ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 24-M13 Akutní rehabilitace - 67 a více rehabilitačních dnů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 24-M13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče, jejichž hlavní náplní je rehabilitace pacienta. Do této DRG báze jsou klasifikovány veškeré případy, které obsahují minimálně 67 rehabilitačních dnů bez ohledu na indikaci rehabilitace. Jako rehabilitační den je brán každý kalendářní den hospitalizace, v rámci kterého čas strávený na rehabilitačních výkonech, procedurách a vyšetřeních (viz Seznam výkonů pro definici rehabilitační dne níže) dosáhne alespoň 60 minut.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 24-R03, 24-R04
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | První vedlejší diagnóza - získané poškození mozku
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • C710 ZN - mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
  • C711 ZN - čelní lalok [lobus frontalis]
  • C712 ZN - spánkový lalok [lobus temporalis]
  • C713 ZN - temenní lalok [lobus parietalis]
  • C714 ZN - týlní lalok [lobus occipitalis]
  • C715 ZN - mozková komora
  • C716 ZN - mozeček [cerebellum]
  • C717 ZN - mozkový kmen [truncus cerebri]
  • C718 ZN - léze přesahující mozek
  • C719 ZN - mozek NS
  • C793 Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D330 Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331 Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332 Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D430 Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431 Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432 Novotvar NNCH - mozek NS
  • F071 Postencefalitický syndrom
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F078 J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F079 Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G041 Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiná encefalitida, myelitida a encefalomyelitida
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Nitrolební absces a granulom
  • G061 Páteřní absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
  • G08 Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G800 Spastická kvadruplegická mozková obrna
  • G801 Spastická diplegická mozková obrna
  • G802 Spastická hemiplegická mozková obrna
  • G803 Dyskinetická mozková obrna
  • G804 Ataktická mozková obrna
  • G808 Jiná mozková obrna
  • G809 Mozková obrna NS
  • G810 Chabá hemiplegie
  • G811 Spastická hemiplegie
  • G819 Hemiplegie NS
  • G830 Diplegie horních končetin
  • G831 Monoplegie dolní končetiny
  • G832 Monoplegie horní končetiny
  • G833 Monoplegie NS
  • G910 Komunikující hydrocefalus
  • G911 Obstrukční hydrocefalus
  • G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913 Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918 Jiný hydrocefalus
  • G919 Hydrocefalus NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942 Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608 Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609 Subarachnoidální krvácení NS
  • I610 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ podkorové
  • I611 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ korové
  • I612 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS
  • I613 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene
  • I614 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku
  • I615 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor
  • I616 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618 Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení
  • I619 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS
  • I620 Neúrazové subdurální krvácení
  • I621 Neúrazové extradurální krvácení
  • I629 Nitrolební krvácení (neúrazové) NS
  • I630 Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631 Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633 Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634 Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636 Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638 Jiný mozkový infarkt
  • I639 Mozkový infarkt NS
  • I64 Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
  • I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653 Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671 Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672 Mozková ateroskleróza
  • I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674 Hypertenzní encefalopatie
  • I675 Nemoc moyamoya
  • I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677 Mozková arteritida nezařazená jinde
  • I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679 Cévní onemocnění mozku NS
  • I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681 Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682 Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I690 Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691 Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
  • I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693 Následky mozkového infarktu
  • I694 Následky cévní mozkové příhody neurčené jako krvácení nebo infarkt
  • I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • R470 Dysfázie a afázie
  • S0610 Úrazový edém mozku; neotevřená rána
  • S0611 Úrazový edém mozku; otevřená rána
  • S0620 Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621 Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630 Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631 Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640 Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641 Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650 Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651 Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660 Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661 Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680 Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681 Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690 Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691 Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • T060 Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
  • T905 Následky nitrolebního poranění
 • | První vedlejší diagnóza - míšní léze
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • G820 Chabá paraplegie
  • G821 Spastická paraplegie
  • G822 Paraplegie NS
  • G823 Chabá tetraplegie
  • G824 Spastická tetraplegie
  • G825 Tetraplegie NS
  • G950 Syringomyelie a syringobulbie
  • G951 Cévní myelopatie
  • G952 Komprese míchy NS
  • G958 Jiné určené nemoci míchy
  • G959 Nemoci míchy NS
  • S140 Otřes a edém krční míchy
  • S141 Jiná a neurčená poranění krční míchy
  • S240 Otřes a edém hrudní míchy
  • S241 Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
  • S340 Otřes a edém bederní míchy
  • S341 Jiné poranění bederní míchy
  • T061 Poranění nerv.a míchy postih.jiné mnohoč.části těla
  • T093 Poranění míchy, úroveň neurčena
  • T913 Následky poranění míchy
 • a zároveň
 • | Seznam výkonů pro definici rehabilitačního dne
  • 21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21002 KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21003 KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21004 VYŠETŘENÍ S VYUŽITÍM POSTUROGRAFU
  • 21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ
  • 21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE
  • 21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ
  • 21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY
  • 21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
  • 21030 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACI A NÁCVIK CHŮZE
  • 21032 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE – TERAPIE HORNÍ KONČETINY
  • 21116 LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE
  • 21211 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH
  • 21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH
  • 21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
  • 21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT
  • 21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
  • 21221 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I.
  • 21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU
  • 21225 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II.
  • 21413 TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
  • 21415 MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ
  • 21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
  • 21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM
  • 21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE
  • 21609 SPECIALIZOVANÉ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21610 SPECIALIZOVANÉ KONTROLNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ
  • 21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE
  • 21612 KLASIFIKOVÁNÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ
  • 21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ
  • 21614 ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PRO NAVRŽENÍ VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ A PRODUKTŮ
  • 21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
  • 21622 ERGOTERAPEUTICKÉ METODY NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ
  • 21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
  • 21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
  • 21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
  • 21631 CÍLENÁ ERGOTERAPIE RUKY
  • 21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
  • 21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
  • 21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE
  • 21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY
  • 37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
  • 37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
  • 37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
  • 37121 PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
  • 72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
  • 72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
  • 72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI
  • 72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
  • 72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
 • a zároveň
 • | Počet rehabilitačních dnů
  • >= 67
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace