaschinova-Beckova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M1211 Kaschinova-Beckova nemoc; ramenní krajina
  • M1212 Kaschinova-Beckova nemoc; nadloktí
  • M1213 Kaschinova-Beckova nemoc; předloktí
  • M1214 Kaschinova-Beckova nemoc; ruka
  • M1215 Kaschinova-Beckova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M1216 Kaschinova-Beckova nemoc; bérec
  • M1217 Kaschinova-Beckova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M1218 Kaschinova-Beckova nemoc; jiné
  • M1219 Kaschinova-Beckova nemoc; lokalizace NS
  • M1220 Vilonodulární synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M1221 Vilonodulární synovitida; ramenní krajina
  • M1222 Vilonodulární synovitida; nadloktí
  • M1223 Vilonodulární synovitida; předloktí
  • M1224 Vilonodulární synovitida; ruka
  • M1225 Vilonodulární synovitida; pánevní krajina a stehno
  • M1226 Vilonodulární synovitida; bérec
  • M1227 Vilonodulární synovitida; kotník a noha pod ním
  • M1228 Vilonodulární synovitida; jiné
  • M1229 Vilonodulární synovitida; lokalizace NS
  • M1230 Návratný (palindromický) revmatismus; mnohočetné lokalizace
  • M1231 Návratný (palindromický) revmatismus; ramenní krajina
  • M1232 Návratný (palindromický) revmatismus; nadloktí
  • M1233 Návratný (palindromický) revmatismus; předloktí
  • M1234 Návratný (palindromický) revmatismus; ruka
  • M1235 Návratný (palindromický) revmatismus; pánevní krajina a stehno
  • M1236 Návratný (palindromický) revmatismus; bérec
  • M1237 Návratný (palindromický) revmatismus; kotník a noha pod ním
  • M1238 Návratný (palindromický) revmatismus; jiné
  • M1239 Návratný (palindromický) revmatismus; lokalizace NS
  • M1240 Intermitentní hydrartróza; mnohočetné lokalizace
  • M1241 Intermitentní hydrartróza; ramenní krajina
  • M1242 Intermitentní hydrartróza; nadloktí
  • M1243 Intermitentní hydrartróza; předloktí
  • M1244 Intermitentní hydrartróza; ruka
  • M1245 Intermitentní hydrartróza; pánevní krajina a stehno
  • M1246 Intermitentní hydrartróza; bérec
  • M1247 Intermitentní hydrartróza; kotník a noha pod ním
  • M1248 Intermitentní hydrartróza; jiné
  • M1249 Intermitentní hydrartróza; lokalizace NS
  • M1250 Úrazová artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1251 Úrazová artropatie; ramenní krajina
  • M1252 Úrazová artropatie; nadloktí
  • M1253 Úrazová artropatie; předloktí
  • M1254 Úrazová artropatie; ruka
  • M1255 Úrazová artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1256 Úrazová artropatie; bérec
  • M1257 Úrazová artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1258 Úrazová artropatie; jiné
  • M1259 Úrazová artropatie; lokalizace NS
  • M1280 Jiné určené artropatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M1281 Jiné určené artropatie NJ; ramenní krajina
  • M1282 Jiné určené artropatie NJ; nadloktí
  • M1283 Jiné určené artropatie NJ; předloktí
  • M1284 Jiné určené artropatie NJ; ruka
  • M1285 Jiné určené artropatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M1286 Jiné určené artropatie NJ; bérec
  • M1287 Jiné určené artropatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M1288 Jiné určené artropatie NJ; jiné
  • M1289 Jiné určené artropatie NJ; lokalizace NS
  • M1300 Polyartritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1301 Polyartritida NS; ramenní krajina
  • M1302 Polyartritida NS; nadloktí
  • M1303 Polyartritida NS; předloktí
  • M1304 Polyartritida NS; ruka
  • M1305 Polyartritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1306 Polyartritida NS; bérec
  • M1307 Polyartritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1308 Polyartritida NS; jiné
  • M1309 Polyartritida NS; lokalizace NS
  • M1310 Monoartritida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M1311 Monoartritida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M1312 Monoartritida nezařazená jinde; nadloktí
  • M1313 Monoartritida nezařazená jinde; předloktí
  • M1314 Monoartritida nezařazená jinde; ruka
  • M1315 Monoartritida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M1316 Monoartritida nezařazená jinde; bérec
  • M1317 Monoartritida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M1318 Monoartritida nezařazená jinde; jiné
  • M1319 Monoartritida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M1380 Jiná určená artritida; mnohočetné lokalizace
  • M1381 Jiná určená artritida; ramenní krajina
  • M1382 Jiná určená artritida; nadloktí
  • M1383 Jiná určená artritida; předloktí
  • M1384 Jiná určená artritida; ruka
  • M1385 Jiná určená artritida; pánevní krajina a stehno
  • M1386 Jiná určená artritida; bérec
  • M1387 Jiná určená artritida; kotník a noha pod ním
  • M1388 Jiná určená artritida; jiné
  • M1389 Jiná určená artritida; lokalizace NS
  • M1390 Artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1391 Artritida NS; ramenní krajina
  • M1392 Artritida NS; nadloktí
  • M1393 Artritida NS; předloktí
  • M1394 Artritida NS; ruka
  • M1395 Artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1396 Artritida NS; bérec
  • M1397 Artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1398 Artritida NS; jiné
  • M1399 Artritida NS; lokalizace NS
  • M140 Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
  • M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních látkové přemeny ZJ
  • M142 Diabetická artropatie (E10-E14+ se spol.charkt..6 na čtvrtém místě)
  • M143 Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
  • M144 Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
  • M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
  • M146 Neuropatická artropatie
  • M148 Artropatie při jiných určených nemocech ZJ
  • M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
  • M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
  • M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
  • M153 Sekundární mnohočetná artróza
  • M154 Erozivní (osteo)artróza
  • M158 Jiná polyartróza
  • M159 Polyartróza NS
  • M160 Primární koxartróza, oboustranná
  • M161 Jiná primární koxartróza
  • M162 Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
  • M163 Jiná dysplastická koxartróza
  • M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
  • M165 Jiná poúrazová koxartróza
  • M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
  • M167 Jiná sekundární koxartróza
  • M169 Koxartróza NS
  • M170 Primární gonartróza, oboustranná
  • M171 Jiná primární gonartróza
  • M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
  • M173 Jiná poúrazová gonartróza
  • M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
  • M175 Jiná sekundární gonartróza
  • M179 Gonartróza NS
  • M180 Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
  • M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M182 Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M184 Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
  • M1900 Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1901 Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1902 Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1903 Primární artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1904 Primární artróza jiných kloubů; ruka
  • M1905 Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1906 Primární artróza jiných kloubů; bérec
  • M1907 Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1908 Primární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1909 Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1910 Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1911 Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1912 Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1913 Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1914 Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
  • M1915 Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1916 Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
  • M1917 Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1918 Poúrazová artróza jiných kloubů; jiné
  • M1919 Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1920 Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
  • M1921 Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
  • M1922 Jiné sekundární artrózy; nadloktí
  • M1923 Jiné sekundární artrózy; předloktí
  • M1924 Jiné sekundární artrózy; ruka
  • M1925 Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
  • M1926 Jiné sekundární artrózy; bérec
  • M1927 Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
  • M1928 Sekundární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1929 Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
  • M1980 Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
  • M1981 Jiná určená artróza; ramenní krajina
  • M1982 Jiná určená artróza; nadloktí
  • M1983 Jiná určená artróza; předloktí
  • M1984 Jiná určená artróza; ruka
  • M1985 Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
  • M1986 Jiná určená artróza; bérec
  • M1987 Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
  • M1988 Jiná určená artróza; jiné
  • M1989 Jiná určená artróza; lokalizace NS
  • M1990 Artróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M1991 Artróza NS; ramenní krajina
  • M1992 Artróza NS; nadloktí
  • M1993 Artróza NS; předloktí
  • M1994 Artróza NS; ruka
  • M1995 Artróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M1996 Artróza NS; bérec
  • M1997 Artróza NS; kotník a noha pod ním
  • M1998 Artróza NS; jiné
  • M1999 Artróza NS; lokalizace NS
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M220 Recidivující dislokace čéšky
  • M221 Recidivující subluxace čéšky
  • M222 Patelofemorální poruchy
  • M223 Jiné poruchy čéšky
  • M224 Chondromalacie čéšky
  • M228 Jiná onemocnění čéšky
  • M229 Onemocnění čéšky NS
  • M2300 Cystický meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2301 Cystický meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2302 Cystický meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2303 Cystický meniskus; NS část menisku
  • M2304 Cystický meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2305 Cystický meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2306 Cystický meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2309 Cystický meniskus; NS meniskus
  • M2310 (Vrozený) diskoidní meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2311 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2312 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2313 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS část menisku
  • M2314 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2315 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2316 (Vrozený) diskoidní meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2319 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS meniskus
  • M2320 Porucha menisku způs.star.poraněním; mnohočetné lokalizace
  • M2321 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnitř.menisku
  • M2322 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnitř.menisku
  • M2323 Porucha menisku způs.star.poran.; NS část menisku
  • M2324 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnějš.menisku
  • M2325 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnějšího menisku
  • M2326 Porucha menisku způs.star.poran.; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2329 Porucha menisku způs.star.poraněním; NS meniskus
  • M2330 Jiné poruchy menisku; mnohočetné lokalizace
  • M2331 Jiné poruchy menisku; přední roh vnitř.menisku
  • M2332 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnitř.menisku
  • M2333 Jiné poruchy menisku; NS část menisku
  • M2334 Jiné poruchy menisku; přední roh vnějš.menisku
  • M2335 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnějšího menisku
  • M2336 Jiné poruchy menisku; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2339 Jiné poruchy menisku; NS meniskus
  • M2340 Volné těleso v koleně; mnohočetné lokalizace
  • M2341 Volné těleso v koleně; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2342 Volné těleso v koleně; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2343 Volné těleso v koleně; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2344 Volné těleso v koleně; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2345 Volné těleso v koleně; zadní roh vnějšího menisku
  • M2346 Volné těleso v koleně; jiná a NS část vnějš.menisku
  • M2347 Volné těleso v koleně; pouzdrový vaz
  • M2349 Volné těleso v koleně; NS vaz, meniskus
  • M2350 Chronická nestabilita kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2351 Chronická nestabilita kolena; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2352 Chronická nestabilita kolena; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2353 Chronická nestabilita kolena; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2354 Chronická nestabilita kolena; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2355 Chronická nestabilita kolena; zadní roh vnějšího menisku
  • M2356 Chronická nestabilita kolena; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2357 Chronická nestabilita kolena; pouzdrový vaz
  • M2359 Chronická nestabilita kolena; NS vaz, meniskus
  • M2360 Jiné spont.roztržení vazu kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2361 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; přední zkřížený vaz
  • M2362 Jiné spont.roztrž. vazu kolena; zadní zkřížený vaz
  • M2363 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; vnitřní postranní vaz
  • M2364 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; zevní postranní vaz
  • M2367 Jiné spont.roztržení vazu kolena; kapsulární vaz
  • M2369 Jiné spont.roztržení vazu kolena; NS vaz
  • M2380 Jiné.vnitřní poran.kolenního kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2381 Jiné vnitř.poran.kolen.kloubu; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2382 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2383 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2384 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zevní vaz,před.roh vnějš.menisku
  • M2385 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní roh vnějšího menisku
  • M2386 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2387 Jiné vnitř.por.kolenního kloubu; pouzdrový vaz
  • M2389 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; NS vaz, meniskus
  • M2390 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; mnohočetné lokalizace
  • M2391 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; přední vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2392 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2393 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2394 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2395 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní roh vnějšího menisku
  • M2396 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2397 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; pouzdrový vaz
  • M2399 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; NS vaz, meniskus
  • M2400 Volné těleso v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2401 Volné těleso v kloubu; ramenní krajina
  • M2402 Volné těleso v kloubu; nadloktí
  • M2403 Volné těleso v kloubu; předloktí
  • M2404 Volné těleso v kloubu; ruka
  • M2405 Volné těleso v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2406 Volné těleso v kloubu; bérec
  • M2407 Volné těleso v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2409 Volné těleso v kloubu; lokalizace NS
  • M2410 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2411 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ramenní krajina
  • M2412 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; nadloktí
  • M2413 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; předloktí
  • M2414 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ruka
  • M2415 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2416 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; bérec
  • M2417 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2418 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; jiné
  • M2419 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; lokalizace NS
  • M2420 Poruchy vazů; mnohočetné lokalizace
  • M2421 Poruchy vazů; ramenní krajina
  • M2422 Poruchy vazů; nadloktí
  • M2423 Poruchy vazů; předloktí
  • M2424 Poruchy vazů; ruka
  • M2425 Poruchy vazů; pánevní krajina a stehno
  • M2426 Poruchy vazů; bérec
  • M2427 Poruchy vazů; kotník a noha pod ním
  • M2428 Poruchy vazů; jiné
  • M2429 Poruchy vazů; lokalizace NS
  • M2430 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2431 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2432 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; nadloktí
  • M2433 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; předloktí
  • M2434 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ruka
  • M2435 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2436 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; bérec
  • M2437 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2438 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; jiné
  • M2439 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2440 Opakovaná dislokace a subluxace; mnohočetné lokalizace
  • M2441 Opakovaná dislokace a subluxace; ramenní krajina
  • M2442 Opakovaná dislokace a subluxace; nadloktí
  • M2443 Opakovaná dislokace a subluxace; předloktí
  • M2444 Opakovaná dislokace a subluxace; ruka
  • M2445 Opakovaná dislokace a subluxace; pánevní krajina a stehno
  • M2446 Opakovaná dislokace a subluxace; bérec
  • M2447 Opakovaná dislokace a subluxace; kotník a noha pod ním
  • M2448 Opakovaná dislokace a subluxace; jiné
  • M2449 Opakovaná dislokace a subluxace; lokalizace NS
  • M2450 Kontraktura kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2451 Kontraktura kloubu; ramenní krajina
  • M2452 Kontraktura kloubu; nadloktí
  • M2453 Kontraktura kloubu; předloktí
  • M2454 Kontraktura kloubu; ruka
  • M2455 Kontraktura kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2456 Kontraktura kloubu; bérec
  • M2457 Kontraktura kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2458 Kontraktura kloubu; jiné
  • M2459 Kontraktura kloubu; lokalizace NS
  • M2460 Ankylóza kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2461 Ankylóza kloubu; ramenní krajina
  • M2462 Ankylóza kloubu; nadloktí
  • M2463 Ankylóza kloubu; předloktí
  • M2464 Ankylóza kloubu; ruka
  • M2465 Ankylóza kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2466 Ankylóza kloubu; bérec
  • M2467 Ankylóza kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2468 Ankylóza kloubu; jiné
  • M2469 Ankylóza kloubu; lokalizace NS
  • M2470 Protruze jamky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2471 Protruze jamky kloubní; ramenní krajina
  • M2472 Protruze jamky kloubní; nadloktí
  • M2473 Protruze jamky kloubní; předloktí
  • M2474 Protruze jamky kloubní; ruka
  • M2475 Protruze jamky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2476 Protruze jamky kloubní; bérec
  • M2477 Protruze jamky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2478 Protruze jamky kloubní; jiné
  • M2479 Protruze jamky kloubní; lokalizace NS
  • M2480 Jiné určené poruchy kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2481 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2482 Jiné určené poruchy kloubu NJ; nadloktí
  • M2483 Jiné určené poruchy kloubu NJ; předloktí
  • M2484 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ruka
  • M2485 Jiné určené poruchy kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2486 Jiné určené poruchy kloubu NJ; bérec
  • M2487 Jiné určené poruchy kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2488 Jiné určené poruchy kloubu NJ; jiné
  • M2489 Jiné určené poruchy kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2490 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2491 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2492 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2493 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2494 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ruka
  • M2495 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2496 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; bérec
  • M2497 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2498 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; jiné
  • M2499 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M2500 Hemartros; mnohočetné lokalizace
  • M2501 Hemartros; ramenní krajina
  • M2502 Hemartros; nadloktí
  • M2503 Hemartros; předloktí
  • M2504 Hemartros; ruka
  • M2505 Hemartros; pánevní krajina a stehno
  • M2506 Hemartros; bérec
  • M2507 Hemartros; kotník a noha pod ním
  • M2508 Hemartros; jiné
  • M2509 Hemartros; lokalizace NS
  • M2510 Píštěl kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2511 Píštěl kloubu; ramenní krajina
  • M2512 Píštěl kloubu; nadloktí
  • M2513 Píštěl kloubu; předloktí
  • M2514 Píštěl kloubu; ruka
  • M2515 Píštěl kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2516 Píštěl kloubu; bérec
  • M2517 Píštěl kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2519 Píštěl kloubu; lokalizace NS
  • M2520 Volný kloub; mnohočetné lokalizace
  • M2521 Volný kloub; ramenní krajina
  • M2522 Volný kloub; nadloktí
  • M2523 Volný kloub; předloktí
  • M2524 Volný kloub; ruka
  • M2525 Volný kloub; pánevní krajina a stehno
  • M2526 Volný kloub; bérec
  • M2527 Volný kloub; kotník a noha pod ním
  • M2528 Volný kloub; jiné
  • M2529 Volný kloub; lokalizace NS
  • M2530 Jiná nestabilita kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2531 Jiná nestabilita kloubu; ramenní krajina
  • M2532 Jiná nestabilita kloubu; nadloktí
  • M2533 Jiná nestabilita kloubu; předloktí
  • M2534 Jiná nestabilita kloubu; ruka
  • M2535 Jiná nestabilita kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2536 Jiná nestabilita kloubu; bérec
  • M2537 Jiná nestabilita kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2538 Jiná nestabilita kloubu; jiné
  • M2539 Jiná nestabilita kloubu; lokalizace NS
  • M2540 Výpotek v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2541 Výpotek v kloubu; ramenní krajina
  • M2542 Výpotek v kloubu; nadloktí
  • M2543 Výpotek v kloubu; předloktí
  • M2544 Výpotek v kloubu; ruka
  • M2545 Výpotek v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2546 Výpotek v kloubu; bérec
  • M2547 Výpotek v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2548 Výpotek v kloubu; jiné
  • M2549 Výpotek v kloubu; lokalizace NS
  • M2550 Bolest v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2551 Bolest v kloubu; ramenní krajina
  • M2552 Bolest v kloubu; nadloktí
  • M2553 Bolest v kloubu; předloktí
  • M2554 Bolest v kloubu; ruka
  • M2555 Bolest v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2556 Bolest v kloubu; bérec
  • M2557 Bolest v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2558 Bolest v kloubu; jiné
  • M2559 Bolest v kloubu; lokalizace NS
  • M2560 Ztuhlost kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2561 Ztuhlost kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2562 Ztuhlost kloubu NJ; nadloktí
  • M2563 Ztuhlost kloubu NJ; předloktí
  • M2564 Ztuhlost kloubu NJ; ruka
  • M2565 Ztuhlost kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2566 Ztuhlost kloubu NJ; bérec
  • M2567 Ztuhlost kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2568 Ztuhlost kloubu NJ; jiné
  • M2569 Ztuhlost kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2570 Osteofyty; mnohočetné lokalizace
  • M2571 Osteofyty; ramenní krajina
  • M2572 Osteofyty; nadloktí
  • M2573 Osteofyty; předloktí
  • M2574 Osteofyty; ruka
  • M2575 Osteofyty; pánevní krajina a stehno
  • M2576 Osteofyty; bérec
  • M2577 Osteofyty; kotník a noha pod ním
  • M2578 Osteofyty; jiné
  • M2579 Osteofyty; lokalizace NS
  • M2580 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2581 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ramenní krajina
  • M2582 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; nadloktí
  • M2583 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; předloktí
  • M2584 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ruka
  • M2585 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; pánev.krajina a stehno
  • M2586 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; bérec
  • M2587 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2588 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; jiné
  • M2589 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; lokalizace NS
  • M2590 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2591 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2592 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2593 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2594 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ruka
  • M2595 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2596 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; bérec
  • M2597 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2598 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; jiné
  • M2599 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M300 Polyarteritis nodosa
  • M301 Polyarteritida s postižením plic [Churgova-Straussova]
  • M302 Juvenilní polyarteritida
  • M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]
  • M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
  • M310 Hypersenzitivní angiitida
  • M311 Trombotická mikroangiopatie
  • M312 Letální granulom střední čáry
  • M313 Wegenerova granulomatóza
  • M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
  • M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
  • M316 Jiná gigantocelulární arteritida
  • M317 Mikroskopická polyangiitida
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • M319 Nekrotizující vaskulopatie NS
  • M320 Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
  • M321 Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
  • M328 Jiné formy systémového lupus erythematodes
  • M329 Systémový lupus erythematodes NS
  • M330 Juvenilní dermatomyozitida
  • M331 Jiná dermatomyozitida
  • M332 Polymyozitida
  • M339 Dermatopolymyozitida NS
  • M340 Progresivní systémová skleróza
  • M341 CR(E)ST syndrom
  • M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
  • M348 Jiné formy systémové sklerózy
  • M349 Systémová skleróza NS
  • M350 [Sjögrenův] sicca syndrom
  • M351 Jiné přesahující syndromy
  • M352 Behčetova nemoc
  • M353 Revmatická polymyalgie
  • M354 Difuzní (eozinofilní) fasciitida
  • M355 Multifokální fibroskleróza
  • M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
  • M357 Syndrom hypermobility
  • M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
  • M359 Systémová postižení pojivové tkáně NS
  • M360 Dermato(poly)myozitida při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M361 Artropatie při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+)
  • M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních ZJ (D50-D76+)
  • M364 Artropatie při hypersenzitivních reakcích ZJ
  • M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech ZJ
  • M6000 Infekční myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6001 Infekční myozitida; ramenní krajina
  • M6002 Infekční myozitida; nadloktí
  • M6003 Infekční myozitida; předloktí
  • M6004 Infekční myozitida; ruka
  • M6005 Infekční myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6006 Infekční myozitida; bérec
  • M6007 Infekční myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6008 Infekční myozitida; jiné
  • M6009 Infekční myozitida; lokalizace NS
  • M6010 Intersticiální myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6011 Intersticiální myozitida; ramenní krajina
  • M6012 Intersticiální myozitida; nadloktí
  • M6013 Intersticiální myozitida; předloktí
  • M6014 Intersticiální myozitida; ruka
  • M6015 Intersticiální myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6016 Intersticiální myozitida; bérec
  • M6017 Intersticiální myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6018 Intersticiální myozitida; jiné
  • M6019 Intersticiální myozitida; lokalizace NS
  • M6020 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6021 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ramenní krajina
  • M6022 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; nadloktí
  • M6023 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; předloktí
  • M6024 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ruka
  • M6025 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6026 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; bérec
  • M6027 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; kotník a noha pod ním
  • M6028 Granulom z cizího tělesa měkkké tkáně NJ; jiné
  • M6029 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; lokalizace NS
  • M6080 Jiná myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6081 Jiná myozitida; ramenní krajina
  • M6082 Jiná myozitida; nadloktí
  • M6083 Jiná myozitida; předloktí
  • M6084 Jiná myozitida; ruka
  • M6085 Jiná myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6086 Jiná myozitida; bérec
  • M6087 Jiná myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6088 Jiná myozitida; jiné
  • M6089 Jiná myozitida; lokalizace NS
  • M6090 Myozitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6091 Myozitida NS; ramenní krajina
  • M6092 Myozitida NS; nadloktí
  • M6093 Myozitida NS; předloktí
  • M6094 Myozitida NS; ruka
  • M6095 Myozitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6096 Myozitida NS; bérec
  • M6097 Myozitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6098 Myozitida NS; jiné
  • M6099 Myozitida NS; lokalizace NS
  • M6100 Myositis ossificans traumatica; mnohočetné lokalizace
  • M6101 Myositis ossificans traumatica; ramenní krajina
  • M6102 Myositis ossificans traumatica; nadloktí
  • M6103 Myositis ossificans traumatica; předloktí
  • M6104 Myositis ossificans traumatica; ruka
  • M6105 Myositis ossificans traumatica; pánevní krajina a stehno
  • M6106 Myositis ossificans traumatica; bérec
  • M6107 Myositis ossificans traumatica; kotník a noha pod ním
  • M6108 Myositis ossificans traumatica; jiné
  • M6109 Myositis ossificans traumatica; lokalizace NS
  • M6110 Myositis ossificans progressiva; mnohočetné lokalizace
  • M6111 Myositis ossificans progressiva; ramenní krajina
  • M6112 Myositis ossificans progressiva; nadloktí
  • M6113 Myositis ossificans progressiva; předloktí
  • M6114 Myositis ossificans progressiva; ruka
  • M6115 Myositis ossificans progressiva; pánevní krajina a stehno
  • M6116 Myositis ossificans progressiva; bérec
  • M6117 Myositis ossificans progressiva; kotník a noha pod ním
  • M6118 Myositis ossificans progressiva; jiné
  • M6119 Myositis ossificans progressiva; lokalizace NS
  • M6120 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6121 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6122 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; nadloktí
  • M6123 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; předloktí
  • M6124 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ruka
  • M6125 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6126 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; bérec
  • M6127 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6128 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; jiné
  • M6129 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6130 Kalcifikace a osifikace sval.spoj.s popál.; mnohočetné lokalizace
  • M6131 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ramenní krajina
  • M6132 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; nadloktí
  • M6133 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; předloktí
  • M6134 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ruka
  • M6135 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; pánevní krajina a stehno
  • M6136 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; bérec
  • M6137 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; kotník a noha pod ním
  • M6138 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; jiné
  • M6139 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; lokalizace NS
  • M6140 Jiná kalcifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6141 Jiná kalcifikace svalu; ramenní krajina
  • M6142 Jiná kalcifikace svalu; nadloktí
  • M6143 Jiná kalcifikace svalu; předloktí
  • M6144 Jiná kalcifikace svalu; ruka
  • M6145 Jiná kalcifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6146 Jiná kalcifikace svalu; bérec
  • M6147 Jiná kalcifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6148 Jiná kalcifikace svalu; jiné
  • M6149 Jiná kalcifikace svalu; lokalizace NS
  • M6150 Jiná osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6151 Jiná osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6152 Jiná osifikace svalu; nadloktí
  • M6153 Jiná osifikace svalu; předloktí
  • M6154 Jiná osifikace svalu; ruka
  • M6155 Jiná osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6156 Jiná osifikace svalu; bérec
  • M6157 Jiná osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6158 Jiná osifikace svalu; jiné
  • M6159 Jiná osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6190 Kalcifikace a osif.svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6191 Kalcifikace a osif.svalu NS; ramenní krajina
  • M6192 Kalcifikace a osif.svalu NS; nadloktí
  • M6193 Kalcifikace a osif.svalu NS; předloktí
  • M6194 Kalcifikace a osif.svalu NS; ruka
  • M6195 Kalcifikace a osif.svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6196 Kalcifikace a osif.svalu NS; bérec
  • M6197 Kalcifikace a osif.svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6198 Kalcifikace a osif.svalu NS; jiné
  • M6199 Kalcifikace a osif.svalu NS; lokalizace NS
  • M6200 Rozštěp svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6201 Rozštěp svalu; ramenní krajina
  • M6202 Rozštěp svalu; nadloktí
  • M6203 Rozštěp svalu; předloktí
  • M6204 Rozštěp svalu; ruka
  • M6205 Rozštěp svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6206 Rozštěp svalu; bérec
  • M6207 Rozštěp svalu; kotník a noha pod ním
  • M6208 Rozštěp svalu; jiné
  • M6209 Rozštěp svalu; lokalizace NS
  • M6210 Jiná ruptura svalu (neúrazová); mnohočetné lokalizace
  • M6211 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ramenní krajina
  • M6212 Jiná ruptura svalu (neúrazová); nadloktí
  • M6213 Jiná ruptura svalu (neúrazová); předloktí
  • M6214 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ruka
  • M6215 Jiná ruptura svalu (neúrazová); pánevní krajina a stehno
  • M6216 Jiná ruptura svalu (neúrazová); bérec
  • M6217 Jiná ruptura svalu (neúrazová); kotník a noha pod ním
  • M6218 Jiná ruptura svalu (neúrazová); jiné
  • M6219 Jiná ruptura svalu (neúrazová); lokalizace NS
  • M6220 Ischemický infarkt svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6221 Ischemický infarkt svalu; ramenní krajina
  • M6222 Ischemický infarkt svalu; nadloktí
  • M6223 Ischemický infarkt svalu; předloktí
  • M6224 Ischemický infarkt svalu; ruka
  • M6225 Ischemický infarkt svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6226 Ischemický infarkt svalu; bérec
  • M6227 Ischemický infarkt svalu; kotník a noha pod ním
  • M6228 Ischemický infarkt svalu; jiné
  • M6229 Ischemický infarkt svalu; lokalizace NS
  • M6230 Syndrom nehybnosti (paraplegický); mnohočetné lokalizace
  • M6231 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ramenní krajina
  • M6232 Syndrom nehybnosti (paraplegický); nadloktí
  • M6233 Syndrom nehybnosti (paraplegický); předloktí
  • M6234 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ruka
  • M6235 Syndrom nehybnosti (paraplegický); pánevní krajina a stehno
  • M6236 Syndrom nehybnosti (paraplegický); bérec
  • M6237 Syndrom nehybnosti (paraplegický); kotník a noha pod ním
  • M6238 Syndrom nehybnosti (paraplegický); jiné
  • M6239 Syndrom nehybnosti (paraplegický); lokalizace NS
  • M6240 Kontraktura svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6241 Kontraktura svalu; ramenní krajina
  • M6242 Kontraktura svalu; nadloktí
  • M6243 Kontraktura svalu; předloktí
  • M6244 Kontraktura svalu; ruka
  • M6245 Kontraktura svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6246 Kontraktura svalu; bérec
  • M6247 Kontraktura svalu; kotník a noha pod ním
  • M6248 Kontraktura svalu; jiné
  • M6249 Kontraktura svalu; lokalizace NS
  • M6250 Ochablost a atrofie svalu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6251 Ochablost a atrofie svalu NJ; ramenní krajina
  • M6252 Ochablost a atrofie svalu NJ; nadloktí
  • M6253 Ochablost a atrofie svalu NJ; předloktí
  • M6254 Ochablost a atrofie svalu NJ; ruka
  • M6255 Ochablost a atrofie svalu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6256 Ochablost a atrofie svalu NJ; bérec
  • M6257 Ochablost a atrofie svalu NJ; kotník a noha pod ním
  • M6258 Ochablost a atrofie svalu NJ; jiné
  • M6259 Ochablost a atrofie svalu NJ; lokalizace NS
  • M6260 Svalová křeč; mnohočetné lokalizace
  • M6261 Svalová křeč; ramenní krajina
  • M6262 Svalová křeč; nadloktí
  • M6263 Svalová křeč; předloktí
  • M6264 Svalová křeč; ruka
  • M6265 Svalová křeč; pánevní krajina a stehno
  • M6266 Svalová křeč; bérec
  • M6267 Svalová křeč; kotník a noha pod ním
  • M6268 Svalová křeč; jiné
  • M6269 Svalová křeč; lokalizace NS
  • M6280 Jiná určená onemocnění svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6281 Jiná určená onemocnění svalu; ramenní krajina
  • M6282 Jiná určená onemocnění svalu; nadloktí
  • M6283 Jiná určená onemocnění svalu; předloktí
  • M6284 Jiná určená onemocnění svalu; ruka
  • M6285 Jiná určená onemocnění svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6286 Jiná určená onemocnění svalu; bérec
  • M6287 Jiná určená onemocnění svalu; kotník a noha pod ním
  • M6288 Jiná určená onemocnění svalu; jiné
  • M6289 Jiná určená onemocnění svalu; lokalizace NS
  • M6290 Onemocnění svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6291 Onemocnění svalu NS; ramenní krajina
  • M6292 Onemocnění svalu NS; nadloktí
  • M6293 Onemocnění svalu NS; předloktí
  • M6294 Onemocnění svalu NS; ruka
  • M6295 Onemocnění svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6296 Onemocnění svalu NS; bérec
  • M6297 Onemocnění svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6298 Onemocnění svalu NS; jiné
  • M6299 Onemocnění svalu NS; lokalizace NS
  • M630 Myozitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • M631 Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích ZJ
  • M632 Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
  • M633 Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
  • M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech ZJ
  • M6500 Absces šlachové pochvy; mnohočetné lokalizace
  • M6501 Absces šlachové pochvy; ramenní krajina
  • M6502 Absces šlachové pochvy; nadloktí
  • M6503 Absces šlachové pochvy; předloktí
  • M6504 Absces šlachové pochvy; ruka
  • M6506 Absces šlachové pochvy; bérec
  • M6507 Absces šlachové pochvy; kotník a noha pod ním
  • M6508 Absces šlachové pochvy; jiné
  • M6509 Absces šlachové pochvy; lokalizace NS
  • M6510 Jiná infekční (tendo)synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6511 Jiná infekční (tendo)synovitida; ramenní krajina
  • M6512 Jiná infekční (tendo)synovitida; nadloktí
  • M6513 Jiná infekční (tendo)synovitida; předloktí
  • M6514 Jiná infekční (tendo)synovitida; ruka
  • M6516 Jiná infekční (tendo)synovitida; bérec
  • M6517 Jiná infekční (tendo)synovitida; kotník a noha pod ním
  • M6518 Jiná infekční (tendo)synovitida; jiné
  • M6519 Jiná infekční (tendo)synovitida; lokalizace NS
  • M6520 Kalcifikující zánět šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6521 Kalcifikující zánět šlachy; ramenní krajina
  • M6522 Kalcifikující zánět šlachy; nadloktí
  • M6523 Kalcifikující zánět šlachy; předloktí
  • M6524 Kalcifikující zánět šlachy; ruka
  • M6526 Kalcifikující zánět šlachy; bérec
  • M6527 Kalcifikující zánět šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6528 Kalcifikující zánět šlachy; jiné
  • M6529 Kalcifikující zánět šlachy; lokalizace NS
  • M6534 Skákavý prst [trigger finger]; ruka
  • M6539 Skákavý prst [trigger finger]; lokalizace NS
  • M6543 Tendosynovitida v obl. bodc. výb. k. vřet. [de Quervainova]; předloktí
  • M6580 Jiná synovitida a tendosynovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6581 Jiná synovitida a tendosynovitida; ramenní krajina
  • M6582 Jiná synovitida a tendosynovitida; nadloktí
  • M6583 Jiná synovitida a tendosynovitida; předloktí
  • M6584 Jiná synovitida a tendosynovitida; ruka
  • M6585 Jiná synovitida a tendosynovitida; pánevní krajina a stehno
  • M6586 Jiná synovitida a tendosynovitida; bérec
  • M6587 Jiná synovitida a tendosynovitida; kotník a noha pod ním
  • M6588 Jiná synovitida a tendosynovitida; jiné
  • M6589 Jiná synovitida a tendosynovitida; lokalizace NS
  • M6590 Synovitida a tendosynovitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6591 Synovitida a tendosynovitida NS; ramenní krajina
  • M6592 Synovitida a tendosynovitida NS; nadloktí
  • M6593 Synovitida a tendosynovitida NS; předloktí
  • M6594 Synovitida a tendosynovitida NS; ruka
  • M6595 Synovitida a tendosynovitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6596 Synovitida a tendosynovitida NS; bérec
  • M6597 Synovitida a tendosynovitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6598 Synovitida a tendosynovitida NS; jiné
  • M6599 Synovitida a tendosynovitida NS; lokalizace NS
  • M6606 Ruptura popliteální cysty; bérec
  • M6609 Ruptura popliteální cysty; lokalizace NS
  • M6610 Ruptura synoviální blány; mnohočetné lokalizace
  • M6611 Ruptura synoviální blány; ramenní krajina
  • M6612 Ruptura synoviální blány; nadloktí
  • M6613 Ruptura synoviální blány; předloktí
  • M6614 Ruptura synoviální blány; ruka
  • M6615 Ruptura synoviální blány; pánevní krajina a stehno
  • M6616 Ruptura synoviální blány; bérec
  • M6617 Ruptura synoviální blány; kotník a noha pod ním
  • M6618 Ruptura synoviální blány; jiné
  • M6619 Ruptura synoviální blány; lokalizace NS
  • M6620 Samovolná ruptura šlach extenzorů; mnohočetné lokalizace
  • M6621 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ramenní krajina
  • M6622 Samovolná ruptura šlach extenzorů; nadloktí
  • M6623 Samovolná ruptura šlach extenzorů; předloktí
  • M6624 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ruka
  • M6625 Samovolná ruptura šlach extenzorů; pánevní krajina a stehno
  • M6626 Samovolná ruptura šlach extenzorů; bérec
  • M6627 Samovolná ruptura šlach extenzorů; kotník a noha pod ním
  • M6629 Samovolná ruptura šlach extenzorů; lokalizace NS
  • M6630 Samovolná ruptura šlach flexorů; mnohočetné lokalizace
  • M6631 Samovolná ruptura šlach flexorů; ramenní krajina
  • M6632 Samovolná ruptura šlach flexorů; nadloktí
  • M6633 Samovolná ruptura šlach flexorů; předloktí
  • M6634 Samovolná ruptura šlach flexorů; ruka
  • M6635 Samovolná ruptura šlach flexorů; pánevní krajina a stehno
  • M6636 Samovolná ruptura šlach flexorů; bérec
  • M6637 Samovolná ruptura šlach flexorů; kotník a noha pod ním
  • M6639 Samovolná ruptura šlach flexorů; lokalizace NS
  • M6640 Samovolná ruptura jiných šlach; mnohočetné lokalizace
  • M6641 Samovolná ruptura jiných šlach; ramenní krajina
  • M6642 Samovolná ruptura jiných šlach; nadloktí
  • M6643 Samovolná ruptura jiných šlach; předloktí
  • M6644 Samovolná ruptura jiných šlach; ruka
  • M6645 Samovolná ruptura jiných šlach; pánevní krajina a stehno
  • M6646 Samovolná ruptura jiných šlach; bérec
  • M6647 Samovolná ruptura jiných šlach; kotník a noha pod ním
  • M6648 Samovolná ruptura jiných šlach; jiné
  • M6649 Samovolná ruptura jiných šlach; lokalizace NS
  • M6650 Samovolná ruptura neurčené šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6651 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ramenní krajina
  • M6652 Samovolná ruptura neurčené šlachy; nadloktí
  • M6653 Samovolná ruptura neurčené šlachy; předloktí
  • M6654 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ruka
  • M6655 Samovolná ruptura neurčené šlachy; pánevní krajina a stehno
  • M6656 Samovolná ruptura neurčené šlachy; bérec
  • M6657 Samovolná ruptura neurčené šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6658 Samovolná ruptura neurčené šlachy; jiné
  • M6659 Samovolná ruptura neurčené šlachy; lokalizace NS
  • M670 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
  • M671 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
  • M672 Hypertrofie synoviální blány nezařazená jinde
  • M673 Přechodná synovitida
  • M674 Ganglion
  • M678 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
  • M679 Onemocnění synoviální blány a šlachy NS
  • M680 Synovitida a tendosynovitida při bakteriápních nemocech ZJ
  • M688 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech ZJ
  • M7003 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; předloktí
  • M7004 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; ruka
  • M7014 Burzitida ruky; ruka
  • M7022 Burzitida olekranonu; nadloktí
  • M7032 Jiná burzitida lokte; nadloktí
  • M7046 Prepatelární burzitida; bérec
  • M7056 Jiná burzitida kolena; bérec
  • M7065 Trochanterická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7075 Jiná burzitida kyčle; pánevní krajina a stehno
  • M7080 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7081 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ramenní krajina
  • M7082 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; nadloktí
  • M7083 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; předloktí
  • M7084 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ruka
  • M7085 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7086 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; bérec
  • M7087 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7088 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; jiné
  • M7089 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; lokalizace NS
  • M7090 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7091 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ramenní krajina
  • M7092 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; nadloktí
  • M7093 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; předloktí
  • M7094 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ruka
  • M7095 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7096 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; bérec
  • M7097 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7098 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; jiné
  • M7099 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; lokalizace NS
  • M7100 Absces burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7101 Absces burzy; ramenní krajina
  • M7102 Absces burzy; nadloktí
  • M7103 Absces burzy; předloktí
  • M7104 Absces burzy; ruka
  • M7105 Absces burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7106 Absces burzy; bérec
  • M7107 Absces burzy; kotník a noha pod ním
  • M7108 Absces burzy; jiné
  • M7109 Absces burzy; lokalizace NS
  • M7110 Jiná infekční burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7111 Jiná infekční burzitida; ramenní krajina
  • M7112 Jiná infekční burzitida; nadloktí
  • M7113 Jiná infekční burzitida; předloktí
  • M7114 Jiná infekční burzitida; ruka
  • M7115 Jiná infekční burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7116 Jiná infekční burzitida; bérec
  • M7117 Jiná infekční burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7119 Jiná infekční burzitida; lokalizace NS
  • M7126 Synoviální cysta popliteálního prostoru; bérec
  • M7130 Jiná cysta burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7131 Jiná cysta burzy; ramenní krajina
  • M7132 Jiná cysta burzy; nadloktí
  • M7133 Jiná cysta burzy; předloktí
  • M7134 Jiná cysta burzy; ruka
  • M7135 Jiná cysta burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7136 Jiná cysta burzy; bérec
  • M7137 Jiná cysta burzy; kotník a noha pod ním
  • M7139 Jiná cysta burzy; lokalizace NS
  • M7140 Vápenaté uloženiny v burze; mnohočetné lokalizace
  • M7142 Vápenaté uloženiny v burze; nadloktí
  • M7143 Vápenaté uloženiny v burze; předloktí
  • M7144 Vápenaté uloženiny v burze; ruka
  • M7145 Vápenaté uloženiny v burze; pánevní krajina a stehno
  • M7146 Vápenaté uloženiny v burze; bérec
  • M7147 Vápenaté uloženiny v burze; kotník a noha pod ním
  • M7149 Vápenaté uloženiny v burze; lokalizace NS
  • M7150 Jiná burzitida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M7152 Jiná burzitida nezařazená jinde; nadloktí
  • M7153 Jiná burzitida nezařazená jinde; předloktí
  • M7154 Jiná burzitida nezařazená jinde; ruka
  • M7155 Jiná burzitida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M7156 Jiná burzitida nezařazená jinde; bérec
  • M7157 Jiná burzitida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M7159 Jiná burzitida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M7180 Jiné určené burzopatie; mnohočetné lokalizace
  • M7181 Jiné určené burzopatie; ramenní krajina
  • M7182 Jiné určené burzopatie; nadloktí
  • M7183 Jiné určené burzopatie; předloktí
  • M7184 Jiné určené burzopatie; ruka
  • M7185 Jiné určené burzopatie; pánevní krajina a stehno
  • M7186 Jiné určené burzopatie; bérec
  • M7187 Jiné určené burzopatie; kotník a noha pod ním
  • M7189 Jiné určené burzopatie; lokalizace NS
  • M7190 Burzopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7191 Burzopatie NS; ramenní krajina
  • M7192 Burzopatie NS; nadloktí
  • M7193 Burzopatie NS; předloktí
  • M7194 Burzopatie NS; ruka
  • M7195 Burzopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7196 Burzopatie NS; bérec
  • M7197 Burzopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7199 Burzopatie NS; lokalizace NS
  • M7204 Fibromatóza palmární fascie; ruka
  • M7214 Polštářkové klouby; ruka
  • M7219 Polštářkové klouby; lokalizace NS
  • M7227 Fibromatóza plantární fascie; kotník a noha pod ním
  • M7240 Fibromatóza pseudosarkomatózní; mnohočetné lokalizace
  • M7244 Fibromatóza pseudosarkomatózní; ruka
  • M7246 Fibromatóza pseudosarkomatózní; bérec
  • M7247 Fibromatóza pseudosarkomatózní; kotník a noha pod ním
  • M7249 Fibromatóza pseudosarkomatózní; lokalizace NS
  • M7260 Fasciitida nekrotizující; mnohočetné lokalizace
  • M7261 Fasciitida nekrotizující; ramenní krajina
  • M7262 Fasciitida nekrotizující; nadloktí
  • M7263 Fasciitida nekrotizující; předloktí
  • M7264 Fasciitida nekrotizující; ruka
  • M7265 Fasciitida nekrotizující; pánevní krajina a stehno
  • M7266 Fasciitida nekrotizující; bérec
  • M7267 Fasciitida nekrotizující; kotník a noha pod ním
  • M7268 Fasciitida nekrotizující; jiné
  • M7269 Fasciitida nekrotizující; lokalizace NS
  • M7280 Jiná fibroblastická onemocnění; mnohočetné lokalizace
  • M7281 Jiná fibroblastická onemocnění; ramenní krajina
  • M7282 Jiná fibroblastická onemocnění; nadloktí
  • M7283 Jiná fibroblastická onemocnění; předloktí
  • M7284 Jiná fibroblastická onemocnění; ruka
  • M7285 Jiná fibroblastická onemocnění; pánevní krajina a stehno
  • M7286 Jiná fibroblastická onemocnění; bérec
  • M7287 Jiná fibroblastická onemocnění; kotník a noha pod ním
  • M7288 Jiná fibroblastická onemocnění; jiné
  • M7289 Jiná fibroblastická onemocnění; lokalizace NS
  • M7290 Fibroblastické onemocnění NS; mnohočetné lokalizace
  • M7291 Fibroblastické onemocnění NS; ramenní krajina
  • M7292 Fibroblastické onemocnění NS; nadloktí
  • M7293 Fibroblastické onemocnění NS; předloktí
  • M7294 Fibroblastické onemocnění NS; ruka
  • M7295 Fibroblastické onemocnění NS; pánevní krajina a stehno
  • M7296 Fibroblastické onemocnění NS; bérec
  • M7297 Fibroblastické onemocnění NS; kotník a noha pod ním
  • M7298 Fibroblastické onemocnění NS; jiné
  • M7299 Fibroblastické onemocnění NS; lokalizace NS
  • M7300 Gonokoková burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7301 Gonokoková burzitida; ramenní krajina
  • M7302 Gonokoková burzitida; nadloktí
  • M7303 Gonokoková burzitida; předloktí
  • M7304 Gonokoková burzitida; ruka
  • M7305 Gonokoková burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7306 Gonokoková burzitida; bérec
  • M7307 Gonokoková burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7309 Gonokoková burzitida; lokalizace NS
  • M7310 Syfilitická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7311 Syfilitická burzitida; ramenní krajina
  • M7312 Syfilitická burzitida; nadloktí
  • M7313 Syfilitická burzitida; předloktí
  • M7314 Syfilitická burzitida; ruka
  • M7315 Syfilitická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7316 Syfilitická burzitida; bérec
  • M7317 Syfilitická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7319 Syfilitická burzitida; lokalizace NS
  • M7380 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M7381 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M7382 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; nadloktí
  • M7383 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; předloktí
  • M7384 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ruka
  • M7385 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M7386 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; bérec
  • M7387 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M7388 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; jiné
  • M7389 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M750 Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu
  • M751 Syndrom manžety rotátoru
  • M752 Tendinitis bicipitalis
  • M753 Kalcifikující tendinitida ramene
  • M754 Syndrom naraženého ramene
  • M755 Burzitida ramene
  • M758 Jiná poškození ramene
  • M759 Poškození ramene NS
  • M7605 Tendinitis glutealis; pánevní krajina a stehno
  • M7609 Tendinitis glutealis; lokalizace NS
  • M7615 Tendinitis psoatica; pánevní krajina a stehno
  • M7619 Tendinitis psoatica; lokalizace NS
  • M7625 Ostruha hřebene kosti kyčelní; pánevní krajina a stehno
  • M7635 Syndrom iliotibiálního pruhu; pánevní krajina a stehno
  • M7636 Syndrom iliotibiálního pruhu; bérec
  • M7646 Tibiální kolaterální burzitida; bérec
  • M7656 Tendinitis patellaris; bérec
  • M7667 Tendinitida Achillovy šlachy; kotník a noha pod ním
  • M7676 Tendinitis fibularis (peronealis); bérec
  • M7679 Tendinitis peronealis; lokalizace NS
  • M7680 Jiné entézopatie DK mimo nohu; mnohočetné lokalizace
  • M7685 Jiné entézopatie DK mimo nohu; pánevní krajina a stehno
  • M7686 Jiné entézopatie DK mimo nohu; bérec
  • M7689 Jiné entézopatie DK mimo nohu; lokalizace NS
  • M7690 Entézopatie dolní končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M7695 Entézopatie dolní končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M7696 Entézopatie dolní končetiny NS; bérec
  • M7697 Entézopatie dolní končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M7699 Entézopatie dolní končetiny NS; lokalizace NS
  • M7700 Epikondylitida mediální; mnohočetné lokalizace
  • M7702 Epikondylitida mediální; nadloktí
  • M7703 Epikondylitida mediální; předloktí
  • M7705 Epikondylitida mediální; pánevní krajina a stehno
  • M7706 Epikondylitida mediální; bérec
  • M7707 Epikondylitida mediální; kotník a noha pod ním
  • M7709 Epikondylitida mediální; lokalizace NS
  • M7712 Epikondylitida laterální; nadloktí
  • M7713 Epikondylitida laterální; předloktí
  • M7715 Epikondylitida laterální; pánevní krajina a stehno
  • M7716 Epikondylitida laterální; bérec
  • M7717 Epikondylitida laterální; kotník a noha pod ním
  • M7719 Epikondylitida laterální; lokalizace NS
  • M7723 Periartritida zápěstí; předloktí
  • M7737 Ostruha patní kosti; kotník a noha pod ním
  • M7747 Metatarsalgie; kotník a noha pod ním
  • M7757 Jiné entézopatie nohy; kotník a noha pod ním
  • M7759 Jiné entézopatie nohy; lokalizace NS
  • M7780 Jiné entézopatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M7781 Jiné entézopatie NJ; ramenní krajina
  • M7782 Jiné entézopatie NJ; nadloktí
  • M7783 Jiné entézopatie NJ; předloktí
  • M7784 Jiné entézopatie NJ; ruka
  • M7785 Jiné entézopatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M7786 Jiné entézopatie NJ; bérec
  • M7787 Jiné entézopatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M7788 Jiné entézopatie NJ; jiné
  • M7789 Jiné entézopatie NJ; lokalizace NS
  • M7790 Entézopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7791 Entézopatie NS; ramenní krajina
  • M7792 Entézopatie NS; nadloktí
  • M7793 Entézopatie NS; předloktí
  • M7794 Entézopatie NS; ruka
  • M7795 Entézopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7796 Entézopatie NS; bérec
  • M7797 Entézopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7798 Entézopatie NS; jiné
  • M7799 Entézopatie NS; lokalizace NS
  • M7900 Revmatismus NS; mnohočetné lokalizace
  • M7901 Revmatismus NS; ramenní krajina
  • M7902 Revmatismus NS; nadloktí
  • M7903 Revmatismus NS; předloktí
  • M7904 Revmatismus NS; ruka
  • M7905 Revmatismus NS; pánevní krajina a stehno
  • M7906 Revmatismus NS; bérec
  • M7907 Revmatismus NS; kotník a noha pod ním
  • M7908 Revmatismus NS; jiné
  • M7909 Revmatismus NS; lokalizace NS
  • M7910 Myalgie; mnohočetné lokalizace
  • M7911 Myalgie; ramenní krajina
  • M7912 Myalgie; nadloktí
  • M7913 Myalgie; předloktí
  • M7914 Myalgie; ruka
  • M7915 Myalgie; pánevní krajina a stehno
  • M7916 Myalgie; bérec
  • M7917 Myalgie; kotník a noha pod ním
  • M7918 Myalgie; jiné
  • M7919 Myalgie; lokalizace NS
  • M7920 Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7921 Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
  • M7922 Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
  • M7923 Neuralgie a neuritid NS; předloktí
  • M7924 Neuralgie a neuritida NS; ruka
  • M7925 Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7926 Neuralgie a neuritida NS; bérec
  • M7927 Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
  • M7928 Neuralgie a neuritida NS; jiné
  • M7929 Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
  • M7930 Panikulitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7931 Panikulitida NS; ramenní krajina
  • M7932 Panikulitida NS; nadloktí
  • M7933 Panikulitida NS; předloktí
  • M7934 Panikulitida NS; ruka
  • M7935 Panikulitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7936 Panikulitida NS; bérec
  • M7937 Panikulitida NS; kotník a noha pod ním
  • M7939 Panikulitida NS; lokalizace NS
  • M7946 Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře; bérec
  • M7950 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; mnohočetné lokalizace
  • M7951 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ramenní krajina
  • M7952 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; nadloktí
  • M7953 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; předloktí
  • M7954 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ruka
  • M7955 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; pánevní krajina a stehno
  • M7956 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; bérec
  • M7957 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; kotník a noha pod ním
  • M7958 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; jiné
  • M7959 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; lokalizace NS
  • M7960 Bolest v končetině; mnohočetné lokalizace
  • M7961 Bolest v končetině; ramenní krajina
  • M7962 Bolest v končetině; nadloktí
  • M7963 Bolest v končetině; předloktí
  • M7964 Bolest v končetině; ruka
  • M7965 Bolest v končetině; pánevní krajina a stehno
  • M7966 Bolest v končetině; bérec
  • M7967 Bolest v končetině; kotník a noha pod ním
  • M7969 Bolest v končetině; lokalizace NS
  • M7970 Fibromyalgie; mnohočetné lokalizace
  • M7971 Fibromyalgie; ramenní krajina
  • M7972 Fibromyalgie; nadloktí
  • M7973 Fibromyalgie; předloktí
  • M7974 Fibromyalgie; ruka
  • M7975 Fibromyalgie; pánevní krajina a stehno
  • M7976 Fibromyalgie; bérec
  • M7977 Fibromyalgie; kotník a noha pod ním
  • M7978 Fibromyalgie; jiné
  • M7979 Fibromyalgie; lokalizace NS
  • M7980 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; mnohočetné lokalizace
  • M7981 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ramenní krajina
  • M7982 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; nadloktí
  • M7983 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; předloktí
  • M7984 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ruka
  • M7985 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; pánevní krajina a stehno
  • M7986 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; bérec
  • M7987 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; kotník a noha pod ním
  • M7988 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; jiné
  • M7989 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; lokalizace NS
  • M7990 Onemocnění měkké tkáně NS; mnohočetné lokalizace
  • M7991 Onemocnění měkké tkáně NS; ramenní krajina
  • M7992 Onemocnění měkké tkáně NS; nadloktí
  • M7993 Onemocnění měkké tkáně NS; předloktí
  • M7994 Onemocnění měkké tkáně NS; ruka
  • M7995 Onemocnění měkké tkáně NS; pánevní krajina a stehno
  • M7996 Onemocnění měkké tkáně NS; bérec
  • M7997 Onemocnění měkké tkáně NS; kotník a noha pod ním
  • M7998 Onemocnění měkké tkáně NS; jiné
  • M7999 Onemocnění měkké tkáně NS; lokalizace NS
  • M8600 Akutní hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8601 Akutní hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8602 Akutní hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8603 Akutní hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8604 Akutní hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8605 Akutní hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8606 Akutní hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8607 Akutní hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8608 Akutní hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8609 Akutní hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8610 Jiná akutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8611 Jiná akutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8612 Jiná akutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8613 Jiná akutní osteomyelitida; předloktí
  • M8614 Jiná akutní osteomyelitida; ruka
  • M8615 Jiná akutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8616 Jiná akutní osteomyelitida; bérec
  • M8617 Jiná akutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8618 Jiná akutní osteomyelitida; jiné
  • M8619 Jiná akutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8620 Subakutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8621 Subakutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8622 Subakutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8623 Subakutní osteomyelitida; předloktí
  • M8624 Subakutní osteomyelitida; ruka
  • M8625 Subakutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8626 Subakutní osteomyelitida; bérec
  • M8627 Subakutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8628 Subakutní osteomyelitida; jiné
  • M8629 Subakutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8630 Chronická multifokální osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8631 Chronická multifokální osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8632 Chronická multifokální osteomyelitida; nadloktí
  • M8633 Chronická multifokální osteomyelitida; předloktí
  • M8634 Chronická multifokální osteomyelitida; ruka
  • M8635 Chronická multifokální osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8636 Chronická multifokální osteomyelitida; bérec
  • M8637 Chronická multifokální osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8638 Chronická multifokální osteomyelitida; jiné
  • M8639 Chronická multifokální osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8640 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; mnohočetné lokalizace
  • M8641 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ramenní krajina
  • M8642 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; nadloktí
  • M8643 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; předloktí
  • M8644 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ruka
  • M8645 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; pánevní krajina a stehno
  • M8646 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; bérec
  • M8647 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; kotník a noha pod ním
  • M8648 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; jiné
  • M8649 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; lokalizace NS
  • M8650 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8651 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8652 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8653 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8654 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8655 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8656 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8657 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8658 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8659 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8660 Jiná chronická osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8661 Jiná chronická osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8662 Jiná chronická osteomyelitida; nadloktí
  • M8663 Jiná chronická osteomyelitida; předloktí
  • M8664 Jiná chronická osteomyelitida; ruka
  • M8665 Jiná chronická osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8666 Jiná chronická osteomyelitida; bérec
  • M8667 Jiná chronická osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8668 Jiná chronická osteomyelitida; jiné
  • M8669 Jiná chronická osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8680 Jiná osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8681 Jiná osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8682 Jiná osteomyelitida; nadloktí
  • M8683 Jiná osteomyelitida; předloktí
  • M8684 Jiná osteomyelitida; ruka
  • M8685 Jiná osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8686 Jiná osteomyelitida; bérec
  • M8687 Jiná osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8688 Jiná osteomyelitida; jiné
  • M8689 Jiná osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8690 Osteomyelitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M8691 Osteomyelitida NS; ramenní krajina
  • M8692 Osteomyelitida NS; nadloktí
  • M8693 Osteomyelitida NS; předloktí
  • M8694 Osteomyelitida NS; ruka
  • M8695 Osteomyelitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M8696 Osteomyelitida NS; bérec
  • M8697 Osteomyelitida NS; kotník a noha pod ním
  • M8698 Osteomyelitida NS; jiné
  • M8699 Osteomyelitida NS; lokalizace NS
  • M8700 Idiopatická aseptická nekróza kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8701 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ramenní krajina
  • M8702 Idiopatická aseptická nekróza kosti; nadloktí
  • M8703 Idiopatická aseptická nekróza kosti; předloktí
  • M8704 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ruka
  • M8705 Idiopatická aseptická nekróza kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8706 Idiopatická aseptická nekróza kosti; bérec
  • M8707 Idiopatická aseptická nekróza kosti; kotník a noha pod ním
  • M8708 Idiopatická aseptická nekróza kosti; jiné
  • M8709 Idiopatická aseptická nekróza kosti; lokalizace NS
  • M8710 Osteonekróza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8711 Osteonekróza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8712 Osteonekróza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8713 Osteonekróza způsobená léčivy; předloktí
  • M8714 Osteonekróza způsobená léčivy; ruka
  • M8715 Osteonekróza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8716 Osteonekróza způsobená léčivy; bérec
  • M8717 Osteonekróza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8718 Osteonekróza způsobená léčivy; jiné
  • M8719 Osteonekróza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8720 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; mnohočetné lokalizace
  • M8721 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ramenní krajina
  • M8722 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; nadloktí
  • M8723 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; předloktí
  • M8724 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ruka
  • M8725 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; pánevní krajina a stehno
  • M8726 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; bérec
  • M8727 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; kotník a noha pod ním
  • M8728 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; jiné
  • M8729 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; lokalizace NS
  • M8730 Jiná sekundární osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8731 Jiná sekundární osteonekróza; ramenní krajina
  • M8732 Jiná sekundární osteonekróza; nadloktí
  • M8733 Jiná sekundární osteonekróza; předloktí
  • M8734 Jiná sekundární osteonekróza; ruka
  • M8735 Jiná sekundární osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8736 Jiná sekundární osteonekróza; bérec
  • M8737 Jiná sekundární osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8738 Jiná sekundární osteonekróza; jiné
  • M8739 Jiná sekundární osteonekróza; lokalizace NS
  • M8780 Jiná osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8781 Jiná osteonekróza; ramenní krajina
  • M8782 Jiná osteonekróza; nadloktí
  • M8783 Jiná osteonekróza; předloktí
  • M8784 Jiná osteonekróza; ruka
  • M8785 Jiná osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8786 Jiná osteonekróza; bérec
  • M8787 Jiná osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8788 Jiná osteonekróza; jiné
  • M8789 Jiná osteonekróza; lokalizace NS
  • M8790 Osteonekróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8791 Osteonekróza NS; ramenní krajina
  • M8792 Osteonekróza NS; nadloktí
  • M8793 Osteonekróza NS; předloktí
  • M8794 Osteonekróza NS; ruka
  • M8795 Osteonekróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8796 Osteonekróza NS; bérec
  • M8797 Osteonekróza NS; kotník a noha pod ním
  • M8798 Osteonekróza NS; jiné
  • M8799 Osteonekróza NS; lokalizace NS
  • M8809 Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M8880 Pagetova nemoc jiných kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8881 Pagetova nemoc jiných kostí; ramenní krajina
  • M8882 Pagetova nemoc jiných kostí; nadloktí
  • M8883 Pagetova nemoc jiných kostí; předloktí
  • M8884 Pagetova nemoc jiných kostí; ruka
  • M8885 Pagetova nemoc jiných kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8886 Pagetova nemoc jiných kostí; bérec
  • M8887 Pagetova nemoc jiných kostí; kotník a noha pod ním
  • M8888 Pagetova nemoc jiných kostí; jiné
  • M8889 Pagetova nemoc jiných kostí; lokalizace NS
  • M8890 Pagetova nemoc kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8891 Pagetova nemoc kosti NS; ramenní krajina
  • M8892 Pagetova nemoc kosti NS; nadloktí
  • M8893 Pagetova nemoc kosti NS; předloktí
  • M8894 Pagetova nemoc kosti NS; ruka
  • M8895 Pagetova nemoc kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8896 Pagetova nemoc kosti NS; bérec
  • M8897 Pagetova nemoc kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8898 Pagetova nemoc kosti NS; jiné
  • M8899 Pagetova nemoc kosti NS; lokalizace NS
  • M8900 Algoneurodystrofie; mnohočetné lokalizace
  • M8901 Algoneurodystrofie; ramenní krajina
  • M8902 Algoneurodystrofie; nadloktí
  • M8903 Algoneurodystrofie; předloktí
  • M8904 Algoneurodystrofie; ruka
  • M8905 Algoneurodystrofie; pánevní krajina a stehno
  • M8906 Algoneurodystrofie; bérec
  • M8907 Algoneurodystrofie; kotník a noha pod ním
  • M8908 Algoneurodystrofie; jiné
  • M8909 Algoneurodystrofie; lokalizace NS
  • M9030 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+).; mnohočetné lokalizace
  • M9031 Osteonekróza při kesonové nem.(T70.3+); ramenní krajina
  • M9032 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); nadloktí
  • M9033 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); předloktí
  • M9034 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); ruka
  • M9035 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); pánevní krajina a stehno
  • M9036 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); bérec
  • M9037 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); kotník a noha pod ním
  • M9038 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); jiné
  • M9039 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); lokalizace NS
  • M9040 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); mnohočetné lokalizace
  • M9041 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ramenní krajina
  • M9042 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); nadloktí
  • M9043 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); předloktí
  • M9044 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ruka
  • M9045 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); pánevní krajina a stehno
  • M9046 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); bérec
  • M9047 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); kotník a noha pod ním
  • M9048 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); jiné
  • M9049 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); lokalizace NS
  • M9050 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9051 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9052 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9053 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9054 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9055 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9056 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9057 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9058 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9059 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M9060 Osteitis deformans při novotvaru ; mnohočetné lokalizace
  • M9061 Osteitis deformans při novotvaru ; ramenní krajina
  • M9062 Osteitis deformans při novotvaru ; nadloktí
  • M9063 Osteitis deformans při novotvaru ; předloktí
  • M9064 Osteitis deformans při novotvaru ; ruka
  • M9065 Osteitis deformans při novotvaru ; pánevní krajina a stehno
  • M9066 Osteitis deformans při novotvaru ; bérec
  • M9067 Osteitis deformans při novotvaru ; kotník a noha pod ním
  • M9068 Osteitis deformans při novotvaru ; jiné
  • M9069 Osteitis deformans při novotvaru ; lokalizace NS
  • M9105 Juvenilní osteochondróza pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9109 Juvenilní osteochondróza pánve; lokalizace NS
  • M9115 Juvenil.osteochondropatie hlav.kosti stehenní; pánev. krajina a stehno
  • M9125 Coxa plana; pánevní krajina a stehno
  • M9135 Pseudokoxalgie; pánevní krajina a stehno
  • M9185 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9195 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS; pánevní krajina a stehno
  • M920 Juvenilní osteochondróza pažní kosti (humeru)
  • M921 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní (radia) a kosti loketní (ulny)
  • M922 Juvenilní osteochondróza ruky
  • M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
  • M924 Juvenilní osteochondróza čéšky
  • M925 Juvenilní osteochondróza kosti holenní a kosti lýtkové
  • M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
  • M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
  • M928 Jiná určená osteochondróza
  • M929 Juvenilní osteochondróza NS
  • M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
  • M931 Kienböckova nemoc dospělých
  • M932 Osteochondritis dissecans
  • M938 Jiné určené osteochondropatie
  • M9409 Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • M9410 Recidivující polychondritida; mnohočetné lokalizace
  • M9411 Recidivující polychondritida; ramenní krajina
  • M9412 Recidivující polychondritida; nadloktí
  • M9413 Recidivující polychondritida; předloktí
  • M9414 Recidivující polychondritida; ruka
  • M9415 Recidivující polychondritida; pánevní krajina a stehno
  • M9416 Recidivující polychondritida; bérec
  • M9417 Recidivující polychondritida; kotník a noha pod ním
  • M9418 Recidivující polychondritida; jiné
  • M9419 Recidivující polychondritida; lokalizace NS
  • M9420 Chondromalacie; mnohočetné lokalizace
  • M9421 Chondromalacie; ramenní krajina
  • M9422 Chondromalacie; nadloktí
  • M9423 Chondromalacie; předloktí
  • M9424 Chondromalacie; ruka
  • M9425 Chondromalacie; pánevní krajina a stehno
  • M9426 Chondromalacie; bérec
  • M9427 Chondromalacie; kotník a noha pod ním
  • M9428 Chondromalacie; jiné
  • M9429 Chondromalacie; lokalizace NS
  • M9430 Chondrolýza; mnohočetné lokalizace
  • M9431 Chondrolýza; ramenní krajina
  • M9432 Chondrolýza; nadloktí
  • M9433 Chondrolýza; předloktí
  • M9434 Chondrolýza; ruka
  • M9435 Chondrolýza; pánevní krajina a stehno
  • M9436 Chondrolýza; bérec
  • M9437 Chondrolýza; kotník a noha pod ním
  • M9438 Chondrolýza; jiné
  • M9439 Chondrolýza; lokalizace NS
  • M9480 Jiná určená onemocnění chrupavky; mnohočetné lokalizace
  • M9481 Jiná určená onemocnění chrupavky; ramenní krajina
  • M9482 Jiná určená onemocnění chrupavky; nadloktí
  • M9483 Jiná určená onemocnění chrupavky; předloktí
  • M9484 Jiná určená onemocnění chrupavky; ruka
  • M9485 Jiná určená onemocnění chrupavky; pánevní krajina a stehno
  • M9486 Jiná určená onemocnění chrupavky; bérec
  • M9487 Jiná určená onemocnění chrupavky; kotník a noha pod ním
  • M9488 Jiná určená onemocnění chrupavky; jiné
  • M9489 Jiná určená onemocnění chrupavky; lokalizace NS
  • M9490 Onemocnění chrupavky NS; mnohočetné lokalizace
  • M9491 Onemocnění chrupavky NS; ramenní krajina
  • M9492 Onemocnění chrupavky NS; nadloktí
  • M9493 Onemocnění chrupavky NS; předloktí
  • M9494 Onemocnění chrupavky NS; ruka
  • M9495 Onemocnění chrupavky NS; pánevní krajina a stehno
  • M9496 Onemocnění chrupavky NS; bérec
  • M9497 Onemocnění chrupavky NS; kotník a noha pod ním
  • M9498 Onemocnění chrupavky NS; jiné
  • M9499 Onemocnění chrupavky NS; lokalizace NS
  • M950 Získaná deformita nosu
  • M951 Květákovité ucho
  • M952 Jiná získaná deformita hlavy
  • M953 Získaná deformita krku
  • M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
  • M955 Získaná deformita pánve
  • M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
  • M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
  • M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
  • M961 Postlaminektomický syndrom nezařazený jinde
  • M962 Poradiační kyfóza
  • M963 Kyfóza po laminektomii
  • M964 Pooperační lordóza
  • M965 Poradiační skolióza
  • M966 Zlom.kosti násled.po vložení ortop.impl.‚ kloub.prot. nebo kost.dest.
  • M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
  • M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu NS
  • M9900 Segmentální nebo somatická dysfunkce; krajina hlavy
  • M9901 Segmentální nebo somatická dysfunkce; krční krajina
  • M9902 Segmentální nebo somatická dysfunkce; hrudní krajina
  • M9903 Segmentální nebo somatická dysfunkce; bederní krajina
  • M9904 Segmentální nebo somatická dysfunkce; křížová krajina
  • M9905 Segmentální nebo somatická dysfunkce; pánevní krajina
  • M9906 Segmentální nebo somatická dysfunkce; dolní končetina
  • M9907 Segmentální nebo somatická dysfunkce; horní končetina
  • M9908 Segmentální nebo somatická dysfunkce; hrudní koš
  • M9909 Segmentální nebo somatická dysfunkce; břicho a jiné
  • M9910 Subluxační komplex (vertebrální); krajina hlavy
  • M9911 Subluxační komplex (vertebrální); krční krajina
  • M9912 Subluxační komplex (vertebrální); hrudní krajina
  • M9913 Subluxační komplex (vertebrální); bederní krajina
  • M9914 Subluxační komplex (vertebrální); křížová krajina
  • M9920 Subluxační stenóza páteřního kanálu; krajina hlavy
  • M9921 Subluxační stenóza páteřního kanálu; krční krajina
  • M9922 Subluxační stenóza páteřního kanálu; hrudní krajina
  • M9923 Subluxační stenóza páteřního kanálu; bederní krajina
  • M9924 Subluxační stenóza páteřního kanálu; křížová krajina
  • M9930 Kostní stenóza páteřního kanálu; krajina hlavy
  • M9931 Kostní stenóza páteřního kanálu; krční krajina
  • M9933 Kostní stenóza páteřního kanálu; bederní krajina
  • M9934 Kostní stenóza páteřního kanálu; křížová krajina
  • M9940 Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání; krajina hlavy
  • M9941 Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání; krční krajina
  • M9942 Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání; hrudní krajina
  • M9943 Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání; bederní krajina
  • M9944 Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání; křížová krajina
  • M9950 Stenóza páteřního kanálu meziobrat.ploténkou; krajina hlavy
  • M9951 Stenóza páteřního kanálu meziobrat.ploténkou; krční krajina
  • M9952 Stenóza páteřního kanálu meziobrat.ploténkou; hrudní krajina
  • M9953 Stenóza páteřního kanálu meziobrat.ploténkou; bederní krajina
  • M9954 Stenóza páteřního kanálu meziobrat.ploténkou; křížová krajina
  • M9960 Stenóza intervert.otvorů.kostní a sublux.; krajina hlavy
  • M9961 Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; krční krajina
  • M9962 Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; hrudní krajina
  • M9963 Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; bederní krajina
  • M9964 Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; křížová krajina
  • M9970 Stenóza intervent.otvorů pojiv.tkání a meziobrat.plot.; krajina hlavy
  • M9971 Stenóza intervent.otvorů pojiv.tkání a meziobrat.plotén; krční krajina
  • M9972 Stenóza intervert.otv. pojiv.tkání a meziobrat.plotén.; hrudní krajina
  • M9973 Stenóza intervert.otv. pojiv.tkání a meziobrat.plotén.; bederní krajna
  • M9974 Stenóza intervert.otv. pojiv.tkání a meziobrat.plotén.; kříž. krajina
  • M9980 Jiná biomechanická poškození; krajina hlavy
  • M9981 Jiná biomechanická poškození; krční krajina
  • M9982 Jiná biomechanická poškození; hrudní krajina
  • M9983 Jiná biomechanická poškození; bederní krajina
  • M9984 Jiná biomechanická poškození; křížová krajina
  • M9985 Jiná biomechanická poškození; pánevní krajina
  • M9986 Jiná biomechanická poškození; dolní končetina
  • M9987 Jiná biomechanická poškození; horní končetina...
  • M9988 Jiná biomechanická poškození; hrudní koš
  • M9989 Jiná biomechanická poškození; břicho a jiné
  • M9990 Biomechanické poškození, NS; krajina hlavy
  • M9991 Biomechanické poškození, NS; krční krajina
  • M9992 Biomechanické poškození, NS; hrudní krajina
  • M9993 Biomechanické poškození, NS; bederní krajina
  • M9994 Biomechanické poškození, NS; křížová krajina
  • M9995 Biomechanické poškození, NS; pánevní krajina
  • M9996 Biomechanické poškození, NS; dolní končetina
  • M9997 Biomechanické poškození, NS; horní končetina...
  • M9998 Biomechanické poškození, NS; hrudní koš
  • M9999 Biomechanické poškození, NS; břicho a jiné
  • S134 Podvrtnutí a natažení krční páteře
  • S135 Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
  • S136 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
  • S233 Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
  • S234 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S235 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
  • S335 Podvrtnutí a natažení bederní páteře
  • S336 Podvrtnutí a natažení sakroilického kloubu
  • S337 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených části bederní páteře a pánve
  • S434 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
  • S435 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
  • S436 Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
  • S437 Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí pletence ramenního
  • S534 Podvrtnutí a natažení lokte
  • S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí
  • S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
  • S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
  • S731 Podvrtnutí a natažení kyčle
  • S834 Podvrtnutí a natažení post.(fib.)(tib.) kolaterální vaz kolena
  • S835 Podvrtnutí a natažení (před.)(zad.) zkříženého vazu kolena
  • S836 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
  • S934 Podvrtnutí a natažení kotníku
  • S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
  • S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí nohy pod kotníkem
  • T112 Vymkn., podvrt.a nataž. neurč. kloubu a vazu HK, úroveň neurč.
  • T132 Vymk.,podvrt.a nataž.neurč.kloubu a vazu dolní končetiny,úroveň neurč.
  • T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
  • T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
  • T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
  • T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
  • T844 Mechanická komplikace j.vnitř. ortoped. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
  • T846 Inf. a zánětlivá reakce způs. vnitřní fixační pomůckou (kterék.lok.)
  • T847 Infekční a zánět. reakce způs.j.vnitř.ortop.protet.pomůc.,impl.a štěpy
  • T848 Jiné komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T849 Neurč.komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T850 Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T921 Následky zlomeniny paže
  • T922 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
  • T923 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny
  • T925 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
  • T926 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a úraz. amp. horní končetiny
  • T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny
  • T931 Následky zlomeniny kosti stehenní
  • T932 Následky jiných zlomenin dolní končetiny
  • T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny
  • T935 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
  • T936 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a úraz. amp. dolní končetiny
  • T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny
  • T940 Následky poranění postihujících více částí těla
  • Z467 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky
  • Z468 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
  • Z470 Následná péče zahr.vynět.kost.dlah.n.jiných vnitř.fixačních pomůcek
 • | První vedlejší diagnóza - získané poškození mozku
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • C710 ZN - mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
  • C711 ZN - čelní lalok [lobus frontalis]
  • C712 ZN - spánkový lalok [lobus temporalis]
  • C713 ZN - temenní lalok [lobus parietalis]
  • C714 ZN - týlní lalok [lobus occipitalis]
  • C715 ZN - mozková komora
  • C716 ZN - mozeček [cerebellum]
  • C717 ZN - mozkový kmen [truncus cerebri]
  • C718 ZN - léze přesahující mozek
  • C719 ZN - mozek NS
  • C793 Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D330 Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331 Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332 Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D430 Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431 Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432 Novotvar NNCH - mozek NS
  • F071 Postencefalitický syndrom
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F078 J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F079 Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G041 Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiná encefalitida, myelitida a encefalomyelitida
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Nitrolební absces a granulom
  • G061 Páteřní absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
  • G08 Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G800 Spastická kvadruplegická mozková obrna
  • G801 Spastická diplegická mozková obrna
  • G802 Spastická hemiplegická mozková obrna
  • G803 Dyskinetická mozková obrna
  • G804 Ataktická mozková obrna
  • G808 Jiná mozková obrna
  • G809 Mozková obrna NS
  • G810 Chabá hemiplegie
  • G811 Spastická hemiplegie
  • G819 Hemiplegie NS
  • G830 Diplegie horních končetin
  • G831 Monoplegie dolní končetiny
  • G832 Monoplegie horní končetiny
  • G833 Monoplegie NS
  • G910 Komunikující hydrocefalus
  • G911 Obstrukční hydrocefalus
  • G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913 Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918 Jiný hydrocefalus
  • G919 Hydrocefalus NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942 Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální k