ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 24-M08 Akutní rehabilitace - 19-24 rehabilitačních dnů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 24-M08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče, jejichž hlavní náplní je rehabilitace pacienta. Do této DRG báze jsou klasifikovány veškeré případy, které obsahují minimálně 19 rehabilitačních dnů bez ohledu na indikaci rehabilitace a zároveň nesplňují klasifikační pravidla DRG bází s nižší prioritou. Jako rehabilitační den je brán každý kalendářní den hospitalizace, v rámci kterého čas strávený na rehabilitačních výkonech, procedurách a vyšetřeních (viz Seznam výkonů pro definici rehabilitační dne níže) dosáhne alespoň 60 minut.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 8
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 24-R02, 24-R03, 24-R04, 24-R05, 24-R06, 24-R07, 24-R08, 24-R09
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | První vedlejší diagnóza - získané poškození mozku
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • C710 ZN - mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
  • C711 ZN - čelní lalok [lobus frontalis]
  • C712 ZN - spánkový lalok [lobus temporalis]
  • C713 ZN - temenní lalok [lobus parietalis]
  • C714 ZN - týlní lalok [lobus occipitalis]
  • C715 ZN - mozková komora
  • C716 ZN - mozeček [cerebellum]
  • C717 ZN - mozkový kmen [truncus cerebri]
  • C718 ZN - léze přesahující mozek
  • C719 ZN - mozek NS
  • C793 Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D330 Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331 Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332 Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D430 Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431 Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432 Novotvar NNCH - mozek NS
  • F071 Postencefalitický syndrom
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F078 J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F079 Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G041 Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiná encefalitida, myelitida a encefalomyelitida
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Nitrolební absces a granulom
  • G061 Páteřní absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
  • G08 Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G800 Spastická kvadruplegická mozková obrna
  • G801 Spastická diplegická mozková obrna
  • G802 Spastická hemiplegická mozková obrna
  • G803 Dyskinetická mozková obrna
  • G804 Ataktická mozková obrna
  • G808 Jiná mozková obrna
  • G809 Mozková obrna NS
  • G810 Chabá hemiplegie
  • G811 Spastická hemiplegie
  • G819 Hemiplegie NS
  • G830 Diplegie horních končetin
  • G831 Monoplegie dolní končetiny
  • G832 Monoplegie horní končetiny
  • G833 Monoplegie NS
  • G910 Komunikující hydrocefalus
  • G911 Obstrukční hydrocefalus
  • G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913 Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918 Jiný hydrocefalus
  • G919 Hydrocefalus NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942 Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608 Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609 Subarachnoidální krvácení NS
  • I610 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ podkorové
  • I611 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ korové
  • I612 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS
  • I613 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene
  • I614 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku
  • I615 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor
  • I616 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618 Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení
  • I619 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS
  • I620 Neúrazové subdurální krvácení
  • I621 Neúrazové extradurální krvácení
  • I629 Nitrolební krvácení (neúrazové) NS
  • I630 Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631 Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633 Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634 Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636 Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638 Jiný mozkový infarkt
  • I639 Mozkový infarkt NS
  • I64 Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
  • I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653 Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671 Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672 Mozková ateroskleróza
  • I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674 Hypertenzní encefalopatie
  • I675 Nemoc moyamoya
  • I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677 Mozková arteritida nezařazená jinde
  • I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679 Cévní onemocnění mozku NS
  • I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681 Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682 Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I690 Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691 Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
  • I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693 Následky mozkového infarktu
  • I694 Následky cévní mozkové příhody neurčené jako krvácení nebo infarkt
  • I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • R470 Dysfázie a afázie
  • S0610 Úrazový edém mozku; neotevřená rána
  • S0611 Úrazový edém mozku; otevřená rána
  • S0620 Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621 Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630 Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631 Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640 Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641 Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650 Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651 Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660 Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661 Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680 Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681 Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690 Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691 Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • T060 Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
  • T905 Následky nitrolebního poranění
 • | První vedlejší diagnóza - míšní léze
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • G820 Chabá paraplegie
  • G821 Spastická paraplegie
  • G822 Paraplegie NS
  • G823 Chabá tetraplegie
  • G824 Spastická tetraplegie
  • G825 Tetraplegie NS
  • G950 Syringomyelie a syringobulbie
  • G951 Cévní myelopatie
  • G952 Komprese míchy NS
  • G958 Jiné určené nemoci míchy
  • G959 Nemoci míchy NS
  • S140 Otřes a edém krční míchy
  • S141 Jiná a neurčená poranění krční míchy
  • S240 Otřes a edém hrudní míchy
  • S241 Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
  • S340 Otřes a edém bederní míchy
  • S341 Jiné poranění bederní míchy
  • T061 Poranění nerv.a míchy postih.jiné mnohoč.části těla
  • T093 Poranění míchy, úroveň neurčena
  • T913 Následky poranění míchy
 • | První vedlejší diagnóza - neurorehabilitace ostatní
  • D337 Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D437 Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • F444 Disociativní motorické poruchy
  • G10 Huntingtonova nemoc
  • G110 Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111 Mozečková (cerebelární) ataxie s časným nástupem
  • G112 Mozečková (cerebelární) ataxie s pozdním nástupem
  • G113 Mozečková (cerebelární) ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114 Dědičná spastická paraplegie
  • G118 Jiné dědičné ataxie
  • G119 Dědičná ataxie NS
  • G120 Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ [Werdnigova–Hoffmannova]
  • G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122 Nemoci motorického neuronu
  • G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129 Míšní svalová atrofie NS
  • G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G131 Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132 Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G20 Parkinsonova nemoc
  • G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213 Parkinsonismus postencefalitický
  • G214 Vaskulární parkinsonismus
  • G218 Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219 Sekundární parkinsonismus NS
  • G22 Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230 Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231 Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232 Mnohočetná systémová atrofie, typ s převaž. parkinson. synd. [MSA-P]
  • G233 Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]
  • G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240 Dystonie způsobená léčivy
  • G241 Idiopatická familiární dystonie
  • G242 Idiopatická nefamiliární dystonie
  • G243 Spastická tortikolis
  • G244 Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245 Blefarospazmus
  • G248 Jiná dystonie
  • G249 Dystonie NS
  • G250 Esenciální třes
  • G251 Třes vyvolaný léčivy
  • G252 Jiné určené formy třesu
  • G253 Myoklonus
  • G254 Chorea způsobená léčivy
  • G255 Jiná chorea
  • G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G300 Alzheimerova nemoc s časným nástupem
  • G301 Alzheimerova nemoc s pozdním nástupem
  • G308 Jiná Alzheimerova nemoc
  • G309 Alzheimerova nemoc NS
  • G310 Ohraničená mozková atrofie
  • G311 Senilní degenerace mozku nezařazená jinde
  • G312 Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
  • G318 Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
  • G319 Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS
  • G320 Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí ZJ
  • G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G35 Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex]
  • G360 Neuromyelitis optica [Devicova]
  • G361 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
  • G368 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
  • G369 Akutní roztroušená demyelinizace NS
  • G370 Difuzní skleróza
  • G371 Centrální demyelinizace corpus callosum
  • G372 Myelinolýza mozkového mostu
  • G373 Akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
  • G374 Subakutní nekrotizující myelitida
  • G375 Koncentrická skleróza [Balóova]
  • G378 Jiné určené demyelinizující nemoci CNS
  • G379 Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
  • G510 Bellova obrna
  • G511 Ganglionitis geniculata
  • G512 Melkerssonův syndrom
  • G513 Klonický hemifaciální spazmus
  • G514 Lícní myokymie
  • G518 Jiné poruchy lícního nervu
  • G519 Porucha lícního nervu NS
  • G531 Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • G540 Poruchy pažní pleteně (brachiálního plexu)
  • G541 Poruchy bederní a křížové pleteně (lumbosakrálního plexu)
  • G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
  • G543 Poruchy hrudních kořenů nezařazené jinde
  • G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů nezařazené jinde
  • G549 Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00-D48+)
  • G551 Komprese nerv. kořenů a pletení při por. meziobr. plotének(M50-M51+)
  • G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
  • G553 Kompr. nerv. kořenů a pletení při j.dorzopat. (M45-46,M48.-+,M53-54+)
  • G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech ZJ
  • G560 Syndrom karpálního tunelu
  • G561 Jiná poškození nervi mediani
  • G562 Poškození loketního nervu [nervi ulnaris]
  • G563 Poškození vřetenního nervu [nervi radialis]
  • G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G570 Poškození sedacího nervu [nervi ischiadici]
  • G572 Poškození stehenního nervu [nervi femoralis]
  • G573 Poškození postranního podkolenního nervu [nervi poplitei lateralis]
  • G574 Poškození středního podkolenního nervu [nervi poplitei medialis]
  • G576 Poškození chodidlového nervu [nervi plantaris]
  • G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579 Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580 Neuropatie mezižeberní (interkostální)
  • G587 Mononeuritis multiplex
  • G588 Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589 Mononeuropatie NS
  • G590 Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598 Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601 Refsumova nemoc
  • G602 Neuropatie ve spojení s dědičnou ataxií
  • G603 Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609 Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610 Guillainův-Barréův syndrom
  • G611 Sérová neuropatie
  • G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619 Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620 Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621 Alkoholická polyneuropatie
  • G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628 Jiné určené polyneuropatie
  • G629 Polyneuropatie NS
  • G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632 Diabetická polyneuropatie (E10-E14+ se spol. char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633 Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635 Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636 Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638 Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G700 Myasthenia gravis
  • G701 Toxické myoneurální poruchy
  • G702 Vrozená nebo vývojová myastenie
  • G708 Jiné určené myoneurální poruchy
  • G709 Myoneurální porucha NS
  • G710 Svalová dystrofie
  • G711 Myotonické poruchy
  • G712 Vrozené myopatie
  • G713 Myopatie mitochondriální NJ
  • G718 Jiné primární poruchy svalů
  • G719 Primární porucha svalu NS
  • G720 Myopatie způsobená léčivy
  • G721 Alkoholická myopatie
  • G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
  • G723 Periodické ochrnutí
  • G724 Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
  • G728 Jiné určené myopatie
  • G729 Myopatie NS
  • G730 Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
  • G731 Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)
  • G732 Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00-D48+)
  • G733 Myastenické syndromy při jiných nemocech ZJ
  • G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G735 Myopatie při endokrinních nemocech
  • G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
  • G737 Myopatie při jiných nemocech ZJ
  • G834 Syndrom kaudy (syndroma caudae equinae)
  • G838 Jiné určené paralytické syndromy
  • G839 Paralytický syndrom NS
  • G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G901 Familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova]
  • G902 Hornerův syndrom
  • G904 Autonomní dysreflexie
  • G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909 Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinde
  • G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969 Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde
  • G992 Myelopatie při nemocech ZJ
  • G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • M4700 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; mnohočet.post.páteře
  • M4701 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; týlní krajina
  • M4702 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; krční krajina
  • M4703 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; krčně-hrudní krajina
  • M4704 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; hrudní krajina
  • M4705 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; hrudně-bederní krajina
  • M4706 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; bederní krajina
  • M4707 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; bederně-křížová krajina
  • M4709 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; lokalizace NS
  • M4710 Jiná spondylóza s myelopatií; mnohočet. postižení páteře
  • M4711 Jiná spondylóza s myelopatií; týlní krajina
  • M4712 Jiná spondylóza s myelopatií; krční krajina
  • M4713 Jiná spondylóza s myelopatií; krčně-hrudní krajina
  • M4714 Jiná spondylóza s myelopatií; hrudní krajina
  • M4715 Jiná spondylóza s myelopatií; hrudně-bederní krajina
  • M4716 Jiná spondylóza s myelopatií; bederní krajina
  • M4717 Jiná spondylóza s myelopatií; bederně-křížová krajina
  • M4718 Jiná spondylóza s myelopatií; křížová-kostrční krajina
  • M4719 Jiná spondylóza s myelopatií; lokalizace NS
  • M4720 Jiná spondylóza s radikulopatií; mnohočet. postižení páteře
  • M4722 Jiná spondylóza s radikulopatií; krční krajina
  • M4723 Jiná spondylóza s radikulopatií; krčně-hrudní krajina
  • M4724 Jiná spondylóza s radikulopatií; hrudní krajina
  • M4725 Jiná spondylóza s radikulopatií; hrudně-bederní krajina
  • M4726 Jiná spondylóza s radikulopatií; bederní krajina
  • M4727 Jiná spondylóza s radikulopatií; bederně-křížová krajina
  • M4729 Jiná spondylóza s radikulopatií; lokalizace NS
  • M500 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
  • M501 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
  • M510 Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s myelopatií (G99.2*)
  • M511 Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s radikulopatií (G55.1*)
  • M5410 Radikulopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M5412 Radikulopatie; krční krajina
  • M5413 Radikulopatie; krčně-hrudní krajina
  • M5414 Radikulopatie; hrudní krajina
  • M5415 Radikulopatie; hrudně-bederní krajina
  • M5416 Radikulopatie; bederní krajina
  • M5417 Radikulopatie; bederně-křížová krajina
  • S142 Poranění nervového kořene krční míchy
  • S143 Poranění pažní pleteně (brachiálního plexu)
  • S144 Poranění periferních nervů krku
  • S145 Poranění krčních sympatických nervů
  • S146 Poranění jiných a neurčených nervů krku
  • S242 Poranění nervového kořene hrudní míchy
  • S243 Poranění periferních nervů hrudníku
  • S244 Poranění hrudních sympatických nervů
  • S245 Poranění jiných nervů hrudníku
  • S246 Poranění neurčeného nervu hrudníku
  • S342 Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
  • S343 Poranění caudy equiny
  • S344 Poranění lumbosakrální pleteně
  • S345 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
  • S346 Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
  • S348 Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S440 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S441 Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
  • S442 Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S443 Poranění ramenního (axilárního) nervu
  • S444 Poranění svalově kožního (muskulokutánního) nervu
  • S445 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S447 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S448 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S449 Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S540 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni předloktí
  • S541 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
  • S542 Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni předloktí
  • S543 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni předloktí
  • S547 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
  • S548 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
  • S549 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
  • S640 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
  • S642 Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S740 Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
  • S741 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S742 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S747 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S748 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S749 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S840 Poranění nervu holenního (tibiálního) v úrovni bérce
  • S841 Poranění nervu lýtkového (fibulárního) v úrovni bérce
  • S842 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni bérce
  • S847 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
  • S848 Poranění jiných nervů v úrovni bérce
  • S849 Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
  • S940 Poranění zevního plantárního nervu
  • S941 Poranění vnitřního plantárního nervu
  • S942 Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T062 Poranění nervů postihující více částí těla
  • T094 Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
  • T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
  • T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T851 Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T903 Následky poranění mozkových nervů
  • T924 Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934 Následky poranění nervu dolní končetiny
 • | První vedlejší diagnóza - amputovaná končetina
  • S480 Úrazová amputace v ramenním kloubu
  • S481 Úrazová amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
  • S489 Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí)‚ úroveň NS
  • S580 Úrazová amputace v úrovni lokte
  • S581 Úrazová amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
  • S589 Úrazová amputace předloktí‚ úroveň NS
  • S684 Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
  • S688 Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
  • S689 Úrazová amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
  • S780 Úrazová amputace v kyčelním kloubu
  • S781 Úrazová amputace mezi kyčlí a kolenem
  • S789 Úrazová amputace kyčle a stehna, úroveň NS
  • S880 Úrazová amputace v úrovni kolena
  • S881 Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
  • S889 Úrazová amputace bérce‚ úroveň NS
  • S980 Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
  • S983 Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem
  • S984 Úrazová amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
  • T050 Úrazové amputace obou rukou
  • T051 Úrazové amputace jedné ruky a druhé paže (kterák. úroveň‚ kromě ruky)
  • T052 Úrazové amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
  • T053 Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem
  • T054 Úraz.amp.jedné nohy pod kot. a druhé nohy (kterák.úr.kromě n.pod kot.)
  • T055 Úrazové amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
  • T056 Úraz.amp. horních a dolních končetin‚ kterák.komb. (kterák.úr.)
  • T058 Úrazové amputace postihující jinak kombinované části těla
  • T059 Mnohočetné úrazové amputace NS
  • T116 Úrazová amputace horní končetiny‚ úroveň neurčena
  • T136 Úrazová amputace dolní končetiny‚ úroveň neurčena
  • T874 Infekce amputačního pahýlu
  • T875 Nekróza amputačního pahýlu
  • T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
  • Z891 Získané chybění ruky a zápěstí
  • Z892 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím
  • Z893 Získané chybění obou horních končetin (kterákoliv úroveň)
  • Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku
  • Z895 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem
  • Z896 Získané chybění nohy nad kolenem
  • Z897 Získané chybění obou dolních konč. (kterák.úr.‚ vyjma samotné prsty)
  • Z898 Získané chybění horních a dolních končetin (kterákoliv úroveň)
  • Z899 Získané chybění končetin NS
 • | První vedlejší diagnóza - traumata
  • M8000 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8001 Postmenopauzální.osteopor.s patol.zlom.; ramenní krajina
  • M8002 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; nadloktí
  • M8003 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; předloktí
  • M8004 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; ruka
  • M8005 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8006 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; bérec
  • M8007 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8008 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; jiné
  • M8009 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; lokalizace NS
  • M8010 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetná lok.
  • M8011 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8012 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8013 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8014 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8015 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8016 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8017 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8018 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8019 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8020 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; mnohočetná lokalizace
  • M8021 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8022 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8023 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8024 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8025 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8026 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8027 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8028 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8029 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8030 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; mnohoč.lokalizace
  • M8031 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8032 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; nadloktí
  • M8033 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; předloktí
  • M8034 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8035 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; pán. krajina a stehno
  • M8036 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8037 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8038 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8039 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; lokalizace NS
  • M8040 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8041 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8042 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8043 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8044 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8045 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; pánevní kraj.a stehno
  • M8046 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8047 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8048 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8049 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8050 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8051 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8052 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8053 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8054 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8055 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8056 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8057 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8058 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8059 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8080 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8081 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8082 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8083 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8084 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8085 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; pánevní krajina a stehno
  • M8086 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8087 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8088 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8089 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8090 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8091 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8092 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8093 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8094 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8095 Neurčená osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8096 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8097 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8098 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8099 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8400 Špatné spojení kostí po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8401 Špatné spojení kostí po zlomenině; ramenní krajina
  • M8402 Špatné spojení kostí po zlomenině; nadloktí
  • M8403 Špatné spojení kostí po zlomenině; předloktí
  • M8404 Špatné spojení kostí po zlomenině; ruka
  • M8405 Špatné spojení kostí po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8406 Špatné spojení kostí po zlomenině; bérec
  • M8407 Špatné spojení kostí po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8408 Špatné spojení kostí po zlomenině; jiné
  • M8409 Špatné spojení kostí po zlomenině; lokalizace NS
  • M8410 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8411 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ramenní krajina
  • M8412 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; nadloktí
  • M8413 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; předloktí
  • M8414 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ruka
  • M8415 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8416 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; bérec
  • M8417 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8418 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; jiné
  • M8419 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; lokalizace NS
  • M8420 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8421 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ramenní krajina
  • M8422 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; nadloktí
  • M8423 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; předloktí
  • M8424 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ruka
  • M8425 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8426 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; bérec
  • M8427 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8428 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; jiné
  • M8429 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; lokalizace NS
  • M8430 Zlomenina z námahy NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8431 Zlomenina z námahy NJ; ramenní krajina
  • M8432 Zlomenina z námahy NJ; nadloktí
  • M8433 Zlomenina z námahy NJ; předloktí
  • M8434 Zlomenina z námahy NJ; ruka
  • M8435 Zlomenina z námahy NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8436 Zlomenina z námahy NJ; bérec
  • M8437 Zlomenina z námahy NJ; kotník a noha pod ním
  • M8438 Zlomenina z námahy NJ; jiné
  • M8439 Zlomenina z námahy NJ; lokalizace NS
  • M8440 Patologická zlomenina NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8441 Patologická zlomenina NJ; ramenní krajina
  • M8442 Patologická zlomenina NJ; nadloktí
  • M8443 Patologická zlomenina NJ; předloktí
  • M8444 Patologická zlomenina NJ; ruka
  • M8445 Patologická zlomenina NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8446 Patologická zlomenina NJ; bérec
  • M8447 Patologická zlomenina NJ; kotník a noha pod ním
  • M8448 Patologická zlomenina NJ; jiné
  • M8449 Patologická zlomenina NJ; lokalizace NS
  • M9070 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); mnohočetné lokalizace
  • M9071 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ramenní krajina
  • M9072 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); nadloktí
  • M9073 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); předloktí
  • M9074 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ruka
  • M9075 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); pánevní krajina a stehno
  • M9076 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); bérec
  • M9077 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); kotník a noha pod ním
  • M9078 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); jiné
  • M9079 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); lokalizace NS
  • S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
  • S091 Poranění svalu a šlachy hlavy
  • S097 Mnohočetná poranění hlavy
  • S098 Jiná určená poranění hlavy
  • S099 Neurčené poranění hlavy
  • S1200 Zlomenina prvního krčního obratle; zavřená
  • S1201 Zlomenina prvního krčního obratle; otevřená
  • S1210 Zlomenina druhého krčního obratle; zavřená
  • S1211 Zlomenina druhého krčního obratle; otevřená
  • S1220 Zlomenina jiného určeného krčního obratle; zavřená
  • S1221 Zlomenina jiného určeného krčního obratle; otevřená
  • S1270 Mnohočetné zlomeniny krční páteře; zavřená
  • S1271 Mnohočetné zlomeniny krční páteře; otevřená
  • S1280 Zlomenina jiných částí krku; zavřená
  • S1281 Zlomenina jiných částí krku; otevřená
  • S1290 Zlomenina krku, část NS; zavřená
  • S1291 Zlomenina krku, část NS; otevřená
  • S130 Úrazová ruptura krční meziobratlové ploténky
  • S131 Vymknutí krčního obratle
  • S132 Vymknutí jiných neurčených částí krku
  • S133 Mnohočetná vymknutí krku
  • S16 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
  • S170 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
  • S178 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
  • S179 Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS
  • S197 Mnohočetná poranění krku
  • S198 Jiná určená poranění krku
  • S2200 Zlomenina hrudního obratle; zavřená
  • S2201 Zlomenina hrudního obratle; otevřená
  • S2210 Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře; zavřená
  • S2211 Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře; otevřená
  • S2220 Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221 Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230 Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231 Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240 Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241 Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S230 Úrazová ruptura hrudní meziobratlové ploténky
  • S231 Vymknutí hrudního obratle
  • S232 Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
  • S3200 Zlomenina bederního obratle; zavřená
  • S3201 Zlomenina bederního obratle; otevřená
  • S3210 Zlomenina kosti křížové; zavřená
  • S3211 Zlomenina kosti křížové; otevřená
  • S3220 Zlomenina kostrče; zavřená
  • S3221 Zlomenina kostrče; otevřená
  • S3230 Zlomenina kyčelní kosti; zavřená
  • S3231 Zlomenina kyčelní kosti; otevřená
  • S3240 Zlomenina acetabula; zavřená
  • S3241 Zlomenina acetabula; otevřená
  • S3250 Zlomenina kosti stydké; zavřená
  • S3251 Zlomenina kosti stydké; otevřená
  • S3270 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve; zavřená
  • S3271 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve; otevřená
  • S3280 Zlomenina jiných a neurč.částí bederní páteře a pánve; zavřená
  • S3281 Zlomenina jiných a neurč.částí bederní páteře a pánve; otevřená
  • S330 Úrazová ruptura bederní meziobratlové ploténky
  • S331 Vymknutí bederního obratle
  • S332 Vymknutí kloubu sakroilického a sakrokokcygeálního
  • S333 Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
  • S334 Úrazová ruptura spony stydké
  • S390 Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
  • S4200 Zlomenina klíční kosti; zavřená
  • S4201 Zlomenina klíční kosti; otevřená
  • S4210 Zlomenina lopatky; zavřená
  • S4211 Zlomenina lopatky; otevřená
  • S4220 Zlomenina horního konce pažní kosti; zavřená
  • S4221 Zlomenina horního konce pažní kosti; otevřená
  • S4230 Zlomenina diafýzy pažní kosti; zavřená
  • S4231 Zlomenina diafýzy pažní kosti; otevřená
  • S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti; zavřená
  • S4241 Zlomenina dolního konce pažní kosti; otevřená
  • S4270 Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; zavřená
  • S4271 Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; otevřená
  • S4280 Zlomenina jiných částí ramene a paže; zavřená
  • S4281 Zlomenina jiných částí ramene a paže; otevřená
  • S4290 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; zavřená
  • S4291 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; otevřená
  • S430 Vymknutí ramenního kloubu
  • S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
  • S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
  • S433 Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
  • S460 Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene
  • S461 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu (bicepsu)
  • S462 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu (bicepsu)
  • S463 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu (tricepsu)
  • S467 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S468 Poranění jiných svalů a šlachv úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S469 Poranění neurč.svalu a šlachyv úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S47 Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
  • S497 Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S498 Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S499 Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S5200 Zlomenina horního konce ulny; zavřená
  • S5201 Zlomenina horního konce ulny; otevřená
  • S5210 Zlomenina horního konce radia; zavřená
  • S5211 Zlomenina horního konce radia; otevřená
  • S5220 Zlomenina diafýzy ulny; zavřená
  • S5221 Zlomenina diafýzy ulny; otevřená
  • S5230 Zlomenina diafýzy radia; zavřená
  • S5231 Zlomenina diafýzy radia; otevřená
  • S5240 Zlomenina diafýz ulny i radia; zavřená
  • S5241 Zlomenina diafýz ulny i radia; otevřená
  • S5250 Zlomenina dolního konce radia; zavřená
  • S5251 Zlomenina dolního konce radia; otevřená
  • S5260 Zlom.dol.konce ulny i radia; zavřená
  • S5261 Zlom.dol.konce ulny i radia; otevřená
  • S5270 Mnohočetné zlomeniny předloktí; zavřená
  • S5271 Mnohočetné zlomeniny předloktí; otevřená
  • S5280 Zlomenina jiných částí předloktí; zavřená
  • S5281 Zlomenina jiných částí předloktí; otevřená
  • S5290 Zlomenina předloktí, část NS; zavřená
  • S5291 Zlomenina předloktí, část NS; otevřená
  • S530 Vymknutí hlavičky kosti vřetenní (radia)
  • S531 Vymknutí lokte NS
  • S532 Úrazová ruptura radiálního kolaterálního vazu
  • S533 Úrazová ruptura ulnárního kolaterálního vazu
  • S560 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
  • S561 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru j. prstu v úrovni předloktí
  • S562 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
  • S563 Poranění svalů a šlach extenzoru n.abduktoru palce v úrovni předloktí
  • S564 Poranění svalů a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí
  • S565 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
  • S567 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S568 Poranění jiných a neurč.svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S570 Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
  • S578 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
  • S579 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
  • S597 Mnohočetná poranění předloktí
  • S598 Jiná určená poranění předloktí
  • S599 Neurčené poranění předloktí
  • S6200 Zlomenina kosti člunkové; zavřená
  • S6201 Zlomenina kosti člunkové; otevřená
  • S6210 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); zavřená
  • S6211 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); otevřená
  • S6220 Zlomenina první záprstní kosti; zavřená
  • S6221 Zlomenina první záprstní kosti; otevřená
  • S6230 Zlomenina jiné záprstní kosti; zavřená
  • S6231 Zlomenina jiné záprstní kosti; otevřená
  • S6240 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; zavřená
  • S6241 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; otevřená
  • S6250 Zlomenina palce (ruky); zavřená
  • S6251 Zlomenina palce (ruky); otevřená
  • S6260 Zlomenina jiného prstu (ruky); zavřená
  • S6261 Zlomenina jiného prstu (ruky); otevřená
  • S6270 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; zavřená
  • S6271 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; otevřená
  • S6280 Zlomenina jiných a neurč.částí zápěstí a ruky; zavřená
  • S6281 Zlomenina jiných neurč.částí zápěstí a ruky; otevřená
  • S630 Vymknutí zápěstí
  • S631 Vymknutí prstu (ruky)
  • S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
  • S633 Úrazová ruptura vazu zápěstí a karpu
  • S634 Úrazová ruptura vazu prstu ruky a metakarpofal. a interfal. kloubu(-ů)
  • S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěsí a ruky
  • S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S664 Poranění vnitř.svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S665 Poranění vnitř.svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S666 Poranění svalů a šlach mnohočet.flexorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S667 Poranění svalů a šlach mnohoč.extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
  • S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
  • S670 Rozdrcení palce a jiného(ých) prstu(ů) ruky
  • S678 Rozdrcení jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
  • S680 Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
  • S681 Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
  • S682 Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
  • S683 Komb. úraz. amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
  • S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
  • S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky
  • S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky
  • S7200 Zlomenina krčku kosti stehenní; zavřená
  • S7201 Zlomenina krčku kosti stehenní; otevřená
  • S7210 Pertrochanterická zlomenina; zavřená
  • S7211 Pertrochanterická zlomenina; otevřená
  • S7220 Subtrochanterická zlomenina; zavřená
  • S7221 Subtrochanterická zlomenina; otevřená
  • S7230 Zlom.diafýzy kosti stehenní; zavřená
  • S7231 Zlom.diafýzy kosti stehenní; otevřená
  • S7240 Zlom.dol.konce kosti stehenní; zavřená
  • S7241 Zlom.dol.konce kosti stehenní; otevřená
  • S7270 Mnohoč.zlom.kosti stehenní; zavřená
  • S7271 Mnohoč.zlom.kosti stehenní; otevřená
  • S7280 Zlomenina jiných částí kosti stehenní; zavřená
  • S7281 Zlomenina jiných částí kosti stehenní; otevřená
  • S7290 Zlomenina kosti stehenní,část NS; zavřená
  • S7291 Zlomenina kosti stehenní,část NS; otevřená
  • S730 Vymknutí kyčle
  • S760 Poranění svalu a šlachy kyčle
  • S761 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
  • S762 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
  • S763 Poranění sval.a šlach.zad.sval.skup.v úrovni stehna
  • S764 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
  • S767 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
  • S770 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
  • S771 Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
  • S772 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
  • S797 Mnohočetná poranění kyčle a stehna
  • S798 Jiná určená poranění kyčle a stehna
  • S799 Neurčené poranění kyčle a stehna
  • S8200 Zlomenina čéšky; zavřená
  • S8201 Zlomenina čéšky; otevřená
  • S8210 Zlomenina horní části holenní kosti; zavřená
  • S8211 Zlomenina horní části holenní kosti; otevřená
  • S8220 Zlomenina diafýzy holenní kosti; zavřená
  • S8221 Zlomenina diafýzy holenní kosti; otevřená
  • S8230 Zlomenina dolního konce holenní kosti; zavřená
  • S8231 Zlomenina dolního konce holenní kosti; otevřená
  • S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové; zavřená
  • S8241 Zlomenina samotné kosti lýtkové; otevřená
  • S8250 Zlomenina vnitřního kotníku; zavřená
  • S8251 Zlomenina vnitřního kotníku; otevřená
  • S8260 Zlomenina vnějšího kotníku; zavřená
  • S8261 Zlomenina vnějšího kotníku; otevřená
  • S8270 Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
  • S8271 Mnohočetné zlomeniny bérce; otevřená
  • S8280 Zlomeniny jiných částí bérce; zavřená
  • S8281 Zlomeniny jiných částí bérce; otevřená
  • S8290 Zlomenina bérce, část NS; zavřená
  • S8291 Zlomenina bérce, část NS; otevřená
  • S830 Vymknutí čéšky
  • S831 Vymknutí kolena
  • S832 Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
  • S833 Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
  • S837 Poranění mnohočetných struktur kolena
  • S860 Poranění Achillovy šlachy
  • S861 Poranění j.svalů a šlach zadní svalové skupiny v úrovni bérce
  • S862 Poranění svalů a šlach přední svalové skupiny v úrovni bérce
  • S863 Poranění svalů a šlach skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
  • S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S869 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
  • S870 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
  • S878 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
  • S897 Mnohočetná poranění bérce
  • S898 Jiná určená poranění bérce
  • S899 Neurčená poranění bérce
  • S9200 Zlomenina patní kosti; zavřená
  • S9201 Zlomenina patní kosti; otevřená
  • S9210 Zlomenina kosti hlezenní; zavřená
  • S9211 Zlomenina kosti hlezenní; otevřená
  • S9220 Zlomenina jiných nártních kostí; zavřená
  • S9221 Zlomenina jiných nártních kostí; otevřená
  • S9230 Zlomenina nártní kosti; zavřená
  • S9231 Zlomenina nártní kosti; otevřená
  • S9240 Zlomenina palce nohy; zavřená
  • S9241 Zlomenina palce nohy; otevřená
  • S9270 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; zavřená
  • S9271 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; otevřená
  • S9290 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; zavřená
  • S9291 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; otevřená
  • S930 Vymknutí kotníku
  • S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy
  • S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S960 Poranění svalu a šlachy dl.flexoru prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S961 Poranění svalu a šlachy dl.extenz. prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
  • S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
  • S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
  • S978 Rozdrcení jiných částí kotníku a nohy pod ním
  • S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
  • S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
  • S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
  • T0200 Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201 Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T0210 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; zavřená
  • T0211 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; otevřená
  • T0220 Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; zavřená
  • T0221 Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; otevřená
  • T0230 Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; zavřená
  • T0231 Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; otevřená
  • T0240 Zlomeniny více částí obou horních končetin; zavřená
  • T0241 Zlomeniny více částí obou horních končetin otevřená
  • T0250 Zlomeniny více částí obou dolních končetin; zavřená
  • T0251 Zlomeniny více částí obou dolních končetin otevřená
  • T0260 Zlomeniny více částí HK s DK; zavřená
  • T0261 Zlomeniny více částí HK s DK; otevřená
  • T0270 Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; zavřená
  • T0271 Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; otevřená
  • T0280 Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; zavřená
  • T0281 Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; otevřená
  • T0290 Mnohočetné zlomeniny NS; zavřená
  • T0291 Mnohočetné zlomeniny NS; otevřená
  • T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
  • T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.hrudník s dol.částí zad a pánve
  • T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí horní končetiny
  • T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí dolní končetiny
  • T034 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí HK s DK
  • T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.jinak kombinované části těla
  • T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení NS
  • T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T041 Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T042 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí horní končetiny
  • T043 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí dolní končetiny
  • T044 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí HK s DK
  • T047 Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované částí těla
  • T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS
  • T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
  • T065 Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla
  • T07 Neurčená mnohočetná poranění
  • T080 Zlomenina páteře, úroveň neurčena; zavřená
  • T081 Zlomenina páteře, úroveň neurčena; otevřená
  • T095 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
  • T096 Úrazová amputace trupu‚ úroveň neurčena
  • T098 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
  • T099 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
  • T100 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
  • T101 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; oteřená
  • T115 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T118 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
  • T120 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
  • T121 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; otevřená
  • T135 Poranění neurč.svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T138 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T1420 Zlomenina neurčené části těla; zavřená
  • T1421 Zlomenina neurčené části těla; otevřená
  • T200 Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
  • T201 Popálenina prvního stupně hlavy a krku
  • T202 Popálenina druhého stupně hlavy a krku
  • T203 Popálenina třetího stupně hlavy a krku
  • T204 Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
  • T205 Poleptání prvního stupně hlavy a krku
  • T206 Poleptání druhého stupně hlavy a krku
  • T207 Poleptání třetího stupně hlavy a krku
  • T210 Popálenina neurčeného stupně trupu
  • T211 Popálenina prvního stupně trupu
  • T212 Popálenina druhého stupně trupu
  • T213 Popálenina třetího stupně trupu
  • T214 Poleptání neurčeného stupně trupu
  • T215 Poleptání prvního stupně trupu
  • T216 Poleptání druhého stupně trupu
  • T217 Poleptání třetího stupně trupu
  • T220 Popálenina neurč.st.ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T221 Popálenina 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T222 Popálenina 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T223 Popálenina 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T224 Poleptání neurč.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T225 Poleptání 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T226 Poleptání 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T227 Poleptání 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T230 Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
  • T231 Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
  • T232 Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
  • T233 Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
  • T234 Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
  • T235 Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
  • T236 Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
  • T237 Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
  • T240 Popálenina neurč.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T241 Popálenina 1.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T242 Popálenina 2.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T243 Popálenina 3.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T244 Poleptání neurč.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T245 Poleptání 1.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T246 Poleptání 2.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T247 Poleptání 3.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T250 Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
  • T251 Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
  • T252 Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
  • T253 Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
  • T254 Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
  • T255 Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
  • T256 Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
  • T257 Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
  • T260 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
  • T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T262 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T263 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
  • T264 Popálenina oka a očních adnex, část NS
  • T265 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
  • T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
  • T267 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T268 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
  • T269 Poleptání oka a očních adnex, část NS
  • T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T280 Popálenina úst a hltanu
  • T281 Popálenina jícnu
  • T282 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T284 Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
  • T285 Poleptání úst a hltanu
  • T286 Poleptání jícnu
  • T287 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T289 Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
  • T290 Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
  • T291 Popáleniny více částí těla do 1.st.
  • T292 Popáleniny více částí těla do 2.st.
  • T293 Popáleniny více částí těla, alespoň u 1 popáleniny uveden 3.st.
  • T294 Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
  • T295 Poleptání více částí těla,do 1.st.
  • T296 Poleptání více částí těla,do 2.st.
  • T297 Poleptání více částí těla, alespoň u 1 poleptání uveden 3.st.
  • T300 Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně
  • T301 Popálenina prvního stupně, část těla NS
  • T302 Popálenina druhého stupně, část těla NS
  • T303 Popálenina třetího stupně, část těla NS
  • T304 Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně
  • T305 Poleptání prvního stupně, část těla NS
  • T306 Poleptání druhého stupně, část těla NS
  • T307 Poleptání třetího stupně, část těla NS
  • T310 Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
  • T311 Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
  • T312 Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
  • T313 Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
  • T314 Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
  • T315 Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
  • T316 Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
  • T317 Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
  • T318 Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
  • T319 Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
  • T320 Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
  • T321 Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
  • T322 Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
  • T323 Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
  • T324 Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
  • T325 Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
  • T326 Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
  • T327 Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
  • T328 Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
  • T329 Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
 • a zároveň
 • | Seznam výkonů pro definici rehabilitačního dne
  • 21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21002 KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21003 KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21004 VYŠETŘENÍ S VYUŽITÍM POSTUROGRAFU
  • 21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ
  • 21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE
  • 21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ
  • 21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY
  • 21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21030 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACI A NÁCVIK CHŮZE
  • 21032 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE – TERAPIE HORNÍ KONČETINY
  • 21116 LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE
  • 21211 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH
  • 21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH
  • 21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
  • 21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT
  • 21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
  • 21221 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I.
  • 21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU
  • 21225 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II.
  • 21413 TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
  • 21415 MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ
  • 21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
  • 21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM
  • 21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE
  • 21609 SPECIALIZOVANÉ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21610 SPECIALIZOVANÉ KONTROLNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21612 KLASIFIKOVÁNÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ
  • 21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ
  • 21614 ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PRO NAVRŽENÍ VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ A PRODUKTŮ
  • 21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
  • 21622 ERGOTERAPEUTICKÉ METODY NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ
  • 21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
  • 21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
  • 21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21631 CÍLENÁ ERGOTERAPIE RUKY
  • 21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
  • 21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
  • 21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE
  • 21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY
  • 37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
  • 72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
  • 72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI
  • 72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
  • 72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
 • a zároveň
 • | Počet rehabilitačních dnů
  • 19 — 24
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | První vedlejší diagnóza - nemoci muskuloskeletální vyjma dorzopatií
  • M0000 Stafylokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0001 Stafylokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0002 Stafylokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0003 Stafylokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0004 Stafylokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0005 Stafylokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0006 Stafylokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0007 Stafylokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0008 Stafylokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0009 Stafylokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0010 Pneumokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0011 Pneumokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0012 Pneumokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0013 Pneumokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0014 Pneumokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0015 Pneumokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0016 Pneumokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0017 Pneumokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0018 Pneumokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0019 Pneumokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0020 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0021 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0022 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0023 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0024 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0025 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0026 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0027 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0028 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0029 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0080 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; mnohočetné lokalizace
  • M0081 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč .bakt.; ramenní krajina
  • M0082 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; nadloktí
  • M0083 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; předloktí
  • M0084 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; ruka
  • M0085 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; pánevní krajina a stehno
  • M0086 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; bérec
  • M0087 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; kotník a noha pod ním
  • M0088 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; jiné
  • M0089 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; lokalizace NS
  • M0090 Pyogenní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0091 Pyogenní artritida NS; ramenní krajina
  • M0092 Pyogenní artritida NS; nadloktí
  • M0093 Pyogenní artritida NS; předloktí
  • M0094 Pyogenní artritida NS; ruka
  • M0095 Pyogenní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0096 Pyogenní artritida NS; bérec
  • M0097 Pyogenní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0098 Pyogenní artritida NS; jiné
  • M0099 Pyogenní artritida NS; lokalizace NS
  • M0100 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0101 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ramenní krajina
  • M0102 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); nadloktí
  • M0103 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); předloktí
  • M0104 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ruka
  • M0105 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); pánev. krajina a stehno
  • M0106 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); bérec
  • M0107 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0108 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); jiné
  • M0109 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); lokalizace NS
  • M0110 Tuberkulózní artritida (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M0111 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ramenní krajina
  • M0112 Tuberkulózní artritida (A18.0+); nadloktí
  • M0113 Tuberkulózní artritida (A18.0+); předloktí
  • M0114 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ruka
  • M0115 Tuberkulózní artritida (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M0116 Tuberkulózní artritida (A18.0+); bérec
  • M0117 Tuberkulózní artritida (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M0118 Tuberkulózní artritida (A18.0+); jiné
  • M0119 Tuberkulózní artritida (A18.0+); lokalizace NS
  • M0120 Artritida při Lymeské nemoci, mnohočetné lokalizace
  • M0121 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ramenní krajina
  • M0122 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); nadloktí
  • M0123 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); předloktí
  • M0124 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ruka
  • M0125 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); pánevní krajina a stehno
  • M0126 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); bérec
  • M0127 Artritida při Lymeské nemoci, kotník a noha pod ním
  • M0128 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); jiné
  • M0129 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); lokalizace NS
  • M0130 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0131 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0132 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; nadloktí
  • M0133 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; předloktí
  • M0134 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ruka
  • M0135 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0136 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; bérec
  • M0137 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0138 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; jiné
  • M0139 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0140 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0141 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); ramenní krajina
  • M0142 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); nadloktí
  • M0143 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); předloktí
  • M0144 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)ruka
  • M0145 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0146 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); bérec
  • M0147 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); kotník a noha pod ním
  • M0148 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); jiné
  • M0149 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); lokalita NS
  • M0150 Artritida při jiných virových nem.ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0151 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0152 Artritida při jiných virových nem.ZJ; nadloktí
  • M0153 Artritida při jiných virových nem.ZJ; předloktí
  • M0154 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ruka
  • M0155 Artritida při jiných virových nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0156 Artritida při jiných virových nem.ZJ; bérec
  • M0157 Artritida při jiných virových nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0158 Artritida při jiných virových nem.ZJ; jiné
  • M0159 Artritida při jiných virových nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0160 Artritida při mykózách (B35-B49+); mnohočetné lokalizace
  • M0161 Artritida při mykózách (B35-B49+); ramenní krajina
  • M0162 Artritida při mykózách (B35-B49+); nadloktí
  • M0163 Artritida při mykózách (B35-B49+); předloktí
  • M0164 Artritida při mykózách (B35-B49+); ruka
  • M0165 Artritida při mykózách (B35-B49+); pánevní krajina a stehno
  • M0166 Artritida při mykózách (B35-B49+); bérec
  • M0167 Artritida při mykózách (B35-B49+); kotník a noha pod ním
  • M0168 Artritida při mykózách (B35-B49+); jiné
  • M0169 Artritida při mykózách (B35-B49+); lokalizace NS
  • M0180 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0181 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0182 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; nadloktí
  • M0183 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; předloktí
  • M0184 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ruka
  • M0185 Artritida při jiných inf.a par.nem. ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0186 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; bérec
  • M0187 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0188 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; jiné
  • M0189 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M0200 Artropatie následující střevní by-pass; mnohočetné lokalizace
  • M0201 Artropatie následující střevní by-pass; ramenní krajina
  • M0202 Artropatie následující střevní by-pass; nadloktí
  • M0203 Artropatie následující střevní by-pass; předloktí
  • M0204 Artropatie následující střevní by-pass; ruka
  • M0205 Artropatie následující střevní by-pass; pánevní krajina a stehno
  • M0206 Artropatie následující střevní by-pass; bérec
  • M0207 Artropatie následující střevní by-passkotník a noha pod ním
  • M0208 Artropatie následující střevní by-pass; jiné
  • M0209 Artropatie následující střevní by-pass; lokalizace NS
  • M0210 Postdysenterická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0211 Postdysenterická artropatie; ramenní krajina
  • M0212 Postdysenterická artropatie; nadloktí
  • M0213 Postdysenterická artropatie; předloktí
  • M0214 Postdysenterická artropatie; ruka
  • M0215 Postdysenterická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0216 Postdysenterická artropatie; bérec
  • M0217 Postdysenterická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0218 Postdysenterická artropatie; jiné
  • M0219 Postdysenterická artropatie; lokalizace NS
  • M0220 Postimunizační artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0221 Postimunizační artropatie; ramenní krajina
  • M0222 Postimunizační artropatie; nadloktí
  • M0223 Postimunizační artropatie; předloktí
  • M0224 Postimunizační artropatie; ruka
  • M0225 Postimunizační artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0226 Postimunizační artropatie; bérec
  • M0227 Postimunizační artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0228 Postimunizační artropatie; jiné
  • M0229 Postimunizační artropatie; lokalizace NS
  • M0230 Reiterova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M0231 Reiterova nemoc; ramenní krajina
  • M0232 Reiterova nemoc; nadloktí
  • M0233 Reiterova nemoc; předloktí
  • M0234 Reiterova nemoc; ruka
  • M0235 Reiterova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M0236 Reiterova nemoc; bérec
  • M0237 Reiterova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M0238 Reiterova nemoc; jiné
  • M0239 Reiterova nemoc; lokalizace NS
  • M0280 Jiná reakční artropatie; mnohočetné lokalzace
  • M0281 Jiná reakční artropatie; ramenní krajina
  • M0282 Jiná reakční artropatie; nadloktí
  • M0283 Jiná reakční artropatie; předloktí
  • M0284 Jiná reakční artropatie; ruka
  • M0285 Jiná reakční artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0286 Jiná reakční artropatie; bérec
  • M0287 Jiná reakční artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0288 Jiná reakční artropatie; jiné
  • M0289 Jiná reakční artropatie; loklalzace NS
  • M0290 Reakční artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M0291 Reakční artropatie NS; ramenní krajina
  • M0292 Reakční artropatie NS; nadloktí
  • M0293 Reakční artropatie NS; předloktí
  • M0294 Reakční artropatie NS; ruka
  • M0295 Reakční artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M0296 Reakční artropatie NS; bérec
  • M0297 Reakční artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M0298 Reakční artropatie NS; jiné
  • M0299 Reakční artropatie NS; lokalizace NS
  • M0300 Postmeningokoková artritida (A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0301 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ramenní krajina
  • M0302 Postmeningokoková artritida (A39.8+); nadloktí
  • M0303 Postmeningokoková artritida (A39.8+); předloktí
  • M0304 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ruka
  • M0305 Postmeningokoková artritida (A39.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0306 Postmeningokoková artritida (A39.8+); bérec
  • M0307 Postmeningokoková artritida (A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0308 Postmeningokoková artritida (A39.8+); jiné
  • M0309 Postmeningokoková artritida (A39.8+); lokalizace NS
  • M0310 Postinfekční artropatie při syfilis; mnohočetné lokalizace
  • M0311 Postinfekční artropatie při syfilis; ramenní krajina
  • M0312 Postinfekční artropatie při syfilis; nadloktí
  • M0313 Postinfekční artropatie při syfilis; předloktí
  • M0314 Postinfekční artropatie při syfilis; ruka
  • M0315 Postinfekční artropatie při syfilis; pánevní krajina a stehno
  • M0316 Postinfekční artropatie při syfilis; bérec
  • M0317 Postinfekční artropatie při syfilis; kotník a noha pod ním
  • M0318 Postinfekční artropatie při syfilis; jiné
  • M0319 Postinfekční artropatie při syfilis; lokalizace NS
  • M0320 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0321 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0322 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; nadloktí
  • M0323 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; předloktí
  • M0324 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ruka
  • M0325 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0326 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; bérec
  • M0327 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0328 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; jiné
  • M0329 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0360 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0361 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0362 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M0363 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M0364 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ruka
  • M0365 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0366 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; bérec
  • M0367 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0368 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; jiné
  • M0369 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0500 Feltyho syndrom; mnohočetné lokalizace
  • M0501 Feltyho syndrom; ramenní krajina
  • M0502 Feltyho syndrom; nadloktí
  • M0503 Feltyho syndrom; předloktí
  • M0504 Feltyho syndrom; ruka
  • M0505 Feltyho syndrom; pánevní krajina a stehno
  • M0506 Feltyho syndrom; bérec
  • M0507 Feltyho syndrom; kotník a noha pod ním
  • M0508 Feltyho syndrom; jiné
  • M0509 Feltyho syndrom; lokalizace NS
  • M0520 Revmatická vaskulitida; mnohočetné lokalizace
  • M0521 Revmatická vaskulitida; ramenní krajina
  • M0522 Revmatická vaskulitida; nadloktí
  • M0523 Revmatická vaskulitida; předloktí
  • M0524 Revmatická vaskulitida; ruka
  • M0525 Revmatická vaskulitida; pánevní krajina a stehno
  • M0526 Revmatická vaskulitida; bérec
  • M0527 Revmatická vaskulitida; kotník a noha pod ním
  • M0528 Revmatická vaskulitida; jiné
  • M0529 Revmatická vaskulitida; lokalizace NS
  • M0530 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; mnohočetné lokalizace
  • M0531 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ramenní krajina
  • M0532 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; nadloktí
  • M0533 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; předloktí
  • M0534 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ruka
  • M0535 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; pánev. krajina a stehno
  • M0536 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; bérec
  • M0537 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; kotník a noha pod ním
  • M0538 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; jiné
  • M0539 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; lokalizace NS
  • M0580 Jiná séropozitivní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0581 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0582 Jiná séropozitivní revmatická artritida; nadloktí
  • M0583 Jiná séropozitivní revmatická artritida; předloktí
  • M0584 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ruka
  • M0585 Jiná séropozitivní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0586 Jiná séropozitivní revmatická artritida; bérec
  • M0587 Jiná séropozitivní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0588 Jiná séropozitivní revmatická artritida; jiné
  • M0589 Jiná séropozitivní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0590 Séropozitivní revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0591 Séropozitivní revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0592 Séropozitivní revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0593 Séropozitivní revmatická artritida NS; předloktí
  • M0594 Séropozitivní revmatická artritida NS; ruka
  • M0595 Séropozitivní revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0596 Séropozitivní revmatická artritida NS; bérec
  • M0597 Séropozitivní revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0598 Séropozitivní revmatická artritida NS; jiné
  • M0599 Séropozitivní revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0600 Séronegat.revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0601 Séronegat.revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0602 Séronegat.revmatická artritida; nadloktí
  • M0603 Séronegat.revmatická artritida; předloktí
  • M0604 Séronegat.revmatická artritida; ruka
  • M0605 Séronegat.revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0606 Séronegat.revmatická artritida; bérec
  • M0607 Séronegat.revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0608 Séronegat.revmatická artritida; jiné
  • M0609 Séronegat.revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0610 Stillova nemoc začínající v dospělosti; mnohočetné lokalizace
  • M0611 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ramenní krajina
  • M0612 Stillova nemoc začínající v dospělosti; nadloktí
  • M0613 Stillova nemoc začínající v dospělosti; předloktí
  • M0614 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ruka
  • M0615 Stillova nemoc začínající v dospělosti; pánevní krajina a stehno
  • M0616 Stillova nemoc začínající v dospělosti; bérec
  • M0617 Stillova nemoc začínající v dospělosti; kotník a noha pod ním
  • M0618 Stillova nemoc začínající v dospělosti; jiné
  • M0619 Stillova nemoc začínající v dospělosti; lokalizace NS
  • M0620 Revmatická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M0621 Revmatická burzitida; ramenní krajina
  • M0622 Revmatická burzitida; nadloktí
  • M0623 Revmatická burzitida; předloktí
  • M0624 Revmatická burzitida; ruka
  • M0625 Revmatická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M0626 Revmatická burzitida; bérec
  • M0627 Revmatická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M0628 Revmatická burzitida; jiné
  • M0629 Revmatická burzitida; lokalizace NS
  • M0630 Revmatické uzlíky; mnohočetná lokalizace
  • M0631 Revmatické uzlíky; ramenní krajina
  • M0632 Revmatické uzlíky; nadloktí
  • M0633 Revmatické uzlíky; předloktí
  • M0634 Revmatické uzlíky; ruka
  • M0635 Revmatické uzlíky; pánevní krajina a stehno
  • M0636 Revmatické uzlíky; bérec
  • M0637 Revmatické uzlíky; kotník a noha pod ním
  • M0638 Revmatické uzlíky; jiné
  • M0639 Revmatické uzlíky; lokalizace NS
  • M0640 Zánětlivá polyartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0641 Zánětlivá polyartropatie; ramenní krajina
  • M0642 Zánětlivá polyartropatie; nadloktí
  • M0643 Zánětlivá polyartropatie; předloktí
  • M0644 Zánětlivá polyartropatie; ruka
  • M0645 Zánětlivá polyartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0646 Zánětlivá polyartropatie; bérec
  • M0647 Zánětlivá polyartropatie; kotník a noha pod ním
  • M0648 Zánětlivá polyartropatie; jiné
  • M0649 Zánětlivá polyartropatie; lokalizace NS
  • M0680 Jiná určená revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0681 Jiná určená revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0682 Jiná určená revmatická artritida; nadloktí
  • M0683 Jiná určená revmatická artritida; předloktí
  • M0684 Jiná určená revmatická artritida; ruka
  • M0685 Jiná určená revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0686 Jiná určená revmatická artritida; bérec
  • M0687 Jiná určená revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0688 Jiná určená revmatická artritida; jiné
  • M0689 Jiná určená revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0690 Revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0691 Revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0692 Revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0693 Revmatická artritida NS; předloktí
  • M0694 Revmatická artritida NS; ruka
  • M0695 Revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0696 Revmatická artritida NS; bérec
  • M0697 Revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0698 Revmatická artritida NS; jiné
  • M0699 Revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0700 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0704 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+); ruka
  • M0707 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5); kotník a noha pod ním
  • M0709 Distální interfalang. psoriatická artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0710 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0711 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ramenní krajina
  • M0712 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); nadloktí
  • M0713 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); předloktí
  • M0714 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ruka
  • M0715 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0716 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); bérec
  • M0717 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0718 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)jiné
  • M0719 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); lokalizace NS
  • M0720 Psoriatická spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0721 Psoriatická spondylitida; ramenní krajina
  • M0722 Psoriatická spondylitida; nadloktí
  • M0723 Psoriatická spondylitida; předloktí
  • M0724 Psoriatická spondylitida; ruka
  • M0725 Psoriatická spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0726 Psoriatická spondylitida; bérec
  • M0727 Psoriatická spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0728 Psoriatická spondylitida; jiné
  • M0729 Psoriatická spondylitida; lokalizace NS
  • M0730 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0731 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ramenní krajina
  • M0732 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); nadloktí
  • M0733 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); předloktí
  • M0734 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ruka
  • M0735 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0736 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); bérec
  • M0737 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0738 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); jiné
  • M0739 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0740 Artropatie při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0741 Artropatie při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0742 Artropatie při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0743 Artropatie při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0744 Artropatie při Crohnově nemoci; ruka
  • M0745 Artropatie při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0746 Artropatie při Crohnově nemoci; bérec
  • M0747 Artropatie při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0748 Artropatie při Crohnově nemoci; jiné
  • M0749 Artropatie při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0750 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetné lokalizace
  • M0751 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0752 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0753 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0754 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0755 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0756 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0757 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0758 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0759 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0760 Jiné enteropatické artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0761 Jiné enteropatické artropatie; ramenní krajina
  • M0762 Jiné enteropatické artropatie; nadloktí
  • M0763 Jiné enteropatické artropatie; předloktí
  • M0764 Jiné enteropatické artropatie; ruka
  • M0765 Jiné enteropatické artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0766 Jiné enteropatické artropatie; bérec
  • M0767 Jiné enteropatické artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0768 Jiné enteropatické artropatie; jiné
  • M0769 Jiné enteropatické artropatie; lokalizace NS
  • M0800 Juvenilní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0801 Juvenilní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0802 Juvenilní revmatická artritida; nadloktí
  • M0803 Juvenilní revmatická artritida; předloktí
  • M0804 Juvenilní revmatická artritida; ruka
  • M0805 Juvenilní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0806 Juvenilní revmatická artritida; bérec
  • M0807 Juvenilní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0808 Juvenilní revmatická artritida; jiné
  • M0809 Juvenilní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0810 Juvenilní ankylozující spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0811 Juvenilní ankylozující spondylitida; ramenní krajina
  • M0812 Juvenilní ankylozující spondylitida; nadloktí
  • M0813 Juvenilní ankylozující spondylitida; předloktí
  • M0814 Juvenilní ankylozující spondylitida; ruka
  • M0815 Juvenilní ankylozující spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0816 Juvenilní ankylozující spondylitida; bérec
  • M0817 Juvenilní ankylozující spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0818 Juvenilní ankylozující spondylitida; jiné
  • M0819 Juvenilní ankylozující spondylitida; lokalizace NS
  • M0820 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; mnohočetné lokalizace
  • M0821 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ramenní krajina
  • M0822 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; nadloktí
  • M0823 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; předloktí
  • M0824 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ruka
  • M0825 Juvenilní artritida se syst.nást. [Stillova]; pánevní krajina a stehno
  • M0826 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; bérec
  • M0827 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; kotník a noha pod ním
  • M0828 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; jiné
  • M0829 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; lokalizace NS
  • M0830 Juvenilní polyartritida (séronegativní); mnohočetné lokalizace
  • M0831 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ramenní krajina
  • M0832 Juvenilní polyartritida (séronegativní); nadloktí
  • M0833 Juvenilní polyartritida (séronegativní); předloktí
  • M0834 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ruka
  • M0835 Juvenilní polyartritida (séronegativní); pánevní krajina a stehno
  • M0836 Juvenilní polyartritida (séronegativní); bérec
  • M0837 Juvenilní polyartritida (séronegativní); kotník a noha pod ním
  • M0838 Juvenilní polyartritida (séronegativní); jiné
  • M0839 Juvenilní polyartritida (séronegativní); lokalizace NS
  • M0840 Pauciartikulární juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0841 Pauciartikulární juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0842 Pauciartikulární juvenilní artritida; nadloktí
  • M0843 Pauciartikulární juvenilní artritida; předloktí
  • M0844 Pauciartikulární juvenilní artritida; ruka
  • M0845 Pauciartikulární juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0846 Pauciartikulární juvenilní artritida; bérec
  • M0847 Pauciartikulární juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0848 Pauciartikulární juvenilní artritida; jiné
  • M0849 Pauciartikulární juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0880 Jiná juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0881 Jiná juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0882 Jiná juvenilní artritida; nadloktí
  • M0883 Jiná juvenilní artritida; předloktí
  • M0884 Jiná juvenilní artritida; ruka
  • M0885 Jiná juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0886 Jiná juvenilní artritida; bérec
  • M0887 Jiná juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0888 Jiná juvenilní artritida; jiné
  • M0889 Jiná juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0890 Juvenilní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0891 Juvenilní artritida NS; ramenní krajina
  • M0892 Juvenilní artritida NS; nadloktí
  • M0893 Juvenilní artritida NS; předloktí
  • M0894 Juvenilní artritida NS; ruka
  • M0895 Juvenilní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0896 Juvenilní artritida NS; bérec
  • M0897 Juvenilní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0898 Juvenilní artritida NS; jiné
  • M0899 Juvenilní artritida NS; lokalizace NS
  • M0900 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0901 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ramenní krajina
  • M0902 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); nadloktí
  • M0903 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); předloktí
  • M0904 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ruka
  • M0905 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); stehenní krajina a stehno
  • M0906 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); bérec
  • M0907 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0908 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); jiné
  • M0909 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); lokalizace NS
  • M0910 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0911 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0912 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0913 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0914 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ruka
  • M0915 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0916 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; bérec
  • M0917 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0918 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; jiné
  • M0919 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0920 Juven. artrit. při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetná lokalizace
  • M0921 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0922 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0923 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0924 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0925 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0926 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0927 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0928 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0929 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0980 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0981 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0982 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M0983 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M0984 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M0985 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0986 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M0987 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0988 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M0989 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M1000 Idiopatická dna; mnohočetné lokalizace
  • M1001 Idiopatická dna; ramenní krajina
  • M1002 Idiopatická dna; nadloktí
  • M1003 Idiopatická dna; předloktí
  • M1004 Idiopatická dna; ruka
  • M1005 Idiopatická dna; pánevní krajina a stehno
  • M1006 Idiopatická dna; bérec
  • M1007 Idiopatická dna; kotník a noha pod ním
  • M1008 Idiopatická dna; jiné
  • M1009 Idiopatická dna; lokalizace NS
  • M1010 Dna působená olovem; mnohočetné lokalizace
  • M1011 Dna působená olovem; ramenní krajina
  • M1012 Dna působená olovem; nadloktí
  • M1013 Dna působená olovem; předloktí
  • M1014 Dna působená olovem; ruka
  • M1015 Dna působená olovem; pánevní krajina a stehno
  • M1016 Dna působená olovem; bérec
  • M1017 Dna působená olovem; kotník a noha pod ním
  • M1018 Dna působená olovem; jiné
  • M1019 Dna působená olovem; lokalizace NS
  • M1020 Dna způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M1021 Dna způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M1022 Dna způsobená léčivy; nadloktí
  • M1023 Dna způsobená léčivy; předloktí
  • M1024 Dna způsobená léčivy; ruka
  • M1025 Dna způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M1026 Dna způsobená léčivy; bérec
  • M1027 Dna způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M1028 Dna způsobená léčivy; jiné
  • M1029 Dna způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M1030 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M1031 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ramenní krajina
  • M1032 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; nadloktí
  • M1033 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; předloktí
  • M1034 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ruka
  • M1035 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M1036 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; bérec
  • M1037 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; kotník a noha pod ním
  • M1038 Dna způsobená poškozením ledvinových funkcí; jiné
  • M1039 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; lokalizace NS
  • M1040 Jiná sekundární dna; mnohočetné lokalizace
  • M1041 Jiná sekundární dna; ramenní krajina
  • M1042 Jiná sekundární dna; nadloktí
  • M1043 Jiná sekundární dna; předloktí
  • M1044 Jiná sekundární dna; ruka
  • M1045 Jiná sekundární dna; pánevní krajina a stehno
  • M1046 Jiná sekundární dna; bérec
  • M1047 Jiná sekundární dna; kotník a noha pod ním
  • M1048 Jiná sekundární dna; jiné
  • M1049 Jiná sekundární dna; lokalizace NS
  • M1090 Dna NS; mnohočetné lokalizace
  • M1091 Dna NS; ramenní krajina
  • M1092 Dna NS; nadloktí
  • M1093 Dna NS; předloktí
  • M1094 Dna NS; ruka
  • M1095 Dna NS; pánevní krajina a stehno
  • M1096 Dna NS; bérec
  • M1097 Dna NS; kotník a noha pod ním
  • M1098 Dna NS; jiné
  • M1099 Dna NS; lokalizace NS
  • M1100 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; mnohočetné lokalizace
  • M1101 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ramenní krajina
  • M1102 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; nadloktí
  • M1103 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; předloktí
  • M1104 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ruka
  • M1105 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; pánevní krajina a stehno
  • M1106 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; bérec
  • M1107 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; kotník a noha pod ním
  • M1108 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; jiné
  • M1109 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; lokalizace NS
  • M1110 Familiární chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1111 Familiární chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1112 Familiární chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1113 Familiární chondrokalcinóza; předloktí
  • M1114 Familiární chondrokalcinóza; ruka
  • M1115 Familiární chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1116 Familiární chondrokalcinóza; bérec
  • M1117 Familiární chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1118 Familiární chondrokalcinóza; jiné
  • M1119 Familiární chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1120 Jiná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1121 Jiná chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1122 Jiná chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1123 Jiná chondrokalcinóza; předloktí
  • M1124 Jiná chondrokalcinóza; ruka
  • M1125 Jiná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1126 Jiná chondrokalcinóza; bérec
  • M1127 Jiná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1128 Jiná chondrokalcinóza; jiné
  • M1129 Jiná chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1180 Jiné určené krystalové artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1181 Jiné určené krystalové artropatie; ramenní krajina
  • M1182 Jiné určené krystalové artropatie; nadloktí
  • M1183 Jiné určené krystalové artropatie; předloktí
  • M1184 Jiné určené krystalové artropatie; ruka
  • M1185 Jiné určené krystalové artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1186 Jiné určené krystalové artropatie; bérec
  • M1187 Jiné určené krystalové artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1188 Jiné určené krystalové artropatie; jiné
  • M1189 Jiné určené krystalové artropatie; lokalizace NS
  • M1190 Krystalová artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M1191 Krystalová artropatie NS; ramenní krajina
  • M1192 Krystalová artropatie NS; nadloktí
  • M1193 Krystalová artropatie NS; předloktí
  • M1194 Krystalová artropatie NS; ruka
  • M1195 Krystalová artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M1196 Krystalová artropatie NS; bérec
  • M1197 Krystalová artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M1198 Krystalová artropatie NS; jiné
  • M1199 Krystalová artropatie NS; lokalizace NS
  • M1200 Chronická postrevmatická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1201 Chronická postrevmatická artropatie; ramenní krajina
  • M1202 Chronická postrevmatická artropatie; nadloktí
  • M1203 Chronická postrevmatická artropatie; předloktí
  • M1204 Chronická postrevmatická artropatie; ruka
  • M1205 Chronická postrevmatická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1206 Chronická postrevmatická artropatie; bérec
  • M1207 Chronická postrevmatická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1208 Chronická postrevmatická artropatie; jiné
  • M1209 Chronická postrevmatická artropatie; lokalizace NS
  • M1210 Kaschinova-Beckova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M1211 Kaschinova-Beckova nemoc; ramenní krajina
  • M1212 Kaschinova-Beckova nemoc; nadloktí
  • M1213 Kaschinova-Beckova nemoc; předloktí
  • M1214 Kaschinova-Beckova nemoc; ruka
  • M1215 Kaschinova-Beckova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M1216 Kaschinova-Beckova nemoc; bérec
  • M1217 Kaschinova-Beckova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M1218 Kaschinova-Beckova nemoc; jiné
  • M1219 Kaschinova-Beckova nemoc; lokalizace NS
  • M1220 Vilonodulární synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M1221 Vilonodulární synovitida; ramenní krajina
  • M1222 Vilonodulární synovitida; nadloktí
  • M1223 Vilonodulární synovitida; předloktí
  • M1224 Vilonodulární synovitida; ruka
  • M1225 Vilonodulární synovitida; pánevní krajina a stehno
  • M1226 Vilonodulární synovitida; bérec
  • M1227 Vilonodulární synovitida; kotník a noha pod ním
  • M1228 Vilonodulární synovitida; jiné
  • M1229 Vilonodulární synovitida; lokalizace NS
  • M1230 Návratný (palindromický) revmatismus; mnohočetné lokalizace
  • M1231 Návratný (palindromický) revmatismus; ramenní krajina
  • M1232 Návratný (palindromický) revmatismus; nadloktí
  • M1233 Návratný (palindromický) revmatismus; předloktí
  • M1234 Návratný (palindromický) revmatismus; ruka
  • M1235 Návratný (palindromický) revmatismus; pánevní krajina a stehno
  • M1236 Návratný (palindromický) revmatismus; bérec
  • M1237 Návratný (palindromický) revmatismus; kotník a noha pod ním
  • M1238 Návratný (palindromický) revmatismus; jiné
  • M1239 Návratný (palindromický) revmatismus; lokalizace NS
  • M1240 Intermitentní hydrartróza; mnohočetné lokalizace
  • M1241 Intermitentní hydrartróza; ramenní krajina
  • M1242 Intermitentní hydrartróza; nadloktí
  • M1243 Intermitentní hydrartróza; předloktí
  • M1244 Intermitentní hydrartróza; ruka
  • M1245 Intermitentní hydrartróza; pánevní krajina a stehno
  • M1246 Intermitentní hydrartróza; bérec
  • M1247 Intermitentní hydrartróza; kotník a noha pod ním
  • M1248 Intermitentní hydrartróza; jiné
  • M1249 Intermitentní hydrartróza; lokalizace NS
  • M1250 Úrazová artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1251 Úrazová artropatie; ramenní krajina
  • M1252 Úrazová artropatie; nadloktí
  • M1253 Úrazová artropatie; předloktí
  • M1254 Úrazová artropatie; ruka
  • M1255 Úrazová artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1256 Úrazová artropatie; bérec
  • M1257 Úrazová artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1258 Úrazová artropatie; jiné
  • M1259 Úrazová artropatie; lokalizace NS
  • M1280 Jiné určené artropatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M1281 Jiné určené artropatie NJ; ramenní krajina
  • M1282 Jiné určené artropatie NJ; nadloktí
  • M1283 Jiné určené artropatie NJ; předloktí
  • M1284 Jiné určené artropatie NJ; ruka
  • M1285 Jiné určené artropatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M1286 Jiné určené artropatie NJ; bérec
  • M1287 Jiné určené artropatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M1288 Jiné určené artropatie NJ; jiné
  • M1289 Jiné určené artropatie NJ; lokalizace NS
  • M1300 Polyartritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1301 Polyartritida NS; ramenní krajina
  • M1302 Polyartritida NS; nadloktí
  • M1303 Polyartritida NS; předloktí
  • M1304 Polyartritida NS; ruka
  • M1305 Polyartritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1306 Polyartritida NS; bérec
  • M1307 Polyartritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1308 Polyartritida NS; jiné
  • M1309 Polyartritida NS; lokalizace NS
  • M1310 Monoartritida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M1311 Monoartritida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M1312 Monoartritida nezařazená jinde; nadloktí
  • M1313 Monoartritida nezařazená jinde; předloktí
  • M1314 Monoartritida nezařazená jinde; ruka
  • M1315 Monoartritida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M1316 Monoartritida nezařazená jinde; bérec
  • M1317 Monoartritida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M1318 Monoartritida nezařazená jinde; jiné
  • M1319 Monoartritida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M1380 Jiná určená artritida; mnohočetné lokalizace
  • M1381 Jiná určená artritida; ramenní krajina
  • M1382 Jiná určená artritida; nadloktí
  • M1383 Jiná určená artritida; předloktí
  • M1384 Jiná určená artritida; ruka
  • M1385 Jiná určená artritida; pánevní krajina a stehno
  • M1386 Jiná určená artritida; bérec
  • M1387 Jiná určená artritida; kotník a noha pod ním
  • M1388 Jiná určená artritida; jiné
  • M1389 Jiná určená artritida; lokalizace NS
  • M1390 Artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1391 Artritida NS; ramenní krajina
  • M1392 Artritida NS; nadloktí
  • M1393 Artritida NS; předloktí
  • M1394 Artritida NS; ruka
  • M1395 Artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1396 Artritida NS; bérec
  • M1397 Artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1398 Artritida NS; jiné
  • M1399 Artritida NS; lokalizace NS
  • M140 Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
  • M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních látkové přemeny ZJ
  • M142 Diabetická artropatie (E10-E14+ se spol.charkt..6 na čtvrtém místě)
  • M143 Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
  • M144 Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
  • M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
  • M146 Neuropatická artropatie
  • M148 Artropatie při jiných určených nemocech ZJ
  • M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
  • M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
  • M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
  • M153 Sekundární mnohočetná artróza
  • M154 Erozivní (osteo)artróza
  • M158 Jiná polyartróza
  • M159 Polyartróza NS
  • M160 Primární koxartróza, oboustranná
  • M161 Jiná primární koxartróza
  • M162 Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
  • M163 Jiná dysplastická koxartróza
  • M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
  • M165 Jiná poúrazová koxartróza
  • M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
  • M167 Jiná sekundární koxartróza
  • M169 Koxartróza NS
  • M170 Primární gonartróza, oboustranná
  • M171 Jiná primární gonartróza
  • M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
  • M173 Jiná poúrazová gonartróza
  • M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
  • M175 Jiná sekundární gonartróza
  • M179 Gonartróza NS
  • M180 Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
  • M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M182 Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M184 Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
  • M1900 Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1901 Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1902 Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1903 Primární artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1904 Primární artróza jiných kloubů; ruka
  • M1905 Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1906 Primární artróza jiných kloubů; bérec
  • M1907 Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1908 Primární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1909 Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1910 Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1911 Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1912 Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1913 Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1914 Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
  • M1915 Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1916 Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
  • M1917 Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1918 Poúrazová artróza jiných kloubů; jiné
  • M1919 Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1920 Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
  • M1921 Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
  • M1922 Jiné sekundární artrózy; nadloktí
  • M1923 Jiné sekundární artrózy; předloktí
  • M1924 Jiné sekundární artrózy; ruka
  • M1925 Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
  • M1926 Jiné sekundární artrózy; bérec
  • M1927 Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
  • M1928 Sekundární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1929 Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
  • M1980 Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
  • M1981 Jiná určená artróza; ramenní krajina
  • M1982 Jiná určená artróza; nadloktí
  • M1983 Jiná určená artróza; předloktí
  • M1984 Jiná určená artróza; ruka
  • M1985 Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
  • M1986 Jiná určená artróza; bérec
  • M1987 Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
  • M1988 Jiná určená artróza; jiné
  • M1989 Jiná určená artróza; lokalizace NS
  • M1990 Artróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M1991 Artróza NS; ramenní krajina
  • M1992 Artróza NS; nadloktí
  • M1993 Artróza NS; předloktí
  • M1994 Artróza NS; ruka
  • M1995 Artróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M1996 Artróza NS; bérec
  • M1997 Artróza NS; kotník a noha pod ním
  • M1998 Artróza NS; jiné
  • M1999 Artróza NS; lokalizace NS
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M220 Recidivující dislokace čéšky
  • M221 Recidivující subluxace čéšky
  • M222 Patelofemorální poruchy
  • M223 Jiné poruchy čéšky
  • M224 Chondromalacie čéšky
  • M228 Jiná onemocnění čéšky
  • M229 Onemocnění čéšky NS
  • M2300 Cystický meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2301 Cystický meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2302 Cystický meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2303 Cystický meniskus; NS část menisku
  • M2304 Cystický meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2305 Cystický meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2306 Cystický meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2309 Cystický meniskus; NS meniskus
  • M2310 (Vrozený) diskoidní meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2311 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2312 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2313 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS část menisku
  • M2314 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2315 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2316 (Vrozený) diskoidní meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2319 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS meniskus
  • M2320 Porucha menisku způs.star.poraněním; mnohočetné lokalizace
  • M2321 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnitř.menisku
  • M2322 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnitř.menisku
  • M2323 Porucha menisku způs.star.poran.; NS část menisku
  • M2324 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnějš.menisku
  • M2325 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnějšího menisku
  • M2326 Porucha menisku způs.star.poran.; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2329 Porucha menisku způs.star.poraněním; NS meniskus
  • M2330 Jiné poruchy menisku; mnohočetné lokalizace
  • M2331 Jiné poruchy menisku; přední roh vnitř.menisku
  • M2332 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnitř.menisku
  • M2333 Jiné poruchy menisku; NS část menisku
  • M2334 Jiné poruchy menisku; přední roh vnějš.menisku
  • M2335 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnějšího menisku
  • M2336 Jiné poruchy menisku; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2339 Jiné poruchy menisku; NS meniskus
  • M2340 Volné těleso v koleně; mnohočetné lokalizace
  • M2341 Volné těleso v koleně; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2342 Volné těleso v koleně; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2343 Volné těleso v koleně; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2344 Volné těleso v koleně; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2345 Volné těleso v koleně; zadní roh vnějšího menisku
  • M2346 Volné těleso v koleně; jiná a NS část vnějš.menisku
  • M2347 Volné těleso v koleně; pouzdrový vaz
  • M2349 Volné těleso v koleně; NS vaz, meniskus
  • M2350 Chronická nestabilita kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2351 Chronická nestabilita kolena; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2352 Chronická nestabilita kolena; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2353 Chronická nestabilita kolena; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2354 Chronická nestabilita kolena; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2355 Chronická nestabilita kolena; zadní roh vnějšího menisku
  • M2356 Chronická nestabilita kolena; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2357 Chronická nestabilita kolena; pouzdrový vaz
  • M2359 Chronická nestabilita kolena; NS vaz, meniskus
  • M2360 Jiné spont.roztržení vazu kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2361 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; přední zkřížený vaz
  • M2362 Jiné spont.roztrž. vazu kolena; zadní zkřížený vaz
  • M2363 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; vnitřní postranní vaz
  • M2364 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; zevní postranní vaz
  • M2367 Jiné spont.roztržení vazu kolena; kapsulární vaz
  • M2369 Jiné spont.roztržení vazu kolena; NS vaz
  • M2380 Jiné.vnitřní poran.kolenního kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2381 Jiné vnitř.poran.kolen.kloubu; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2382 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2383 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2384 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zevní vaz,před.roh vnějš.menisku
  • M2385 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní roh vnějšího menisku
  • M2386 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2387 Jiné vnitř.por.kolenního kloubu; pouzdrový vaz
  • M2389 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; NS vaz, meniskus
  • M2390 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; mnohočetné lokalizace
  • M2391 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; přední vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2392 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2393 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2394 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2395 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní roh vnějšího menisku
  • M2396 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2397 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; pouzdrový vaz
  • M2399 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; NS vaz, meniskus
  • M2400 Volné těleso v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2401 Volné těleso v kloubu; ramenní krajina
  • M2402 Volné těleso v kloubu; nadloktí
  • M2403 Volné těleso v kloubu; předloktí
  • M2404 Volné těleso v kloubu; ruka
  • M2405 Volné těleso v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2406 Volné těleso v kloubu; bérec
  • M2407 Volné těleso v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2409 Volné těleso v kloubu; lokalizace NS
  • M2410 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2411 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ramenní krajina
  • M2412 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; nadloktí
  • M2413 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; předloktí
  • M2414 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ruka
  • M2415 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2416 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; bérec
  • M2417 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2418 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; jiné
  • M2419 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; lokalizace NS
  • M2420 Poruchy vazů; mnohočetné lokalizace
  • M2421 Poruchy vazů; ramenní krajina
  • M2422 Poruchy vazů; nadloktí
  • M2423 Poruchy vazů; předloktí
  • M2424 Poruchy vazů; ruka
  • M2425 Poruchy vazů; pánevní krajina a stehno
  • M2426 Poruchy vazů; bérec
  • M2427 Poruchy vazů; kotník a noha pod ním
  • M2428 Poruchy vazů; jiné
  • M2429 Poruchy vazů; lokalizace NS
  • M2430 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2431 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2432 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; nadloktí
  • M2433 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; předloktí
  • M2434 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ruka
  • M2435 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2436 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; bérec
  • M2437 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2438 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; jiné
  • M2439 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2440 Opakovaná dislokace a subluxace; mnohočetné lokalizace
  • M2441 Opakovaná dislokace a subluxace; ramenní krajina
  • M2442 Opakovaná dislokace a subluxace; nadloktí
  • M2443 Opakovaná dislokace a subluxace; předloktí
  • M2444 Opakovaná dislokace a subluxace; ruka
  • M2445 Opakovaná dislokace a subluxace; pánevní krajina a stehno
  • M2446 Opakovaná dislokace a subluxace; bérec
  • M2447 Opakovaná dislokace a subluxace; kotník a noha pod ním
  • M2448 Opakovaná dislokace a subluxace; jiné
  • M2449 Opakovaná dislokace a subluxace; lokalizace NS
  • M2450 Kontraktura kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2451 Kontraktura kloubu; ramenní krajina
  • M2452 Kontraktura kloubu; nadloktí
  • M2453 Kontraktura kloubu; předloktí
  • M2454 Kontraktura kloubu; ruka
  • M2455 Kontraktura kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2456 Kontraktura kloubu; bérec
  • M2457 Kontraktura kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2458 Kontraktura kloubu; jiné
  • M2459 Kontraktura kloubu; lokalizace NS
  • M2460 Ankylóza kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2461 Ankylóza kloubu; ramenní krajina
  • M2462 Ankylóza kloubu; nadloktí
  • M2463 Ankylóza kloubu; předloktí
  • M2464 Ankylóza kloubu; ruka
  • M2465 Ankylóza kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2466 Ankylóza kloubu; bérec
  • M2467 Ankylóza kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2468 Ankylóza kloubu; jiné
  • M2469 Ankylóza kloubu; lokalizace NS
  • M2470 Protruze jamky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2471 Protruze jamky kloubní; ramenní krajina
  • M2472 Protruze jamky kloubní; nadloktí
  • M2473 Protruze jamky kloubní; předloktí
  • M2474 Protruze jamky kloubní; ruka
  • M2475 Protruze jamky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2476 Protruze jamky kloubní; bérec
  • M2477 Protruze jamky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2478 Protruze jamky kloubní; jiné
  • M2479 Protruze jamky kloubní; lokalizace NS
  • M2480 Jiné určené poruchy kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2481 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2482 Jiné určené poruchy kloubu NJ; nadloktí
  • M2483 Jiné určené poruchy kloubu NJ; předloktí
  • M2484 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ruka
  • M2485 Jiné určené poruchy kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2486 Jiné určené poruchy kloubu NJ; bérec
  • M2487 Jiné určené poruchy kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2488 Jiné určené poruchy kloubu NJ; jiné
  • M2489 Jiné určené poruchy kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2490 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2491 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2492 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2493 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2494 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ruka
  • M2495 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2496 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; bérec
  • M2497 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2498 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; jiné
  • M2499 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M2500 Hemartros; mnohočetné lokalizace
  • M2501 Hemartros; ramenní krajina
  • M2502 Hemartros; nadloktí
  • M2503 Hemartros; předloktí
  • M2504 Hemartros; ruka
  • M2505 Hemartros; pánevní krajina a stehno
  • M2506 Hemartros; bérec
  • M2507 Hemartros; kotník a noha pod ním
  • M2508 Hemartros; jiné
  • M2509 Hemartros; lokalizace NS
  • M2510 Píštěl kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2511 Píštěl kloubu; ramenní krajina
  • M2512 Píštěl kloubu; nadloktí
  • M2513 Píštěl kloubu; předloktí
  • M2514 Píštěl kloubu; ruka
  • M2515 Píštěl kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2516 Píštěl kloubu; bérec
  • M2517 Píštěl kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2519 Píštěl kloubu; lokalizace NS
  • M2520 Volný kloub; mnohočetné lokalizace
  • M2521 Volný kloub; ramenní krajina
  • M2522 Volný kloub; nadloktí
  • M2523 Volný kloub; předloktí
  • M2524 Volný kloub; ruka
  • M2525 Volný kloub; pánevní krajina a stehno
  • M2526 Volný kloub; bérec
  • M2527 Volný kloub; kotník a noha pod ním
  • M2528 Volný kloub; jiné
  • M2529 Volný kloub; lokalizace NS
  • M2530 Jiná nestabilita kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2531 Jiná nestabilita kloubu; ramenní krajina
  • M2532 Jiná nestabilita kloubu; nadloktí
  • M2533 Jiná nestabilita kloubu; předloktí
  • M2534 Jiná nestabilita kloubu; ruka
  • M2535 Jiná nestabilita kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2536 Jiná nestabilita kloubu; bérec
  • M2537 Jiná nestabilita kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2538 Jiná nestabilita kloubu; jiné
  • M2539 Jiná nestabilita kloubu; lokalizace NS
  • M2540 Výpotek v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2541 Výpotek v kloubu; ramenní krajina
  • M2542 Výpotek v kloubu; nadloktí
  • M2543 Výpotek v kloubu; předloktí
  • M2544 Výpotek v kloubu; ruka
  • M2545 Výpotek v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2546 Výpotek v kloubu; bérec
  • M2547 Výpotek v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2548 Výpotek v kloubu; jiné
  • M2549 Výpotek v kloubu; lokalizace NS
  • M2550 Bolest v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2551 Bolest v kloubu; ramenní krajina
  • M2552 Bolest v kloubu; nadloktí
  • M2553 Bolest v kloubu; předloktí
  • M2554 Bolest v kloubu; ruka
  • M2555 Bolest v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2556 Bolest v kloubu; bérec
  • M2557 Bolest v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2558 Bolest v kloubu; jiné
  • M2559 Bolest v kloubu; lokalizace NS
  • M2560 Ztuhlost kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2561 Ztuhlost kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2562 Ztuhlost kloubu NJ; nadloktí
  • M2563 Ztuhlost kloubu NJ; předloktí
  • M2564 Ztuhlost kloubu NJ; ruka
  • M2565 Ztuhlost kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2566 Ztuhlost kloubu NJ; bérec
  • M2567 Ztuhlost kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2568 Ztuhlost kloubu NJ; jiné
  • M2569 Ztuhlost kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2570 Osteofyty; mnohočetné lokalizace
  • M2571 Osteofyty; ramenní krajina
  • M2572 Osteofyty; nadloktí
  • M2573 Osteofyty; předloktí
  • M2574 Osteofyty; ruka
  • M2575 Osteofyty; pánevní krajina a stehno
  • M2576 Osteofyty; bérec
  • M2577 Osteofyty; kotník a noha pod ním
  • M2578 Osteofyty; jiné
  • M2579 Osteofyty; lokalizace NS
  • M2580 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2581 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ramenní krajina
  • M2582 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; nadloktí
  • M2583 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; předloktí
  • M2584 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ruka
  • M2585 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; pánev.krajina a stehno
  • M2586 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; bérec
  • M2587 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2588 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; jiné
  • M2589 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; lokalizace NS
  • M2590 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2591 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2592 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2593 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2594 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ruka
  • M2595 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2596 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; bérec
  • M2597 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2598 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; jiné
  • M2599 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M300 Polyarteritis nodosa
  • M301 Polyarteritida s postižením plic [Churgova-Straussova]
  • M302 Juvenilní polyarteritida
  • M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]
  • M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
  • M310 Hypersenzitivní angiitida
  • M311 Trombotická mikroangiopatie
  • M312 Letální granulom střední čáry
  • M313 Wegenerova granulomatóza
  • M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
  • M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
  • M316 Jiná gigantocelulární arteritida
  • M317 Mikroskopická polyangiitida
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • M319 Nekrotizující vaskulopatie NS
  • M320 Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
  • M321 Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
  • M328 Jiné formy systémového lupus erythematodes
  • M329 Systémový lupus erythematodes NS
  • M330 Juvenilní dermatomyozitida
  • M331 Jiná dermatomyozitida
  • M332 Polymyozitida
  • M339 Dermatopolymyozitida NS
  • M340 Progresivní systémová skleróza
  • M341 CR(E)ST syndrom
  • M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
  • M348 Jiné formy systémové sklerózy
  • M349 Systémová skleróza NS
  • M350 [Sjögrenův] sicca syndrom
  • M351 Jiné přesahující syndromy
  • M352 Behčetova nemoc
  • M353 Revmatická polymyalgie
  • M354 Difuzní (eozinofilní) fasciitida
  • M355 Multifokální fibroskleróza
  • M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
  • M357 Syndrom hypermobility
  • M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
  • M359 Systémová postižení pojivové tkáně NS
  • M360 Dermato(poly)myozitida při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M361 Artropatie při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+)
  • M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních ZJ (D50-D76+)
  • M364 Artropatie při hypersenzitivních reakcích ZJ
  • M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech ZJ
  • M6000 Infekční myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6001 Infekční myozitida; ramenní krajina
  • M6002 Infekční myozitida; nadloktí
  • M6003 Infekční myozitida; předloktí
  • M6004 Infekční myozitida; ruka
  • M6005 Infekční myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6006 Infekční myozitida; bérec
  • M6007 Infekční myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6008 Infekční myozitida; jiné
  • M6009 Infekční myozitida; lokalizace NS
  • M6010 Intersticiální myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6011 Intersticiální myozitida; ramenní krajina
  • M6012 Intersticiální myozitida; nadloktí
  • M6013 Intersticiální myozitida; předloktí
  • M6014 Intersticiální myozitida; ruka
  • M6015 Intersticiální myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6016 Intersticiální myozitida; bérec
  • M6017 Intersticiální myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6018 Intersticiální myozitida; jiné
  • M6019 Intersticiální myozitida; lokalizace NS
  • M6020 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6021 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ramenní krajina
  • M6022 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; nadloktí
  • M6023 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; předloktí
  • M6024 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ruka
  • M6025 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6026 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; bérec
  • M6027 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; kotník a noha pod ním
  • M6028 Granulom z cizího tělesa měkkké tkáně NJ; jiné
  • M6029 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; lokalizace NS
  • M6080 Jiná myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6081 Jiná myozitida; ramenní krajina
  • M6082 Jiná myozitida; nadloktí
  • M6083 Jiná myozitida; předloktí
  • M6084 Jiná myozitida; ruka
  • M6085 Jiná myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6086 Jiná myozitida; bérec
  • M6087 Jiná myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6088 Jiná myozitida; jiné
  • M6089 Jiná myozitida; lokalizace NS
  • M6090 Myozitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6091 Myozitida NS; ramenní krajina
  • M6092 Myozitida NS; nadloktí
  • M6093 Myozitida NS; předloktí
  • M6094 Myozitida NS; ruka
  • M6095 Myozitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6096 Myozitida NS; bérec
  • M6097 Myozitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6098 Myozitida NS; jiné
  • M6099 Myozitida NS; lokalizace NS
  • M6100 Myositis ossificans traumatica; mnohočetné lokalizace
  • M6101 Myositis ossificans traumatica; ramenní krajina
  • M6102 Myositis ossificans traumatica; nadloktí
  • M6103 Myositis ossificans traumatica; předloktí
  • M6104 Myositis ossificans traumatica; ruka
  • M6105 Myositis ossificans traumatica; pánevní krajina a stehno
  • M6106 Myositis ossificans traumatica; bérec
  • M6107 Myositis ossificans traumatica; kotník a noha pod ním
  • M6108 Myositis ossificans traumatica; jiné
  • M6109 Myositis ossificans traumatica; lokalizace NS
  • M6110 Myositis ossificans progressiva; mnohočetné lokalizace
  • M6111 Myositis ossificans progressiva; ramenní krajina
  • M6112 Myositis ossificans progressiva; nadloktí
  • M6113 Myositis ossificans progressiva; předloktí
  • M6114 Myositis ossificans progressiva; ruka
  • M6115 Myositis ossificans progressiva; pánevní krajina a stehno
  • M6116 Myositis ossificans progressiva; bérec
  • M6117 Myositis ossificans progressiva; kotník a noha pod ním
  • M6118 Myositis ossificans progressiva; jiné
  • M6119 Myositis ossificans progressiva; lokalizace NS
  • M6120 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6121 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6122 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; nadloktí
  • M6123 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; předloktí
  • M6124 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ruka
  • M6125 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6126 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; bérec
  • M6127 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6128 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; jiné
  • M6129 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6130 Kalcifikace a osifikace sval.spoj.s popál.; mnohočetné lokalizace
  • M6131 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ramenní krajina
  • M6132 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; nadloktí
  • M6133 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; předloktí
  • M6134 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ruka
  • M6135 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; pánevní krajina a stehno
  • M6136 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; bérec
  • M6137 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; kotník a noha pod ním
  • M6138 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; jiné
  • M6139 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; lokalizace NS
  • M6140 Jiná kalcifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6141 Jiná kalcifikace svalu; ramenní krajina
  • M6142 Jiná kalcifikace svalu; nadloktí
  • M6143 Jiná kalcifikace svalu; předloktí
  • M6144 Jiná kalcifikace svalu; ruka
  • M6145 Jiná kalcifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6146 Jiná kalcifikace svalu; bérec
  • M6147 Jiná kalcifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6148 Jiná kalcifikace svalu; jiné
  • M6149 Jiná kalcifikace svalu; lokalizace NS
  • M6150 Jiná osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6151 Jiná osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6152 Jiná osifikace svalu; nadloktí
  • M6153 Jiná osifikace svalu; předloktí
  • M6154 Jiná osifikace svalu; ruka
  • M6155 Jiná osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6156 Jiná osifikace svalu; bérec
  • M6157 Jiná osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6158 Jiná osifikace svalu; jiné
  • M6159 Jiná osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6190 Kalcifikace a osif.svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6191 Kalcifikace a osif.svalu NS; ramenní krajina
  • M6192 Kalcifikace a osif.svalu NS; nadloktí
  • M6193 Kalcifikace a osif.svalu NS; předloktí
  • M6194 Kalcifikace a osif.svalu NS; ruka
  • M6195 Kalcifikace a osif.svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6196 Kalcifikace a osif.svalu NS; bérec
  • M6197 Kalcifikace a osif.svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6198 Kalcifikace a osif.svalu NS; jiné
  • M6199 Kalcifikace a osif.svalu NS; lokalizace NS
  • M6200 Rozštěp svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6201 Rozštěp svalu; ramenní krajina
  • M6202 Rozštěp svalu; nadloktí
  • M6203 Rozštěp svalu; předloktí
  • M6204 Rozštěp svalu; ruka
  • M6205 Rozštěp svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6206 Rozštěp svalu; bérec
  • M6207 Rozštěp svalu; kotník a noha pod ním
  • M6208 Rozštěp svalu; jiné
  • M6209 Rozštěp svalu; lokalizace NS
  • M6210 Jiná ruptura svalu (neúrazová); mnohočetné lokalizace
  • M6211 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ramenní krajina
  • M6212 Jiná ruptura svalu (neúrazová); nadloktí
  • M6213 Jiná ruptura svalu (neúrazová); předloktí
  • M6214 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ruka
  • M6215 Jiná ruptura svalu (neúrazová); pánevní krajina a stehno
  • M6216 Jiná ruptura svalu (neúrazová); bérec
  • M6217 Jiná ruptura svalu (neúrazová); kotník a noha pod ním
  • M6218 Jiná ruptura svalu (neúrazová); jiné
  • M6219 Jiná ruptura svalu (neúrazová); lokalizace NS
  • M6220 Ischemický infarkt svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6221 Ischemický infarkt svalu; ramenní krajina
  • M6222 Ischemický infarkt svalu; nadloktí
  • M6223 Ischemický infarkt svalu; předloktí
  • M6224 Ischemický infarkt svalu; ruka
  • M6225 Ischemický infarkt svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6226 Ischemický infarkt svalu; bérec
  • M6227 Ischemický infarkt svalu; kotník a noha pod ním
  • M6228 Ischemický infarkt svalu; jiné
  • M6229 Ischemický infarkt svalu; lokalizace NS
  • M6230 Syndrom nehybnosti (paraplegický); mnohočetné lokalizace
  • M6231 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ramenní krajina
  • M6232 Syndrom nehybnosti (paraplegický); nadloktí
  • M6233 Syndrom nehybnosti (paraplegický); předloktí
  • M6234 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ruka
  • M6235 Syndrom nehybnosti (paraplegický); pánevní krajina a stehno
  • M6236 Syndrom nehybnosti (paraplegický); bérec
  • M6237 Syndrom nehybnosti (paraplegický); kotník a noha pod ním
  • M6238 Syndrom nehybnosti (paraplegický); jiné
  • M6239 Syndrom nehybnosti (paraplegický); lokalizace NS
  • M6240 Kontraktura svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6241 Kontraktura svalu; ramenní krajina
  • M6242 Kontraktura svalu; nadloktí
  • M6243 Kontraktura svalu; předloktí
  • M6244 Kontraktura svalu; ruka
  • M6245 Kontraktura svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6246 Kontraktura svalu; bérec
  • M6247 Kontraktura svalu; kotník a noha pod ním
  • M6248 Kontraktura svalu; jiné
  • M6249 Kontraktura svalu; lokalizace NS
  • M6250 Ochablost a atrofie svalu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6251 Ochablost a atrofie svalu NJ; ramenní krajina
  • M6252 Ochablost a atrofie svalu NJ; nadloktí
  • M6253 Ochablost a atrofie svalu NJ; předloktí
  • M6254 Ochablost a atrofie svalu NJ; ruka
  • M6255 Ochablost a atrofie svalu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6256 Ochablost a atrofie svalu NJ; bérec
  • M6257 Ochablost a atrofie svalu NJ; kotník a noha pod ním
  • M6258 Ochablost a atrofie svalu NJ; jiné
  • M6259 Ochablost a atrofie svalu NJ; lokalizace NS
  • M6260 Svalová křeč; mnohočetné lokalizace
  • M6261 Svalová křeč; ramenní krajina
  • M6262 Svalová křeč; nadloktí
  • M6263 Svalová křeč; předloktí
  • M6264 Svalová křeč; ruka
  • M6265 Svalová křeč; pánevní krajina a stehno
  • M6266 Svalová křeč; bérec
  • M6267 Svalová křeč; kotník a noha pod ním
  • M6268 Svalová křeč; jiné
  • M6269 Svalová křeč; lokalizace NS
  • M6280 Jiná určená onemocnění svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6281 Jiná určená onemocnění svalu; ramenní krajina
  • M6282 Jiná určená onemocnění svalu; nadloktí
  • M6283 Jiná určená onemocnění svalu; předloktí
  • M6284 Jiná určená onemocnění svalu; ruka
  • M6285 Jiná určená onemocnění svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6286 Jiná určená onemocnění svalu; bérec
  • M6287 Jiná určená onemocnění svalu; kotník a noha pod ním
  • M6288 Jiná určená onemocnění svalu; jiné
  • M6289 Jiná určená onemocnění svalu; lokalizace NS
  • M6290 Onemocnění svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6291 Onemocnění svalu NS; ramenní krajina
  • M6292 Onemocnění svalu NS; nadloktí
  • M6293 Onemocnění svalu NS; předloktí
  • M6294 Onemocnění svalu NS; ruka
  • M6295 Onemocnění svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6296 Onemocnění svalu NS; bérec
  • M6297 Onemocnění svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6298 Onemocnění svalu NS; jiné
  • M6299 Onemocnění svalu NS; lokalizace NS
  • M630 Myozitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • M631 Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích ZJ
  • M632 Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
  • M633 Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
  • M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech ZJ
  • M6500 Absces šlachové pochvy; mnohočetné lokalizace
  • M6501 Absces šlachové pochvy; ramenní krajina
  • M6502 Absces šlachové pochvy; nadloktí
  • M6503 Absces šlachové pochvy; předloktí
  • M6504 Absces šlachové pochvy; ruka
  • M6506 Absces šlachové pochvy; bérec
  • M6507 Absces šlachové pochvy; kotník a noha pod ním
  • M6508 Absces šlachové pochvy; jiné
  • M6509 Absces šlachové pochvy; lokalizace NS
  • M6510 Jiná infekční (tendo)synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6511 Jiná infekční (tendo)synovitida; ramenní krajina
  • M6512 Jiná infekční (tendo)synovitida; nadloktí
  • M6513 Jiná infekční (tendo)synovitida; předloktí
  • M6514 Jiná infekční (tendo)synovitida; ruka
  • M6516 Jiná infekční (tendo)synovitida; bérec
  • M6517 Jiná infekční (tendo)synovitida; kotník a noha pod ním
  • M6518 Jiná infekční (tendo)synovitida; jiné
  • M6519 Jiná infekční (tendo)synovitida; lokalizace NS
  • M6520 Kalcifikující zánět šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6521 Kalcifikující zánět šlachy; ramenní krajina
  • M6522 Kalcifikující zánět šlachy; nadloktí
  • M6523 Kalcifikující zánět šlachy; předloktí
  • M6524 Kalcifikující zánět šlachy; ruka
  • M6526 Kalcifikující zánět šlachy; bérec
  • M6527 Kalcifikující zánět šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6528 Kalcifikující zánět šlachy; jiné
  • M6529 Kalcifikující zánět šlachy; lokalizace NS
  • M6534 Skákavý prst [trigger finger]; ruka
  • M6539 Skákavý prst [trigger finger]; lokalizace NS
  • M6543 Tendosynovitida v obl. bodc. výb. k. vřet. [de Quervainova]; předloktí
  • M6580 Jiná synovitida a tendosynovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6581 Jiná synovitida a tendosynovitida; ramenní krajina
  • M6582 Jiná synovitida a tendosynovitida; nadloktí
  • M6583 Jiná synovitida a tendosynovitida; předloktí
  • M6584 Jiná synovitida a tendosynovitida; ruka
  • M6585 Jiná synovitida a tendosynovitida; pánevní krajina a stehno
  • M6586 Jiná synovitida a tendosynovitida; bérec
  • M6587 Jiná synovitida a tendosynovitida; kotník a noha pod ním
  • M6588 Jiná synovitida a tendosynovitida; jiné
  • M6589 Jiná synovitida a tendosynovitida; lokalizace NS
  • M6590 Synovitida a tendosynovitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6591 Synovitida a tendosynovitida NS; ramenní krajina
  • M6592 Synovitida a tendosynovitida NS; nadloktí
  • M6593 Synovitida a tendosynovitida NS; předloktí
  • M6594 Synovitida a tendosynovitida NS; ruka
  • M6595 Synovitida a tendosynovitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6596 Synovitida a tendosynovitida NS; bérec
  • M6597 Synovitida a tendosynovitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6598 Synovitida a tendosynovitida NS; jiné
  • M6599 Synovitida a tendosynovitida NS; lokalizace NS
  • M6606 Ruptura popliteální cysty; bérec
  • M6609 Ruptura popliteální cysty; lokalizace NS
  • M6610 Ruptura synoviální blány; mnohočetné lokalizace
  • M6611 Ruptura synoviální blány; ramenní krajina
  • M6612 Ruptura synoviální blány; nadloktí
  • M6613 Ruptura synoviální blány; předloktí
  • M6614 Ruptura synoviální blány; ruka
  • M6615 Ruptura synoviální blány; pánevní krajina a stehno
  • M6616 Ruptura synoviální blány; bérec
  • M6617 Ruptura synoviální blány; kotník a noha pod ním
  • M6618 Ruptura synoviální blány; jiné
  • M6619 Ruptura synoviální blány; lokalizace NS
  • M6620 Samovolná ruptura šlach extenzorů; mnohočetné lokalizace
  • M6621 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ramenní krajina
  • M6622 Samovolná ruptura šlach extenzorů; nadloktí
  • M6623 Samovolná ruptura šlach extenzorů; předloktí
  • M6624 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ruka
  • M6625 Samovolná ruptura šlach extenzorů; pánevní krajina a stehno
  • M6626 Samovolná ruptura šlach extenzorů; bérec
  • M6627 Samovolná ruptura šlach extenzorů; kotník a noha pod ním
  • M6629 Samovolná ruptura šlach extenzorů; lokalizace NS
  • M6630 Samovolná ruptura šlach flexorů; mnohočetné lokalizace
  • M6631 Samovolná ruptura šlach flexorů; ramenní krajina
  • M6632 Samovolná ruptura šlach flexorů; nadloktí
  • M6633 Samovolná ruptura šlach flexorů; předloktí
  • M6634 Samovolná ruptura šlach flexorů; ruka
  • M6635 Samovolná ruptura šlach flexorů; pánevní krajina a stehno
  • M6636 Samovolná ruptura šlach flexorů; bérec
  • M6637 Samovolná ruptura šlach flexorů; kotník a noha pod ním
  • M6639 Samovolná ruptura šlach flexorů; lokalizace NS
  • M6640 Samovolná ruptura jiných šlach; mnohočetné lokalizace
  • M6641 Samovolná ruptura jiných šlach; ramenní krajina
  • M6642 Samovolná ruptura jiných šlach; nadloktí
  • M6643 Samovolná ruptura jiných šlach; předloktí
  • M6644 Samovolná ruptura jiných šlach; ruka
  • M6645 Samovolná ruptura jiných šlach; pánevní krajina a stehno
  • M6646 Samovolná ruptura jiných šlach; bérec
  • M6647 Samovolná ruptura jiných šlach; kotník a noha pod ním
  • M6648 Samovolná ruptura jiných šlach; jiné
  • M6649 Samovolná ruptura jiných šlach; lokalizace NS
  • M6650 Samovolná ruptura neurčené šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6651 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ramenní krajina
  • M6652 Samovolná ruptura neurčené šlachy; nadloktí
  • M6653 Samovolná ruptura neurčené šlachy; předloktí
  • M6654 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ruka
  • M6655 Samovolná ruptura neurčené šlachy; pánevní krajina a stehno
  • M6656 Samovolná ruptura neurčené šlachy; bérec
  • M6657 Samovolná ruptura neurčené šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6658 Samovolná ruptura neurčené šlachy; jiné
  • M6659 Samovolná ruptura neurčené šlachy; lokalizace NS
  • M670 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
  • M671 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
  • M672 Hypertrofie synoviální blány nezařazená jinde
  • M673 Přechodná synovitida
  • M674 Ganglion
  • M678 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
  • M679 Onemocnění synoviální blány a šlachy NS
  • M680 Synovitida a tendosynovitida při bakteriápních nemocech ZJ
  • M688 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech ZJ
  • M7003 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; předloktí
  • M7004 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; ruka
  • M7014 Burzitida ruky; ruka
  • M7022 Burzitida olekranonu; nadloktí
  • M7032 Jiná burzitida lokte; nadloktí
  • M7046 Prepatelární burzitida; bérec
  • M7056 Jiná burzitida kolena; bérec
  • M7065 Trochanterická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7075 Jiná burzitida kyčle; pánevní krajina a stehno
  • M7080 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7081 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ramenní krajina
  • M7082 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; nadloktí
  • M7083 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; předloktí
  • M7084 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ruka
  • M7085 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7086 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; bérec
  • M7087 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7088 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; jiné
  • M7089 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; lokalizace NS
  • M7090 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7091 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ramenní krajina
  • M7092 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; nadloktí
  • M7093 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; předloktí
  • M7094 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ruka
  • M7095 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7096 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; bérec
  • M7097 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7098 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; jiné
  • M7099 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; lokalizace NS
  • M7100 Absces burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7101 Absces burzy; ramenní krajina
  • M7102 Absces burzy; nadloktí
  • M7103 Absces burzy; předloktí
  • M7104 Absces burzy; ruka
  • M7105 Absces burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7106 Absces burzy; bérec
  • M7107 Absces burzy; kotník a noha pod ním
  • M7108 Absces burzy; jiné
  • M7109 Absces burzy; lokalizace NS
  • M7110 Jiná infekční burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7111 Jiná infekční burzitida; ramenní krajina
  • M7112 Jiná infekční burzitida; nadloktí
  • M7113 Jiná infekční burzitida; předloktí
  • M7114 Jiná infekční burzitida; ruka
  • M7115 Jiná infekční burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7116 Jiná infekční burzitida; bérec
  • M7117 Jiná infekční burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7119 Jiná infekční burzitida; lokalizace NS
  • M7126 Synoviální cysta popliteálního prostoru; bérec
  • M7130 Jiná cysta burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7131 Jiná cysta burzy; ramenní krajina
  • M7132 Jiná cysta burzy; nadloktí
  • M7133 Jiná cysta burzy; předloktí
  • M7134 Jiná cysta burzy; ruka
  • M7135 Jiná cysta burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7136 Jiná cysta burzy; bérec
  • M7137 Jiná cysta burzy; kotník a noha pod ním
  • M7139 Jiná cysta burzy; lokalizace NS
  • M7140 Vápenaté uloženiny v burze; mnohočetné lokalizace
  • M7142 Vápenaté uloženiny v burze; nadloktí
  • M7143 Vápenaté uloženiny v burze; předloktí
  • M7144 Vápenaté uloženiny v burze; ruka
  • M7145 Vápenaté uloženiny v burze; pánevní krajina a stehno
  • M7146 Vápenaté uloženiny v burze; bérec
  • M7147 Vápenaté uloženiny v burze; kotník a noha pod ním
  • M7149 Vápenaté uloženiny v burze; lokalizace NS
  • M7150 Jiná burzitida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M7152 Jiná burzitida nezařazená jinde; nadloktí
  • M7153 Jiná burzitida nezařazená jinde; předloktí
  • M7154 Jiná burzitida nezařazená jinde; ruka
  • M7155 Jiná burzitida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M7156 Jiná burzitida nezařazená jinde; bérec
  • M7157 Jiná burzitida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M7159 Jiná burzitida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M7180 Jiné určené burzopatie; mnohočetné lokalizace
  • M7181 Jiné určené burzopatie; ramenní krajina
  • M7182 Jiné určené burzopatie; nadloktí
  • M7183 Jiné určené burzopatie; předloktí
  • M7184 Jiné určené burzopatie; ruka
  • M7185 Jiné určené burzopatie; pánevní krajina a stehno
  • M7186 Jiné určené burzopatie; bérec
  • M7187 Jiné určené burzopatie; kotník a noha pod ním
  • M7189 Jiné určené burzopatie; lokalizace NS
  • M7190 Burzopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7191 Burzopatie NS; ramenní krajina
  • M7192 Burzopatie NS; nadloktí
  • M7193 Burzopatie NS; předloktí
  • M7194 Burzopatie NS; ruka
  • M7195 Burzopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7196 Burzopatie NS; bérec
  • M7197 Burzopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7199 Burzopatie NS; lokalizace NS
  • M7204 Fibromatóza palmární fascie; ruka
  • M7214 Polštářkové klouby; ruka
  • M7219 Polštářkové klouby; lokalizace NS
  • M7227 Fibromatóza plantární fascie; kotník a noha pod ním
  • M7240 Fibromatóza pseudosarkomatózní; mnohočetné lokalizace
  • M7244 Fibromatóza pseudosarkomatózní; ruka
  • M7246 Fibromatóza pseudosarkomatózní; bérec
  • M7247 Fibromatóza pseudosarkomatózní; kotník a noha pod ním
  • M7249 Fibromatóza pseudosarkomatózní; lokalizace NS
  • M7260 Fasciitida nekrotizující; mnohočetné lokalizace
  • M7261 Fasciitida nekrotizující; ramenní krajina
  • M7262 Fasciitida nekrotizující; nadloktí
  • M7263 Fasciitida nekrotizující; předloktí
  • M7264 Fasciitida nekrotizující; ruka
  • M7265 Fasciitida nekrotizující; pánevní krajina a stehno
  • M7266 Fasciitida nekrotizující; bérec
  • M7267 Fasciitida nekrotizující; kotník a noha pod ním
  • M7268 Fasciitida nekrotizující; jiné
  • M7269 Fasciitida nekrotizující; lokalizace NS
  • M7280 Jiná fibroblastická onemocnění; mnohočetné lokalizace
  • M7281 Jiná fibroblastická onemocnění; ramenní krajina
  • M7282 Jiná fibroblastická onemocnění; nadloktí
  • M7283 Jiná fibroblastická onemocnění; předloktí
  • M7284 Jiná fibroblastická onemocnění; ruka
  • M7285 Jiná fibroblastická onemocnění; pánevní krajina a stehno
  • M7286 Jiná fibroblastická onemocnění; bérec
  • M7287 Jiná fibroblastická onemocnění; kotník a noha pod ním
  • M7288 Jiná fibroblastická onemocnění; jiné
  • M7289 Jiná fibroblastická onemocnění; lokalizace NS
  • M7290 Fibroblastické onemocnění NS; mnohočetné lokalizace
  • M7291 Fibroblastické onemocnění NS; ramenní krajina
  • M7292 Fibroblastické onemocnění NS; nadloktí
  • M7293 Fibroblastické onemocnění NS; předloktí
  • M7294 Fibroblastické onemocnění NS; ruka
  • M7295 Fibroblastické onemocnění NS; pánevní krajina a stehno
  • M7296 Fibroblastické onemocnění NS; bérec
  • M7297 Fibroblastické onemocnění NS; kotník a noha pod ním
  • M7298 Fibroblastické onemocnění NS; jiné
  • M7299 Fibroblastické onemocnění NS; lokalizace NS
  • M7300 Gonokoková burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7301 Gonokoková burzitida; ramenní krajina
  • M7302 Gonokoková burzitida; nadloktí
  • M7303 Gonokoková burzitida; předloktí
  • M7304 Gonokoková burzitida; ruka
  • M7305 Gonokoková burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7306 Gonokoková burzitida; bérec
  • M7307 Gonokoková burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7309 Gonokoková burzitida; lokalizace NS
  • M7310 Syfilitická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7311 Syfilitická burzitida; ramenní krajina
  • M7312 Syfilitická burzitida; nadloktí
  • M7313 Syfilitická burzitida; předloktí
  • M7314 Syfilitická burzitida; ruka
  • M7315 Syfilitická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7316 Syfilitická burzitida; bérec
  • M7317 Syfilitická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7319 Syfilitická burzitida; lokalizace NS
  • M7380 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M7381 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M7382 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; nadloktí
  • M7383 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; předloktí
  • M7384 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ruka
  • M7385 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M7386 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; bérec
  • M7387 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M7388 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; jiné
  • M7389 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M750 Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu
  • M751 Syndrom manžety rotátoru
  • M752 Tendinitis bicipitalis
  • M753 Kalcifikující tendinitida ramene
  • M754 Syndrom naraženého ramene
  • M755 Burzitida ramene
  • M758 Jiná poškození ramene
  • M759 Poškození ramene NS
  • M7605 Tendinitis glutealis; pánevní krajina a stehno
  • M7609 Tendinitis glutealis; lokalizace NS
  • M7615 Tendinitis psoatica; pánevní krajina a stehno
  • M7619 Tendinitis psoatica; lokalizace NS
  • M7625 Ostruha hřebene kosti kyčelní; pánevní krajina a stehno
  • M7635 Syndrom iliotibiálního pruhu; pánevní krajina a stehno
  • M7636 Syndrom iliotibiálního pruhu; bérec
  • M7646 Tibiální kolaterální burzitida; bérec
  • M7656 Tendinitis patellaris; bérec
  • M7667 Tendinitida Achillovy šlachy; kotník a noha pod ním
  • M7676 Tendinitis fibularis (peronealis); bérec
  • M7679 Tendinitis peronealis; lokalizace NS
  • M7680 Jiné entézopatie DK mimo nohu; mnohočetné lokalizace
  • M7685 Jiné entézopatie DK mimo nohu; pánevní krajina a stehno
  • M7686 Jiné entézopatie DK mimo nohu; bérec
  • M7689 Jiné entézopatie DK mimo nohu; lokalizace NS
  • M7690 Entézopatie dolní končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M7695 Entézopatie dolní končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M7696 Entézopatie dolní končetiny NS; bérec
  • M7697 Entézopatie dolní končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M7699 Entézopatie dolní končetiny NS; lokalizace NS
  • M7700 Epikondylitida mediální; mnohočetné lokalizace
  • M7702 Epikondylitida mediální; nadloktí
  • M7703 Epikondylitida mediální; předloktí
  • M7705 Epikondylitida mediální; pánevní krajina a stehno
  • M7706 Epikondylitida mediální; bérec
  • M7707 Epikondylitida mediální; kotník a noha pod ním
  • M7709 Epikondylitida mediální; lokalizace NS
  • M7712 Epikondylitida laterální; nadloktí
  • M7713 Epikondylitida laterální; předloktí
  • M7715 Epikondylitida laterální; pánevní krajina a stehno