Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 25 Polytraumata

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 25 zahrnuje pacienty hospitalizované s diagnostikovaným polytraumatem. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 25 přednostně (bez ohledu na hlavní diagnózu případu) tehdy, pokud má pacient diagnostikované polytrauma a je označen signálním kódem 99980 ((DRG) pacient s diagnostikovaným polytraumatem s ISS >= 15 hospitalizovaný v lůžkovém zařízení). Výjimku tvoří pouze hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy s provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dnů (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 25 navrženo 7 DRG bází definovaných na základě lokalizace výkonu a 14 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 25-I01Chirurgický výkon na více lokalizacích při polytraumatu
  • 25-I01-01Chirurgický výkon na více lokalizacích při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-I01-02Chirurgický výkon na více lokalizacích při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)
 • | 25-I02Operace páteře s instrumentací při polytraumatu
  • 25-I02-01Operace páteře s instrumentací při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-I02-02Operace páteře s instrumentací při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)
 • | 25-I03Aplikace zevní fixace nebo implantace endoprotézy při polytraumatu
  • 25-I03-01Aplikace zevní fixace nebo implantace endoprotézy při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-I03-02Aplikace zevní fixace nebo implantace endoprotézy při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)
 • | 25-I04Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní nebo kardiochirurgický výkon při polytraumatu
  • 25-I04-01Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní nebo kardiochirurgický výkon při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-I04-02Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní nebo kardiochirurgický výkon při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)
 • | 25-I05Amputace nebo otevřená osteosyntéza obličejových a velkých kostí při polytraumatu
  • 25-I05-01Amputace nebo otevřená osteosyntéza obličejových a velkých kostí při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-I05-02Amputace nebo otevřená osteosyntéza obličejových a velkých kostí při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)
 • | 25-I06Chirurgický výkon na mozku nebo lebce při polytraumatu
  • 25-I06-01Chirurgický výkon na mozku nebo lebce při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-I06-02Chirurgický výkon na mozku nebo lebce při polytraumatu s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)
 • | 25-K01Polytrauma
  • 25-K01-01Polytrauma s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 25-K01-02Polytrauma s umělou plicní ventilací v délce 0-24 hodin (bez UPV nebo max. 1 den)

2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace