ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 24-M10 Akutní rehabilitace - 31-42 rehabilitačních dnů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 24-M10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče, jejichž hlavní náplní je rehabilitace pacienta. Do této DRG báze jsou klasifikovány veškeré případy, které obsahují minimálně 31 rehabilitačních dnů bez ohledu na indikaci rehabilitace a zároveň nesplňují klasifikační pravidla DRG bází s nižší prioritou. Jako rehabilitační den je brán každý kalendářní den hospitalizace, v rámci kterého čas strávený na rehabilitačních výkonech, procedurách a vyšetřeních (viz Seznam výkonů pro definici rehabilitační dne níže) dosáhne alespoň 60 minut.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 24-R03, 24-R04, 24-R05, 24-R06, 24-R07
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | První vedlejší diagnóza - získané poškození mozku
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • C710 ZN - mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
  • C711 ZN - čelní lalok [lobus frontalis]
  • C712 ZN - spánkový lalok [lobus temporalis]
  • C713 ZN - temenní lalok [lobus parietalis]
  • C714 ZN - týlní lalok [lobus occipitalis]
  • C715 ZN - mozková komora
  • C716 ZN - mozeček [cerebellum]
  • C717 ZN - mozkový kmen [truncus cerebri]
  • C718 ZN - léze přesahující mozek
  • C719 ZN - mozek NS
  • C793 Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D330 Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331 Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332 Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D430 Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431 Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432 Novotvar NNCH - mozek NS
  • F071 Postencefalitický syndrom
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F078 J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F079 Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G041 Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiná encefalitida, myelitida a encefalomyelitida
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Nitrolební absces a granulom
  • G061 Páteřní absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
  • G08 Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G800 Spastická kvadruplegická mozková obrna
  • G801 Spastická diplegická mozková obrna
  • G802 Spastická hemiplegická mozková obrna
  • G803 Dyskinetická mozková obrna
  • G804 Ataktická mozková obrna
  • G808 Jiná mozková obrna
  • G809 Mozková obrna NS
  • G810 Chabá hemiplegie
  • G811 Spastická hemiplegie
  • G819 Hemiplegie NS
  • G830 Diplegie horních končetin
  • G831 Monoplegie dolní končetiny
  • G832 Monoplegie horní končetiny
  • G833 Monoplegie NS
  • G910 Komunikující hydrocefalus
  • G911 Obstrukční hydrocefalus
  • G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913 Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918 Jiný hydrocefalus
  • G919 Hydrocefalus NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942 Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608 Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609 Subarachnoidální krvácení NS
  • I610 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ podkorové
  • I611 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ korové
  • I612 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS
  • I613 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene
  • I614 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku
  • I615 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor
  • I616 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618 Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení
  • I619 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS
  • I620 Neúrazové subdurální krvácení
  • I621 Neúrazové extradurální krvácení
  • I629 Nitrolební krvácení (neúrazové) NS
  • I630 Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631 Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633 Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634 Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636 Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638 Jiný mozkový infarkt
  • I639 Mozkový infarkt NS
  • I64 Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
  • I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653 Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671 Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672 Mozková ateroskleróza
  • I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674 Hypertenzní encefalopatie
  • I675 Nemoc moyamoya
  • I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677 Mozková arteritida nezařazená jinde
  • I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679 Cévní onemocnění mozku NS
  • I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681 Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682 Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I690 Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691 Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
  • I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693 Následky mozkového infarktu
  • I694 Následky cévní mozkové příhody neurčené jako krvácení nebo infarkt
  • I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • R470 Dysfázie a afázie
  • S0610 Úrazový edém mozku; neotevřená rána
  • S0611 Úrazový edém mozku; otevřená rána
  • S0620 Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621 Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630 Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631 Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640 Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641 Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650 Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651 Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660 Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661 Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680 Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681 Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690 Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691 Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • T060 Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
  • T905 Následky nitrolebního poranění
 • | První vedlejší diagnóza - míšní léze
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • G820 Chabá paraplegie
  • G821 Spastická paraplegie
  • G822 Paraplegie NS
  • G823 Chabá tetraplegie
  • G824 Spastická tetraplegie
  • G825 Tetraplegie NS
  • G950 Syringomyelie a syringobulbie
  • G951 Cévní myelopatie
  • G952 Komprese míchy NS
  • G958 Jiné určené nemoci míchy
  • G959 Nemoci míchy NS
  • S140 Otřes a edém krční míchy
  • S141 Jiná a neurčená poranění krční míchy
  • S240 Otřes a edém hrudní míchy
  • S241 Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
  • S340 Otřes a edém bederní míchy
  • S341 Jiné poranění bederní míchy
  • T061 Poranění nerv.a míchy postih.jiné mnohoč.části těla
  • T093 Poranění míchy, úroveň neurčena
  • T913 Následky poranění míchy
 • | První vedlejší diagnóza - neurorehabilitace ostatní
  • D337 Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D437 Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • F444 Disociativní motorické poruchy
  • G10 Huntingtonova nemoc
  • G110 Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111 Mozečková (cerebelární) ataxie s časným nástupem
  • G112 Mozečková (cerebelární) ataxie s pozdním nástupem
  • G113 Mozečková (cerebelární) ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114 Dědičná spastická paraplegie
  • G118 Jiné dědičné ataxie
  • G119 Dědičná ataxie NS
  • G120 Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ [Werdnigova–Hoffmannova]
  • G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122 Nemoci motorického neuronu
  • G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129 Míšní svalová atrofie NS
  • G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G131 Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132 Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G20 Parkinsonova nemoc
  • G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213 Parkinsonismus postencefalitický
  • G214 Vaskulární parkinsonismus
  • G218 Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219 Sekundární parkinsonismus NS
  • G22 Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230 Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231 Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232 Mnohočetná systémová atrofie, typ s převaž. parkinson. synd. [MSA-P]
  • G233 Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]
  • G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240 Dystonie způsobená léčivy
  • G241 Idiopatická familiární dystonie
  • G242 Idiopatická nefamiliární dystonie
  • G243 Spastická tortikolis
  • G244 Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245 Blefarospazmus
  • G248 Jiná dystonie
  • G249 Dystonie NS
  • G250 Esenciální třes
  • G251 Třes vyvolaný léčivy
  • G252 Jiné určené formy třesu
  • G253 Myoklonus
  • G254 Chorea způsobená léčivy
  • G255 Jiná chorea
  • G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G300 Alzheimerova nemoc s časným nástupem
  • G301 Alzheimerova nemoc s pozdním nástupem
  • G308 Jiná Alzheimerova nemoc
  • G309 Alzheimerova nemoc NS
  • G310 Ohraničená mozková atrofie
  • G311 Senilní degenerace mozku nezařazená jinde
  • G312 Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
  • G318 Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
  • G319 Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS
  • G320 Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí ZJ
  • G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G35 Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex]
  • G360 Neuromyelitis optica [Devicova]
  • G361 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
  • G368 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
  • G369 Akutní roztroušená demyelinizace NS
  • G370 Difuzní skleróza
  • G371 Centrální demyelinizace corpus callosum
  • G372 Myelinolýza mozkového mostu
  • G373 Akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
  • G374 Subakutní nekrotizující myelitida
  • G375 Koncentrická skleróza [Balóova]
  • G378 Jiné určené demyelinizující nemoci CNS
  • G379 Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
  • G510 Bellova obrna
  • G511 Ganglionitis geniculata
  • G512 Melkerssonův syndrom
  • G513 Klonický hemifaciální spazmus
  • G514 Lícní myokymie
  • G518 Jiné poruchy lícního nervu
  • G519 Porucha lícního nervu NS
  • G531 Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • G540 Poruchy pažní pleteně (brachiálního plexu)
  • G541 Poruchy bederní a křížové pleteně (lumbosakrálního plexu)
  • G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
  • G543 Poruchy hrudních kořenů nezařazené jinde
  • G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů nezařazené jinde
  • G549 Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00-D48+)
  • G551 Komprese nerv. kořenů a pletení při por. meziobr. plotének(M50-M51+)
  • G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
  • G553 Kompr. nerv. kořenů a pletení při j.dorzopat. (M45-46,M48.-+,M53-54+)
  • G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech ZJ
  • G560 Syndrom karpálního tunelu
  • G561 Jiná poškození nervi mediani
  • G562 Poškození loketního nervu [nervi ulnaris]
  • G563 Poškození vřetenního nervu [nervi radialis]
  • G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G570 Poškození sedacího nervu [nervi ischiadici]
  • G572 Poškození stehenního nervu [nervi femoralis]
  • G573 Poškození postranního podkolenního nervu [nervi poplitei lateralis]
  • G574 Poškození středního podkolenního nervu [nervi poplitei medialis]
  • G576 Poškození chodidlového nervu [nervi plantaris]
  • G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579 Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580 Neuropatie mezižeberní (interkostální)
  • G587 Mononeuritis multiplex
  • G588 Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589 Mononeuropatie NS
  • G590 Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598 Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601 Refsumova nemoc
  • G602 Neuropatie ve spojení s dědičnou ataxií
  • G603 Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609 Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610 Guillainův-Barréův syndrom
  • G611 Sérová neuropatie
  • G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619 Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620 Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621 Alkoholická polyneuropatie
  • G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628 Jiné určené polyneuropatie
  • G629 Polyneuropatie NS
  • G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632 Diabetická polyneuropatie (E10-E14+ se spol. char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633 Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635 Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636 Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638 Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G700 Myasthenia gravis
  • G701 Toxické myoneurální poruchy
  • G702 Vrozená nebo vývojová myastenie
  • G708 Jiné určené myoneurální poruchy
  • G709 Myoneurální porucha NS
  • G710 Svalová dystrofie
  • G711 Myotonické poruchy
  • G712 Vrozené myopatie
  • G713 Myopatie mitochondriální NJ
  • G718 Jiné primární poruchy svalů
  • G719 Primární porucha svalu NS
  • G720 Myopatie způsobená léčivy
  • G721 Alkoholická myopatie
  • G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
  • G723 Periodické ochrnutí
  • G724 Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
  • G728 Jiné určené myopatie
  • G729 Myopatie NS
  • G730 Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
  • G731 Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)
  • G732 Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00-D48+)
  • G733 Myastenické syndromy při jiných nemocech ZJ
  • G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G735 Myopatie při endokrinních nemocech
  • G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
  • G737 Myopatie při jiných nemocech ZJ
  • G834 Syndrom kaudy (syndroma caudae equinae)
  • G838 Jiné určené paralytické syndromy
  • G839 Paralytický syndrom NS
  • G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G901 Familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova]
  • G902 Hornerův syndrom
  • G904 Autonomní dysreflexie
  • G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909 Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinde
  • G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969 Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde
  • G992 Myelopatie při nemocech ZJ
  • G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • M4700 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; mnohočet.post.páteře
  • M4701 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; týlní krajina
  • M4702 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; krční krajina
  • M4703 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; krčně-hrudní krajina
  • M4704 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; hrudní krajina
  • M4705 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; hrudně-bederní krajina
  • M4706 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; bederní krajina
  • M4707 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; bederně-křížová krajina
  • M4709 Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; lokalizace NS
  • M4710 Jiná spondylóza s myelopatií; mnohočet. postižení páteře
  • M4711 Jiná spondylóza s myelopatií; týlní krajina
  • M4712 Jiná spondylóza s myelopatií; krční krajina
  • M4713 Jiná spondylóza s myelopatií; krčně-hrudní krajina
  • M4714 Jiná spondylóza s myelopatií; hrudní krajina
  • M4715 Jiná spondylóza s myelopatií; hrudně-bederní krajina
  • M4716 Jiná spondylóza s myelopatií; bederní krajina
  • M4717 Jiná spondylóza s myelopatií; bederně-křížová krajina
  • M4718 Jiná spondylóza s myelopatií; křížová-kostrční krajina
  • M4719 Jiná spondylóza s myelopatií; lokalizace NS
  • M4720 Jiná spondylóza s radikulopatií; mnohočet. postižení páteře
  • M4722 Jiná spondylóza s radikulopatií; krční krajina
  • M4723 Jiná spondylóza s radikulopatií; krčně-hrudní krajina
  • M4724 Jiná spondylóza s radikulopatií; hrudní krajina
  • M4725 Jiná spondylóza s radikulopatií; hrudně-bederní krajina
  • M4726 Jiná spondylóza s radikulopatií; bederní krajina
  • M4727 Jiná spondylóza s radikulopatií; bederně-křížová krajina
  • M4729 Jiná spondylóza s radikulopatií; lokalizace NS
  • M500 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
  • M501 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
  • M510 Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s myelopatií (G99.2*)
  • M511 Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s radikulopatií (G55.1*)
  • M5410 Radikulopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M5412 Radikulopatie; krční krajina
  • M5413 Radikulopatie; krčně-hrudní krajina
  • M5414 Radikulopatie; hrudní krajina
  • M5415 Radikulopatie; hrudně-bederní krajina
  • M5416 Radikulopatie; bederní krajina
  • M5417 Radikulopatie; bederně-křížová krajina
  • S142 Poranění nervového kořene krční míchy
  • S143 Poranění pažní pleteně (brachiálního plexu)
  • S144 Poranění periferních nervů krku
  • S145 Poranění krčních sympatických nervů
  • S146 Poranění jiných a neurčených nervů krku
  • S242 Poranění nervového kořene hrudní míchy
  • S243 Poranění periferních nervů hrudníku
  • S244 Poranění hrudních sympatických nervů
  • S245 Poranění jiných nervů hrudníku
  • S246 Poranění neurčeného nervu hrudníku
  • S342 Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
  • S343 Poranění caudy equiny
  • S344 Poranění lumbosakrální pleteně
  • S345 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
  • S346 Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
  • S348 Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S440 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S441 Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
  • S442 Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S443 Poranění ramenního (axilárního) nervu
  • S444 Poranění svalově kožního (muskulokutánního) nervu
  • S445 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S447 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S448 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S449 Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S540 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni předloktí
  • S541 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
  • S542 Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni předloktí
  • S543 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni předloktí
  • S547 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
  • S548 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
  • S549 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
  • S640 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
  • S642 Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S740 Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
  • S741 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S742 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S747 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S748 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S749 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S840 Poranění nervu holenního (tibiálního) v úrovni bérce
  • S841 Poranění nervu lýtkového (fibulárního) v úrovni bérce
  • S842 Poranění kožního senzorického nervu v úrovni bérce
  • S847 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
  • S848 Poranění jiných nervů v úrovni bérce
  • S849 Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
  • S940 Poranění zevního plantárního nervu
  • S941 Poranění vnitřního plantárního nervu
  • S942 Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T062 Poranění nervů postihující více částí těla
  • T094 Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
  • T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
  • T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T851 Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T903 Následky poranění mozkových nervů
  • T924 Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934 Následky poranění nervu dolní končetiny
 • | První vedlejší diagnóza - traumata
  • M8000 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8001 Postmenopauzální.osteopor.s patol.zlom.; ramenní krajina
  • M8002 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; nadloktí
  • M8003 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; předloktí
  • M8004 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; ruka
  • M8005 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8006 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; bérec
  • M8007 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8008 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; jiné
  • M8009 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; lokalizace NS
  • M8010 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetná lok.
  • M8011 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8012 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8013 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8014 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8015 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8016 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8017 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8018 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8019 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8020 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; mnohočetná lokalizace
  • M8021 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8022 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8023 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8024 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8025 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8026 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8027 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8028 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8029 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8030 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; mnohoč.lokalizace
  • M8031 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8032 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; nadloktí
  • M8033 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; předloktí
  • M8034 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8035 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; pán. krajina a stehno
  • M8036 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8037 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8038 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8039 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; lokalizace NS
  • M8040 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8041 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8042 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8043 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8044 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8045 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; pánevní kraj.a stehno
  • M8046 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8047 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8048 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8049 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8050 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8051 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8052 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8053 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8054 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8055 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8056 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8057 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8058 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8059 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8080 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8081 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8082 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8083 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8084 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8085 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; pánevní krajina a stehno
  • M8086 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8087 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8088 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8089 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8090 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8091 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8092 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8093 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8094 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8095 Neurčená osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8096 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8097 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8098 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8099 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8400 Špatné spojení kostí po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8401 Špatné spojení kostí po zlomenině; ramenní krajina
  • M8402 Špatné spojení kostí po zlomenině; nadloktí
  • M8403 Špatné spojení kostí po zlomenině; předloktí
  • M8404 Špatné spojení kostí po zlomenině; ruka
  • M8405 Špatné spojení kostí po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8406 Špatné spojení kostí po zlomenině; bérec
  • M8407 Špatné spojení kostí po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8408 Špatné spojení kostí po zlomenině; jiné
  • M8409 Špatné spojení kostí po zlomenině; lokalizace NS
  • M8410 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8411 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ramenní krajina
  • M8412 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; nadloktí
  • M8413 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; předloktí
  • M8414 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ruka
  • M8415 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8416 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; bérec
  • M8417 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8418 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; jiné
  • M8419 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; lokalizace NS
  • M8420 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8421 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ramenní krajina
  • M8422 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; nadloktí
  • M8423 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; předloktí
  • M8424 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ruka
  • M8425 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8426 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; bérec
  • M8427 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8428 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; jiné
  • M8429 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; lokalizace NS
  • M8430 Zlomenina z námahy NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8431 Zlomenina z námahy NJ; ramenní krajina
  • M8432 Zlomenina z námahy NJ; nadloktí
  • M8433 Zlomenina z námahy NJ; předloktí
  • M8434 Zlomenina z námahy NJ; ruka
  • M8435 Zlomenina z námahy NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8436 Zlomenina z námahy NJ; bérec
  • M8437 Zlomenina z námahy NJ; kotník a noha pod ním
  • M8438 Zlomenina z námahy NJ; jiné
  • M8439 Zlomenina z námahy NJ; lokalizace NS
  • M8440 Patologická zlomenina NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8441 Patologická zlomenina NJ; ramenní krajina
  • M8442 Patologická zlomenina NJ; nadloktí
  • M8443 Patologická zlomenina NJ; předloktí
  • M8444 Patologická zlomenina NJ; ruka
  • M8445 Patologická zlomenina NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8446 Patologická zlomenina NJ; bérec
  • M8447 Patologická zlomenina NJ; kotník a noha pod ním
  • M8448 Patologická zlomenina NJ; jiné
  • M8449 Patologická zlomenina NJ; lokalizace NS
  • M9070 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); mnohočetné lokalizace
  • M9071 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ramenní krajina
  • M9072 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); nadloktí
  • M9073 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); předloktí
  • M9074 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ruka
  • M9075 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); pánevní krajina a stehno
  • M9076 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); bérec
  • M9077 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); kotník a noha pod ním
  • M9078 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); jiné
  • M9079 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); lokalizace NS
  • S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
  • S091 Poranění svalu a šlachy hlavy
  • S097 Mnohočetná poranění hlavy
  • S098 Jiná určená poranění hlavy
  • S099 Neurčené poranění hlavy
  • S1200 Zlomenina prvního krčního obratle; zavřená
  • S1201 Zlomenina prvního krčního obratle; otevřená
  • S1210 Zlomenina druhého krčního obratle; zavřená
  • S1211 Zlomenina druhého krčního obratle; otevřená
  • S1220 Zlomenina jiného určeného krčního obratle; zavřená
  • S1221 Zlomenina jiného určeného krčního obratle; otevřená
  • S1270 Mnohočetné zlomeniny krční páteře; zavřená
  • S1271 Mnohočetné zlomeniny krční páteře; otevřená
  • S1280 Zlomenina jiných částí krku; zavřená
  • S1281 Zlomenina jiných částí krku; otevřená
  • S1290 Zlomenina krku, část NS; zavřená
  • S1291 Zlomenina krku, část NS; otevřená
  • S130 Úrazová ruptura krční meziobratlové ploténky
  • S131 Vymknutí krčního obratle
  • S132 Vymknutí jiných neurčených částí krku
  • S133 Mnohočetná vymknutí krku
  • S16 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
  • S170 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
  • S178 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
  • S179 Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS
  • S197 Mnohočetná poranění krku
  • S198 Jiná určená poranění krku
  • S2200 Zlomenina hrudního obratle; zavřená
  • S2201 Zlomenina hrudního obratle; otevřená
  • S2210 Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře; zavřená
  • S2211 Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře; otevřená
  • S2220 Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221 Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230 Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231 Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240 Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241 Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S230 Úrazová ruptura hrudní meziobratlové ploténky
  • S231 Vymknutí hrudního obratle
  • S232 Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
  • S3200 Zlomenina bederního obratle; zavřená
  • S3201 Zlomenina bederního obratle; otevřená
  • S3210 Zlomenina kosti křížové; zavřená
  • S3211 Zlomenina kosti křížové; otevřená
  • S3220 Zlomenina kostrče; zavřená
  • S3221 Zlomenina kostrče; otevřená
  • S3230 Zlomenina kyčelní kosti; zavřená
  • S3231 Zlomenina kyčelní kosti; otevřená
  • S3240 Zlomenina acetabula; zavřená
  • S3241 Zlomenina acetabula; otevřená
  • S3250 Zlomenina kosti stydké; zavřená
  • S3251 Zlomenina kosti stydké; otevřená
  • S3270 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve; zavřená
  • S3271 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve; otevřená
  • S3280 Zlomenina jiných a neurč.částí bederní páteře a pánve; zavřená
  • S3281 Zlomenina jiných a neurč.částí bederní páteře a pánve; otevřená
  • S330 Úrazová ruptura bederní meziobratlové ploténky
  • S331 Vymknutí bederního obratle
  • S332 Vymknutí kloubu sakroilického a sakrokokcygeálního
  • S333 Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
  • S334 Úrazová ruptura spony stydké
  • S390 Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
  • S4200 Zlomenina klíční kosti; zavřená
  • S4201 Zlomenina klíční kosti; otevřená
  • S4210 Zlomenina lopatky; zavřená
  • S4211 Zlomenina lopatky; otevřená
  • S4220 Zlomenina horního konce pažní kosti; zavřená
  • S4221 Zlomenina horního konce pažní kosti; otevřená
  • S4230 Zlomenina diafýzy pažní kosti; zavřená
  • S4231 Zlomenina diafýzy pažní kosti; otevřená
  • S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti; zavřená
  • S4241 Zlomenina dolního konce pažní kosti; otevřená
  • S4270 Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; zavřená
  • S4271 Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; otevřená
  • S4280 Zlomenina jiných částí ramene a paže; zavřená
  • S4281 Zlomenina jiných částí ramene a paže; otevřená
  • S4290 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; zavřená
  • S4291 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; otevřená
  • S430 Vymknutí ramenního kloubu
  • S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
  • S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
  • S433 Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
  • S460 Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene
  • S461 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu (bicepsu)
  • S462 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu (bicepsu)
  • S463 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu (tricepsu)
  • S467 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S468 Poranění jiných svalů a šlachv úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S469 Poranění neurč.svalu a šlachyv úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S47 Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
  • S497 Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S498 Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S499 Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S5200 Zlomenina horního konce ulny; zavřená
  • S5201 Zlomenina horního konce ulny; otevřená
  • S5210 Zlomenina horního konce radia; zavřená
  • S5211 Zlomenina horního konce radia; otevřená
  • S5220 Zlomenina diafýzy ulny; zavřená
  • S5221 Zlomenina diafýzy ulny; otevřená
  • S5230 Zlomenina diafýzy radia; zavřená
  • S5231 Zlomenina diafýzy radia; otevřená
  • S5240 Zlomenina diafýz ulny i radia; zavřená
  • S5241 Zlomenina diafýz ulny i radia; otevřená
  • S5250 Zlomenina dolního konce radia; zavřená
  • S5251 Zlomenina dolního konce radia; otevřená
  • S5260 Zlom.dol.konce ulny i radia; zavřená
  • S5261 Zlom.dol.konce ulny i radia; otevřená
  • S5270 Mnohočetné zlomeniny předloktí; zavřená
  • S5271 Mnohočetné zlomeniny předloktí; otevřená
  • S5280 Zlomenina jiných částí předloktí; zavřená
  • S5281 Zlomenina jiných částí předloktí; otevřená
  • S5290 Zlomenina předloktí, část NS; zavřená
  • S5291 Zlomenina předloktí, část NS; otevřená
  • S530 Vymknutí hlavičky kosti vřetenní (radia)
  • S531 Vymknutí lokte NS
  • S532 Úrazová ruptura radiálního kolaterálního vazu
  • S533 Úrazová ruptura ulnárního kolaterálního vazu
  • S560 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
  • S561 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru j. prstu v úrovni předloktí
  • S562 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
  • S563 Poranění svalů a šlach extenzoru n.abduktoru palce v úrovni předloktí
  • S564 Poranění svalů a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí
  • S565 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
  • S567 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S568 Poranění jiných a neurč.svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S570 Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
  • S578 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
  • S579 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
  • S597 Mnohočetná poranění předloktí
  • S598 Jiná určená poranění předloktí
  • S599 Neurčené poranění předloktí
  • S6200 Zlomenina kosti člunkové; zavřená
  • S6201 Zlomenina kosti člunkové; otevřená
  • S6210 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); zavřená
  • S6211 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); otevřená
  • S6220 Zlomenina první záprstní kosti; zavřená
  • S6221 Zlomenina první záprstní kosti; otevřená
  • S6230 Zlomenina jiné záprstní kosti; zavřená
  • S6231 Zlomenina jiné záprstní kosti; otevřená
  • S6240 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; zavřená
  • S6241 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; otevřená
  • S6250 Zlomenina palce (ruky); zavřená
  • S6251 Zlomenina palce (ruky); otevřená
  • S6260 Zlomenina jiného prstu (ruky); zavřená
  • S6261 Zlomenina jiného prstu (ruky); otevřená
  • S6270 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; zavřená
  • S6271 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; otevřená
  • S6280 Zlomenina jiných a neurč.částí zápěstí a ruky; zavřená
  • S6281 Zlomenina jiných neurč.částí zápěstí a ruky; otevřená
  • S630 Vymknutí zápěstí
  • S631 Vymknutí prstu (ruky)
  • S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
  • S633 Úrazová ruptura vazu zápěstí a karpu
  • S634 Úrazová ruptura vazu prstu ruky a metakarpofal. a interfal. kloubu(-ů)
  • S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěsí a ruky
  • S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S664 Poranění vnitř.svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S665 Poranění vnitř.svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S666 Poranění svalů a šlach mnohočet.flexorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S667 Poranění svalů a šlach mnohoč.extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
  • S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
  • S670 Rozdrcení palce a jiného(ých) prstu(ů) ruky
  • S678 Rozdrcení jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
  • S680 Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
  • S681 Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
  • S682 Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
  • S683 Komb. úraz. amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
  • S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
  • S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky
  • S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky
  • S7200 Zlomenina krčku kosti stehenní; zavřená
  • S7201 Zlomenina krčku kosti stehenní; otevřená
  • S7210 Pertrochanterická zlomenina; zavřená
  • S7211 Pertrochanterická zlomenina; otevřená
  • S7220 Subtrochanterická zlomenina; zavřená
  • S7221 Subtrochanterická zlomenina; otevřená
  • S7230 Zlom.diafýzy kosti stehenní; zavřená
  • S7231 Zlom.diafýzy kosti stehenní; otevřená
  • S7240 Zlom.dol.konce kosti stehenní; zavřená
  • S7241 Zlom.dol.konce kosti stehenní; otevřená
  • S7270 Mnohoč.zlom.kosti stehenní; zavřená
  • S7271 Mnohoč.zlom.kosti stehenní; otevřená
  • S7280 Zlomenina jiných částí kosti stehenní; zavřená
  • S7281 Zlomenina jiných částí kosti stehenní; otevřená
  • S7290 Zlomenina kosti stehenní,část NS; zavřená
  • S7291 Zlomenina kosti stehenní,část NS; otevřená
  • S730 Vymknutí kyčle
  • S760 Poranění svalu a šlachy kyčle
  • S761 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
  • S762 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
  • S763 Poranění sval.a šlach.zad.sval.skup.v úrovni stehna
  • S764 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
  • S767 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
  • S770 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
  • S771 Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
  • S772 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
  • S797 Mnohočetná poranění kyčle a stehna
  • S798 Jiná určená poranění kyčle a stehna
  • S799 Neurčené poranění kyčle a stehna
  • S8200 Zlomenina čéšky; zavřená
  • S8201 Zlomenina čéšky; otevřená
  • S8210 Zlomenina horní části holenní kosti; zavřená
  • S8211 Zlomenina horní části holenní kosti; otevřená
  • S8220 Zlomenina diafýzy holenní kosti; zavřená
  • S8221 Zlomenina diafýzy holenní kosti; otevřená
  • S8230 Zlomenina dolního konce holenní kosti; zavřená
  • S8231 Zlomenina dolního konce holenní kosti; otevřená
  • S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové; zavřená
  • S8241 Zlomenina samotné kosti lýtkové; otevřená
  • S8250 Zlomenina vnitřního kotníku; zavřená
  • S8251 Zlomenina vnitřního kotníku; otevřená
  • S8260 Zlomenina vnějšího kotníku; zavřená
  • S8261 Zlomenina vnějšího kotníku; otevřená
  • S8270 Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
  • S8271 Mnohočetné zlomeniny bérce; otevřená
  • S8280 Zlomeniny jiných částí bérce; zavřená
  • S8281 Zlomeniny jiných částí bérce; otevřená
  • S8290 Zlomenina bérce, část NS; zavřená
  • S8291 Zlomenina bérce, část NS; otevřená
  • S830 Vymknutí čéšky
  • S831 Vymknutí kolena
  • S832 Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
  • S833 Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
  • S837 Poranění mnohočetných struktur kolena
  • S860 Poranění Achillovy šlachy
  • S861 Poranění j.svalů a šlach zadní svalové skupiny v úrovni bérce
  • S862 Poranění svalů a šlach přední svalové skupiny v úrovni bérce
  • S863 Poranění svalů a šlach skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
  • S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S869 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
  • S870 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
  • S878 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
  • S897 Mnohočetná poranění bérce
  • S898 Jiná určená poranění bérce
  • S899 Neurčená poranění bérce
  • S9200 Zlomenina patní kosti; zavřená
  • S9201 Zlomenina patní kosti; otevřená
  • S9210 Zlomenina kosti hlezenní; zavřená
  • S9211 Zlomenina kosti hlezenní; otevřená
  • S9220 Zlomenina jiných nártních kostí; zavřená
  • S9221 Zlomenina jiných nártních kostí; otevřená
  • S9230 Zlomenina nártní kosti; zavřená
  • S9231 Zlomenina nártní kosti; otevřená
  • S9240 Zlomenina palce nohy; zavřená
  • S9241 Zlomenina palce nohy; otevřená
  • S9270 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; zavřená
  • S9271 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; otevřená
  • S9290 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; zavřená
  • S9291 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; otevřená
  • S930 Vymknutí kotníku
  • S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy
  • S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S960 Poranění svalu a šlachy dl.flexoru prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S961 Poranění svalu a šlachy dl.extenz. prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
  • S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
  • S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
  • S978 Rozdrcení jiných částí kotníku a nohy pod ním
  • S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
  • S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
  • S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
  • T0200 Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201 Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T0210 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; zavřená
  • T0211 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; otevřená
  • T0220 Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; zavřená
  • T0221 Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; otevřená
  • T0230 Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; zavřená
  • T0231 Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; otevřená
  • T0240 Zlomeniny více částí obou horních končetin; zavřená
  • T0241 Zlomeniny více částí obou horních končetin otevřená
  • T0250 Zlomeniny více částí obou dolních končetin; zavřená
  • T0251 Zlomeniny více částí obou dolních končetin otevřená
  • T0260 Zlomeniny více částí HK s DK; zavřená
  • T0261 Zlomeniny více částí HK s DK; otevřená
  • T0270 Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; zavřená
  • T0271 Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; otevřená
  • T0280 Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; zavřená
  • T0281 Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; otevřená
  • T0290 Mnohočetné zlomeniny NS; zavřená
  • T0291 Mnohočetné zlomeniny NS; otevřená
  • T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
  • T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.hrudník s dol.částí zad a pánve
  • T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí horní končetiny
  • T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí dolní končetiny
  • T034 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí HK s DK
  • T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.jinak kombinované části těla
  • T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení NS
  • T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T041 Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T042 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí horní končetiny
  • T043 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí dolní končetiny
  • T044 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí HK s DK
  • T047 Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované částí těla
  • T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS
  • T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
  • T065 Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla
  • T07 Neurčená mnohočetná poranění
  • T080 Zlomenina páteře, úroveň neurčena; zavřená
  • T081 Zlomenina páteře, úroveň neurčena; otevřená
  • T095 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
  • T096 Úrazová amputace trupu‚ úroveň neurčena
  • T098 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
  • T099 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
  • T100 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
  • T101 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; oteřená
  • T115 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T118 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
  • T120 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
  • T121 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; otevřená
  • T135 Poranění neurč.svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T138 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T1420 Zlomenina neurčené části těla; zavřená
  • T1421 Zlomenina neurčené části těla; otevřená
  • T200 Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
  • T201 Popálenina prvního stupně hlavy a krku
  • T202 Popálenina druhého stupně hlavy a krku
  • T203 Popálenina třetího stupně hlavy a krku
  • T204 Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
  • T205 Poleptání prvního stupně hlavy a krku
  • T206 Poleptání druhého stupně hlavy a krku
  • T207 Poleptání třetího stupně hlavy a krku
  • T210 Popálenina neurčeného stupně trupu
  • T211 Popálenina prvního stupně trupu
  • T212 Popálenina druhého stupně trupu
  • T213 Popálenina třetího stupně trupu
  • T214 Poleptání neurčeného stupně trupu
  • T215 Poleptání prvního stupně trupu
  • T216 Poleptání druhého stupně trupu
  • T217 Poleptání třetího stupně trupu
  • T220 Popálenina neurč.st.ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T221 Popálenina 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T222 Popálenina 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T223 Popálenina 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T224 Poleptání neurč.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T225 Poleptání 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T226 Poleptání 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T227 Poleptání 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T230 Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
  • T231 Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
  • T232 Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
  • T233 Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
  • T234 Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
  • T235 Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
  • T236 Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
  • T237 Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
  • T240 Popálenina neurč.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T241 Popálenina 1.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T242 Popálenina 2.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T243 Popálenina 3.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T244 Poleptání neurč.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T245 Poleptání 1.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T246 Poleptání 2.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T247 Poleptání 3.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T250 Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
  • T251 Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
  • T252 Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
  • T253 Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
  • T254 Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
  • T255 Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
  • T256 Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
  • T257 Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
  • T260 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
  • T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T262 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T263 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
  • T264 Popálenina oka a očních adnex, část NS
  • T265 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
  • T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
  • T267 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T268 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
  • T269 Poleptání oka a očních adnex, část NS
  • T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T280 Popálenina úst a hltanu
  • T281 Popálenina jícnu
  • T282 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T284 Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
  • T285 Poleptání úst a hltanu
  • T286 Poleptání jícnu
  • T287 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T289 Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
  • T290 Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
  • T291 Popáleniny více částí těla do 1.st.
  • T292 Popáleniny více částí těla do 2.st.
  • T293 Popáleniny více částí těla, alespoň u 1 popáleniny uveden 3.st.
  • T294 Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
  • T295 Poleptání více částí těla,do 1.st.
  • T296 Poleptání více částí těla,do 2.st.
  • T297 Poleptání více částí těla, alespoň u 1 poleptání uveden 3.st.
  • T300 Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně
  • T301 Popálenina prvního stupně, část těla NS
  • T302 Popálenina druhého stupně, část těla NS
  • T303 Popálenina třetího stupně, část těla NS
  • T304 Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně
  • T305 Poleptání prvního stupně, část těla NS
  • T306 Poleptání druhého stupně, část těla NS
  • T307 Poleptání třetího stupně, část těla NS
  • T310 Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
  • T311 Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
  • T312 Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
  • T313 Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
  • T314 Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
  • T315 Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
  • T316 Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
  • T317 Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
  • T318 Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
  • T319 Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
  • T320 Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
  • T321 Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
  • T322 Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
  • T323 Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
  • T324 Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
  • T325 Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
  • T326 Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
  • T327 Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
  • T328 Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
  • T329 Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
 • a zároveň
 • | Seznam výkonů pro definici rehabilitačního dne
  • 21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21002 KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21003 KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21004 VYŠETŘENÍ S VYUŽITÍM POSTUROGRAFU
  • 21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ
  • 21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE
  • 21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ
  • 21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY
  • 21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21030 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACI A NÁCVIK CHŮZE
  • 21032 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE – TERAPIE HORNÍ KONČETINY
  • 21116 LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE
  • 21211 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH
  • 21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH
  • 21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
  • 21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT
  • 21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
  • 21221 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I.
  • 21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU
  • 21225 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II.
  • 21413 TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
  • 21415 MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ
  • 21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
  • 21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM
  • 21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE
  • 21609 SPECIALIZOVANÉ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21610 SPECIALIZOVANÉ KONTROLNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21612 KLASIFIKOVÁNÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ
  • 21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ
  • 21614 ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PRO NAVRŽENÍ VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ A PRODUKTŮ
  • 21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
  • 21622 ERGOTERAPEUTICKÉ METODY NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ
  • 21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
  • 21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
  • 21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21631 CÍLENÁ ERGOTERAPIE RUKY
  • 21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
  • 21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
  • 21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE
  • 21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY
  • 37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
  • 72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
  • 72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI
  • 72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
  • 72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
 • a zároveň
 • | Počet rehabilitačních dnů
  • 31 — 42
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | První vedlejší diagnóza - amputovaná končetina
  • S480 Úrazová amputace v ramenním kloubu
  • S481 Úrazová amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
  • S489 Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí)‚ úroveň NS
  • S580 Úrazová amputace v úrovni lokte
  • S581 Úrazová amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
  • S589 Úrazová amputace předloktí‚ úroveň NS
  • S684 Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
  • S688 Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
  • S689 Úrazová amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
  • S780 Úrazová amputace v kyčelním kloubu
  • S781 Úrazová amputace mezi kyčlí a kolenem
  • S789 Úrazová amputace kyčle a stehna, úroveň NS
  • S880 Úrazová amputace v úrovni kolena
  • S881 Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
  • S889 Úrazová amputace bérce‚ úroveň NS
  • S980 Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
  • S983 Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem
  • S984 Úrazová amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
  • T050 Úrazové amputace obou rukou
  • T051 Úrazové amputace jedné ruky a druhé paže (kterák. úroveň‚ kromě ruky)
  • T052 Úrazové amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
  • T053 Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem
  • T054 Úraz.amp.jedné nohy pod kot. a druhé nohy (kterák.úr.kromě n.pod kot.)
  • T055 Úrazové amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
  • T056 Úraz.amp. horních a dolních končetin‚ kterák.komb. (kterák.úr.)
  • T058 Úrazové amputace postihující jinak kombinované části těla
  • T059 Mnohočetné úrazové amputace NS
  • T116 Úrazová amputace horní končetiny‚ úroveň neurčena
  • T136 Úrazová amputace dolní končetiny‚ úroveň neurčena
  • T874 Infekce amputačního pahýlu
  • T875 Nekróza amputačního pahýlu
  • T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
  • Z891 Získané chybění ruky a zápěstí
  • Z892 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím
  • Z893 Získané chybění obou horních končetin (kterákoliv úroveň)
  • Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku
  • Z895 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem
  • Z896 Získané chybění nohy nad kolenem
  • Z897 Získané chybění obou dolních konč. (kterák.úr.‚ vyjma samotné prsty)
  • Z898 Získané chybění horních a dolních končetin (kterákoliv úroveň)
  • Z899 Získané chybění končetin NS
 • a zároveň
 • | Seznam výkonů pro definici rehabilitačního dne
  • 21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21002 KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21003 KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21004 VYŠETŘENÍ S VYUŽITÍM POSTUROGRAFU
  • 21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ
  • 21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE
  • 21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ
  • 21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY
  • 21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21030 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACI A NÁCVIK CHŮZE
  • 21032 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE – TERAPIE HORNÍ KONČETINY
  • 21116 LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE
  • 21211 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH
  • 21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH
  • 21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
  • 21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT
  • 21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
  • 21221 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I.
  • 21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU
  • 21225 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II.
  • 21413 TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
  • 21415 MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ
  • 21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
  • 21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM
  • 21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE
  • 21609 SPECIALIZOVANÉ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21610 SPECIALIZOVANÉ KONTROLNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21612 KLASIFIKOVÁNÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ
  • 21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ
  • 21614 ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PRO NAVRŽENÍ VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ A PRODUKTŮ
  • 21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
  • 21622 ERGOTERAPEUTICKÉ METODY NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ
  • 21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
  • 21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
  • 21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21631 CÍLENÁ ERGOTERAPIE RUKY
  • 21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
  • 21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
  • 21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE
  • 21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY
  • 37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
  • 72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
  • 72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI
  • 72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
  • 72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
 • a zároveň
 • | Počet rehabilitačních dnů
  • >= 31
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace