ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1

Interaktivní klasifikátor (grouper)

V sekci Interaktivní klasifikátor je možné klasifikovat jednotlivé hospitalizační případy dle pravidel systému CZ-DRG v online prostředí. Klasifikátor umožňuje zařazení virtuálního hospitalizačního případu do všech 4 úrovní na základě zadaných charakteristik, kalkuluje výsledné skóre závažnosti komorbidit a komplikací a zobrazuje charakteristiky výsledné DRG skupiny dle číselníku relativních vah.
V případě vyplnění všech potřebných informací umožňuje interaktivní klasifikátor i vyčíslení relativní váhy konkrétního klasifikovaného hospitalizačního případu.

 • Základní informace o hospitalizačním případu

  * Povinný údaj. Povinné položky pro webový klasifikátor nejsou totožné s povinnými položkami pro vstupní datovou větu grouperu.

 • Přidat informace pro přiřazení relativní váhy
 • Přidat informace o vedlejších diagnózách

  V případě akutní rehabilitace je klasifikace hospitalizačního případu závislá na pořadí zadaných vedlejších diagnóz. U hospitalizace probíhající na oddělení odbornosti 2H1 nebo 2F1 je nutné na pozici 1. vedlejší diagnózy uvést indikaci akutní rehabilitace.

 • Přidat informace o provedených výkonech
 • Přidat informace o počtu terapeutických dnů
 • Přidat informace o rehabilitaci

  V případě akutní rehabilitace je klasifikace hospitalizačního případu závislá na pořadí zadaných vedlejších diagnóz. U hospitalizace probíhající na oddělení odbornosti 2H1 nebo 2F1 je nutné na pozici 1. vedlejší diagnózy uvést indikaci akutní rehabilitace.

 • Přidat informace o zvlášť účtovaných položkách
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace